Tetra Pak Endeksi 2017

Bağlı ve yetkiyi eline almış tüketicilerin alışveriş davranışlarının nasıl değiştiğini görün.

Tetra Pak Endeksi: Çevrimiçi Tüketici

Genel Kurul işbirliği ile yayınlanan Tetra Pak Endeksi'nin 10. sayısı çevrimiçi tüketicilerin hızla hareket eden, bilgiye doymuş dünyasına odaklanır.

Bu derinlemesine serbest global çalışma, gıda ve içecek markalarının etkileşim sağlayacak içeriği güçlendirecek, müşteri ilişkilerini başlatıp derinleştirecek ve olumlu mesajları çoğaltmak üzere yandaşların gücünden yararlanacak şekilde sosyal medya ve dijital kanallardan nasıl sonuna kadar faydalanabileceklerini araştırır.

Global genel bakış

Bu rapor 70.000 tüketici ile 57 pazarda yapılan araştırmaya ve çevrimiçi davranış, müşteri deneyimleri ve hangi içeriğin internet ortamında nasıl ve niye paylaşıldığına dair engin içgörüler kazanmaya yönelik derinlemesine kalitatif ve kantitatif anketlere dayanmaktadır.

Öğrenin: mobilin çevrimiçi diyalogu nasıl şekillendirdiğini ve atılacak adımları belirleyen pazarları; en etkili pazarlama kanallarını ve bunlardan sonuna kadar nasıl faydalanılabileceğini; hangi çevrimiçi tüketicilere odaklanılacağını ve yandaş yaratan ve harekete geçiren içeriğin nasıl geliştirileceğini.

Yeni bir yapı

Çevrimiçi davranışı anlamak, yeni bir tür segmentasyon yapısı gerektirir. "Ağacın en tepesinde", tüm gruplar içinde en aktif ve en sosyal grup olan Süper Liderler bulunur. İlk kullanıcılar, yani günümüzün yeni nüfuz sahipleri olan vokal trend belirleyiciler, şimdi ve gelecekte bağlı kitle pazarının kilitlerinin açılması için son derece gereklidir.

Öğrenin: Süper Liderlerin kimler olduğunu ve onlarla nerede ve nasıl sıkı bağlar kurulacağını; Süper Lider davranışının pazarlar arasında ve etkileşimin sıcak noktalarında nasıl değiştiğini; ve markalarınız hakkında ne paylaşmak ve bu paylaşımı nerede ve ne zaman yapmak istediklerini.

Müşteri deneyiminin yeniden tanımlanması

Çevrimdışı ve çevrimiçi dünyaların sınırları çevrimiçi tüketiciler için belirsiz olduğundan, bu tüketiciler tüm kanallar ve cihazlarda giderek daha fazla sorunsuz bir deneyim beklemektedir.

Öğrenin: mobilin nasıl giderek daha fazla "çoklu kanal" deneyimini bağlayan "tutkal" haline geldiğini; yeni müşteri deneyiminde çevrimiçinin rolünü; Amazon'un yıkıcı heveslerini; kişiselleştirme, arttırılmış gerçeklik ve dijital paketleme fırsatlarını: "Bu da marka sahiplerine, var olan en önemli iletişim kanalı, yani ürünün kendisi yoluyla tüketiciyle doğrudan bağlanma imkanı verir."

Tetra Pak İndeksi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?