Verimliliği artırma ve atık miktarını azaltma

En iyi performans gösteren tesislerimizi değerlendirmek için WCM'yi kullanarak iyi uygulamaları yakalıyor ve şirket genelinde sistematik olarak uygulandıklarından emin oluyoruz. Gelişmiş teknoloji, atıkları azaltmamıza da yardımcı oldu ve malzeme atığının %100'e yakınını geri dönüştürüyoruz; geri kalan kısmı ise sorumlu ve mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmektedir.

Kimyasallar ve tehlikeli atıklar

Faaliyetlerimizde kullandığımız kimyasallar kullanım öncesinde onaya tabidir ve kullanımları tesislerimizde çevre ve emniyet personeli tarafından denetlenip yönetilir. Ürettiğimiz tüm tehlikeli atıklar yerel kanunlar ve en iyi uygulamalar çerçevesinde işlem görmektedir. Faaliyetlerimiz genelinde ihtiyatlılık prensibini uygularız böylece potansiyel bir riskin tanımlandığı bir yerde, daha iyi bir alternatif seçerek veya risk azaltıcı tedbirler alarak söz konusu riski ortadan kaldırır veya azaltırız.

Tüm tesislerimizin, Avrupa'daki dönüştürme ve diğer üretim tesisleri dahil, kimyasalların tescil edilmesi, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanması konularında AB REACH mevzuatı kapsamında yükümlülükleri vardır. Kimyasal maddelere yönelik benzer mevzuatlar bir çok diğer coğrafi konumda da ortaya çıkmaktadır ve işimizin ve kullandığımız malzemelerin uyumlu olmasını garanti etmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Tüm tesislerdeki kimyasallardan sorumlu iş arkadaşlarımıza REACH yönetmeliklerinin kendi faaliyetlerine nasıl uygulanacağını anlamaları için eğitim verilmiştir

Su

Kendi tesislerimizde üretim için mütevazı miktarda su kullanırız. Yine de özellikle su kıtlığının olduğu bölgelerde basit su tasarrufu sağlayan tedbirleri uygulamak için kesintisiz bir şekilde fırsat kolluyoruz.

Ancak, geliştirip sattığımız ekipmanlarla ilişkili olarak su kullanımı ciddi bir faktör olduğundan dolayı çabalarımız, Çevresel Karşılaştırma Hizmetimiz ve Su Filtreleme İstasyonu gibi ürünlerimizle bu alandaki tüketimi azaltmaya odaklanmıştır.  

Bağımsız sertifikasyon

Dünya genelindeki üretim tesislerimizde çevresel hususların ve etkilerin sistematik bir şekilde yönetilmesini garanti etmek için ISO14001 uluslararası çevre yönetim standardı şeklinde harici bir sertifikasyon kullanıyoruz.