ÇEVRESEL ETKİ

Ürünlerimizin ve ekipmanın tedarikinden üretim aşamasına, kullanımından bertaraf edilme anına kadar değer zinciri genelindeki çevresel etkimizi en aza indirgemek için tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.

Bir değer zinciri yaklaşımı

Bir değer zinciri yaklaşımı

İklim hedefimiz, işimiz ne kadar büyürse büyüsün değer zincirimizin genelindeki etkimizi 2020'ye kadar 2010 düzeylerinde tutmaktır. Bu hedef her ne kadar işletmemizin ve tedarik zincirinin her aşamasında eylemi gerektirse de, hedefimize doğru ilerlemenin iki ana itici gücü enerji verimliliğimizi iyileştirmek ve yenilenebilir elektrik kullanımını artırmaktır.

Değer zinciri yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Tedarikçiler

Tedarikçiler

Tedarik zincirimiz şu anda değer zincirimizdeki sera gazı salınımlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hem operasyonlarında hem de kendi tedarik zincirlerindeki verimlilikleri tanımlamak için ambalaj malzemesi tedarikçisi ortaklarımızla yakından çalışıyoruz.

Tedarikçilerle nasıl çalıştığımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Tetra Pak faaliyetleri

Tetra Pak faaliyetleri

Birinci Sınıf Üretim ilkelerini uygulayarak enerji, atık ve su miktarlarını azaltabilir, fabrikalarımızı ve ofislerimizi daha verimli hale getirebiliriz. Aynı esnada geleceğe bakıyor ve enerji azaltma işlemlerimizi azami düzeye çıkardıktan sonra bile etkimizi daha da yönetebilmeye yönelik yeni yollar arıyoruz. Bunun bir yolu yenilenebilir elektrik kullanımını artırmaktır.

Tetra Pak faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi alın

Müşteriler

Müşteriler

Toplam iklim etkimizin yüzde kırkı müşterilerimizin ekipman kullanımından kaynaklanmaktadır. Daha verimli işleme ve paketleme ekipmanı ve ürünlerinin yanı sıra, enerji kullanımını, su tüketimini, israfı ve gıda kaybını azaltmaya yönelik hizmetler yoluyla karbon ayak izlerini ve maliyetlerini azaltmalarında onları destekliyoruz.

Müşteriye odaklanmamız hakkında daha fazla bilgi edinin

Geri dönüştürülmekte olan düzleştirilmiş, kullanılmış ambalajlar

Kullanım sonrası geri dönüşüm

Kartonların değer yaratmaya devam etmeleri için toplanıp, ayrılıp, geri dönüştürülmesini sağlamak üzere ileriye yönelik ve öncü bir yaklaşım benimsiyoruz.

Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi edinin

Çevresel etkiyi nasıl yönettiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

​​​​​​​​​​​​​​​​