Tetra Pak Endeksi 2017

Bağlı ve yetkiyi eline almış tüketicilerin alışveriş davranışlarının nasıl değiştiğini görün.

​​​Tetra Pak Endeksi 10. Basım

Tetra Pak Endeksi'nin 10. Basımı 6 Eylül tarihinde Genel Kurul'da sunulacak.

Bu yıl dijital ve çevrimiçi tüketicilerin dünyasını ve onların yiyecek ve içecek markalarıyla nasıl iletişim kurduklarını, nasıl özgün ve ilgili içerik, görüş ve öneri aradıklarını keşfediyoruz.

 

Bağlı Tüketici

'Bağlı tüketicilerin', markaların yankı uyandırma şekillerinde bir dönüşüm başlattığı ve bu güçlü yeni gücü kültüre ve ticarete yansıttığı dünyaya hoş geldiniz. %87'si markalarla anlamlı etkileşimler ararken, yalnızca %17'si markaların esasen bunu yaptığını düşünüyor.
Onlar istedikleri zaman ve istedikleri yerde, tüm platformlarda ve tüm ekranlarda tüketebilecekleri, hakkında yorum yapabilecekleri ve paylaşabilecekleri bilgiler ve özgün içerikler bulmak için teknolojiden güç alan tüm kuşakları kapsıyor.

Bunun Süt Ürünleri ve İçecek Sektörü için anlamı ne?

Bu tüketicilere ulaşmak klasik araçlar ve markalı platform yoluyla zor olacak. Raporumuz onları anlama, dinleme, onlarla ilgilenme ve bu istekli ve etki sahibi kitle ile bağlantı kurma yollarını keşfediyor. Tüketicinin gözünde sağlık ve iyilik ihtiyaçlarını karşılamak için esneklik gerekliliğini arttırmak, bunun sonucunda kategoriler arasındaki sınırların kaybolması.

Müşteri ne kadar bağlanırsa, tüm temas noktaları ve tüm aygıtlarda özgün ve tutarlı deneyim beklentileri o kadar yüksek olur. Biz bağlı müşterilere bunu kimin iyi yaptığını ve nedenini sorduk.

Raporun ardındaki araştırma

Rapor bulguları 70.000 tüketici ile 57 pazarda yapılan bir araştırmanın yanı sıra, bağlı bir tüketicinin normal bir günde ve alışveriş serüvenine ilişkin derinlemesine kapsamlı çalışmalara (sevdikleri marka kampanyaları, bu kampanyayı sevme nedenleri ve daha başka beklentileri) dayanmaktadır.

Tetra Pak Endeksi raporu bu tüketicilerin benzersiz özelliklerini tarif etmekte, temel etki sahibi olan bağlı tüketicilerin en etkili segmentini, onlara ulaşma ve bağ kurma yollarını, onların alışveriş yaparken nasıl sorunsuzca çevrimiçinden çevrimdışına geçiş yaptıklarını, markalardan beklentilerini ve başarıyla ulaşmak için işinizi ve zihniyetinizi nasıl uyarlamanız gerektiğini ortaya koymaktadır.

Pazarlama Müdür Yardımcısı Libby Costin, 7 Haziran'da Global Süt Ürünleri Kongresi 2017'de rapordan elde edilen ilk bulguları sundu.