Temel değerlerimiz

Temel değerlerimiz, kültürümüzü ve ‘buradaki iş yapma biçimimizi’ tanımlar. Şirket içindeki ve dışındaki davranışlarımızı yönlendirir; farklı kültürlerden ve ülkelerden gelen, farklı geçmişlere sahip insanları birleştirir; birbirimize karşılıklı saygı içinde davranmamızı sağlar ve Tetra Pak'ta birlikte uyum içinde çalışmamıza yardımcı olur.

Toplantı, eğitim Tetra Pak, Lund

Temel değerlerimiz dört değer çiftinden oluşur:

  • Müşteriye Odaklanma ve Uzun Vadeli Düşünmek
  • Kalite ve Yenilikçilik
  • Özgürlük ve Sorumlu Davranmak
  • Gerçek İş Ortaklığı ve Keyifli Çalışma

Müşteriye Odaklanma ve Uzun Vadeli Düşünmek

Müşterilerimizin bize kendi tercihleriyle geldiğini göz önünde bulundurarak onlara değer katar ve ilham veririz. Bugünün ötesine uzanan bir odaklanmayla liderlik yapmaya cesaret ederek öğrenme ve büyüme fırsatlarını değerlendiririz.

Kalite ve Yenilikçilik

Kaliteden taviz vermeyiz. Amaca yönelik daha iyi çözümler ve çığır açan yenilikler elde etmek için durmaksızın çabalarız.

Özgürlük ve Sorumlu Davranmak

Tetra Pak’ın ve müşterilerimizin çıkarları doğrultusunda inisiyatif kullanma ve kesin eyleme geçme özgürlüğüne sahibiz. Eylemlerimizin sorumluluğunu üstlenir ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlara katkıda bulunuruz.

Gerçek İş Ortaklığı ve Keyifli Çalışma

Olağanüstü sonuçlar almak için birbirimize ve paydaşlarımıza saygı gösterir ve güveniriz. Birlikte çalışmaktan keyif alır, başarılarımızı kutlarız.

Temel değerlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Lütfen bize ulaşın