Ortaklıklar ve Sektörel Girişimler

Geri dönüşüme yönelik olarak değer zinciri yaklaşımını benimsiyoruz. Bu ise, geri dönüştürülen malzeme için genişleyen pazar fırsatları aracılığıyla tüketici farkındalığından toplama ve ayırma altyapısına dek her konuda çalışmak anlamına geliyor. Sürdürülebilir geri dönüşüm değer zincirleri oluşturmak için paydaşlarla ortaklık ve işbirliği kritik önemdedir. 

Geri dönüşümlü ambalaj toplanmasını genişletmek amacıyla ambalaj geri kazanım organizasyonlarını, çok paydaşlı ittifakları ve girişimleri, meşrubat kartonu birliklerini ve geri dönüşüm çözümlerini; ürün, ekipman ve teknoloji geliştirme üzerinde onlarla birlikte çalışarak destekliyoruz. Bu, faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda geri dönüşüm oranlarını artırma çabalarımızın önemli bir parçasıdır. 

Aile işletmesi olan küçük girişimlerden çok uluslu şirketlere kadar değişiklik gösteren, kullanılmış içecek kartonlarını geri dönüştüren şirketlerle aktif bir şekilde iş birliği yapıyoruz. İçecek kartonları günümüzde dünya çapında 70'den fazla ülkede, bireysel pazarın olgunluğunu yansıtan bir dizi toplama ve geri dönüşüm çözümleri ile geri dönüştürülmektedir. 2010 yılından bu yana, birlikte çalıştığımız ve içecek kartonlarını geri dönüştüren tesislerin sayısını 40'tan 170'e çıkardık. Harita, kullanım sonrası kartonların malzemelerini geri dönüştüren birçok işletmenin kapsam genişliğini ve çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Ayrıca ambalaj geri dönüşümü ve döngüselliğini teşvik eden ve yönlendiren çeşitli derneklerin ve sektörel girişimlerin üyesiyiz. Sıklıkla, kurucu ve yönetim kurulu üyesi olarak strateji belirlemeye ve uygulamaya yardımcı oluyoruz. Bazı örnekleri görebilirsiniz: 

Küresel Girişimler

  • Tüketici Ürünleri Forumu (CGF), tüketici güvenini garanti altına almak ve daha fazla verimlilik de dahil olmak üzere olumlu değişim sağlamak için tüketim malları perakendecilerini ve üreticilerini küresel olarak bir araya getiren bir kuruluştur. CGF bünyesinde, ambalaj geri dönüştürülebilirliği, toplama şemaları ve geri dönüşüm teknolojileri için ilkelere ve uygulamalara uyum sağlamayı amaçlayan Plastik Atık Eylem Koalisyonuna aktif olarak katkıda bulunuyoruz;
  • 3RI: 3R Girişimi, sıfır plastik atık liderliğini harekete geçiren bir platformdur. Bu girişim, geri kazanım ve geri dönüşüm faaliyetlerinin çapını büyütecek ve dünya çapında plastik atıkların izlenebilirliğini artıracak pazara yönelik bir yaklaşım geliştirmektedir. 3RI'nin sağlam standartlarla desteklenen esnek mekanizması, plastik atık ve içecek kartonu atıklarının değerini şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde artıracak ve döngüsel ekonomiyi destekleyen yeni faaliyetleri teşvik edecektir. Küresel çapta atıklarla mücadele ederek çözümler sunmak için ortak deneyimimizi, uzmanlığımızı ve yenilikçiliğimizi kullanarak döngüsel bir ekonomiye geçişte şeffaflık, hesap verebilirlik ve verimlilik sağlamayı hedefliyoruz. 3RI üyeleri olarak, atık döngüsünü kapatmaya yardımcı olmak için üç etkili mekanizmayı birlikte geliştirmeyi, test etmeyi ve uygulamayı taahhüt ediyoruz.
  • TSC: Sürdürülebilirlik Konsorsiyumu, tüketici ürünleri sektörünü daha sürdürülebilir tüketici ürünleri sunacak şekilde dönüştüren ve şirketlerin tedarik zincirlerinde ürün sürdürülebilirliğini ele almalarına yardımcı olacak araçlar ve hizmetler sunan küresel bir kuruluştur.

Avrupa

  • ACE: İçecek Kartonları ve Çevre için Birlik, Tetra Pak (ve diğer büyük içecek kartonu üreticilerinin) ve karton tedarikçilerinin, kartonları yenilenebilir, geri dönüştürülebilir ve düşük karbonlu ambalajlama çözümleri olarak karşılaştırıp profilini çizebilmesini sağlayan bir Avrupa platformu sağlıyor. Birlik, paydaşlarla ve ortaklarla sıkı bağlar kuruyor ve AB politikası, mevzuatı ve standart belirleme konularında uzmanlık sunuyor.
  • EXTR:ACT 2018'de, polimer ve alüminyum gibi kâğıt olmayan bileşenler de dahil olmak üzere içecek kartonlarının geri dönüşümünü desteklemek için EXTR:ACT platformunun oluşturulmasına ortak olduk. Bu yeni platform, içecek endüstrisinin ambalajlarının geri dönüşümünü artırmak, geri dönüşüm çözümleri için ölçek ve değer oluşturmak ve uzun vadeli sürdürülebilirliklerini güvence altına almak için ek önlemler almasına yardımcı olacak.
  • 4evergreen: Sektör üyelerini dahil etmek ve bağlantı kurmak, sinerji oluşturmak ve iklimin etkilerini ve çevresel etkileri en aza indiren döngüsel ve sürdürülebilir bir ekonomide lif bazlı ambalajın katkısını artırmak için bir forum olarak oluşturuldu. Temel hedefler, lif bazlı ambalaj malzemelerinin faydaları hakkında farkındalığı artırmak, geri dönüştürülebilirliğe yönelik ürün tasarımını destekleyen AB mevzuatını korumak ve toplama sistemlerinin ve uygun geri dönüşüm altyapılarının geliştirilmesini talep etmektir.​
  • CEFLEX: Bu işbirliği girişimi, esnek ambalajlama değer zincirinin tamamını temsil eden şirketlerden ve birliklerden oluşan bir Avrupa konsorsiyumudur. Misyonları, daha iyi sistem tasarımı çözümleri yaratmak için işbirliği yaparak esnek ambalajlamayı dönüşümsel ekonomi için daha uygun bir hale getirmektir.​

Kuzey Amerika

  • Karton Konseyi (ABD): Karton Konseyi, ABD'de karton geri dönüşümünü arttırmaya odaklanmış bir endüstri kuruluşudur. Birlik, hem geri dönüşüm teknolojisini hem de yerel toplama programlarını teşvik etmenin yanı sıra, kartonların geri dönüştürülebilir olduğuna dair farkındalığı artırarak, çöpe gidecek kartonları azaltmaya çalışıyor.​

Asya

  • Karton Geri Dönüşümü Profesyonel Komitesi (Çin): Profesyonel Komite Mayıs 2018'de, Çin'in karton ambalaj için Ocak 2017'de yayınlanan ve uygulamaya yönelik hedefler şart koştuğu Genişletilmiş Üretici Sorumluluğunun (EPR) ardından oluşturuldu. Çin'in Kaynak Geri Dönüşüm Birliğine üye olan Profesyonel Komite, hükümet tarafından belirlenen hedefi gerçekleştirmek için sanayi paydaşlarının ortak çabalarını desteklemeyi ve dolayısıyla Çin'de kullanılmış ambalaj kartonlarının yönetimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. ​
  • İçecek Kartonlarının Geri Dönüşümü İçin Eylem İttifakı (AARC) (Hindistan): Kullanılmış içecek kartonlarının geri dönüşümünü 2018'deki yüzde 30 seviyesinden 2025'e kadar yüzde 60'a çıkarmayı hedefleyen bu girişimin varlık amacı Hindistan'da geri dönüşüm değeri zincirini güçlendirmektir. Tetra Pak Güney Asya Genel Müdürü Ashutosh Manohar'ın başkanlık ettiği AARC'nin 16 endüstri lideri kaynakları toplayacak ve çöp toplayıcılarıyla, hurdacılarla, atık yönetimi şirketleriyle, geri dönüşümcülerle ve STK'larla işbirliği yapacak meyve suyu, süt ürünleri, farmakoloji, alkollü içecek ve ambalaj endüstrilerini temsil ediyor.​ 

Geri dönüşüm haritası