GIDAYI KORUMAK

Yenilikçi ve pazara yön veren gıda işleme, ambalajlama ve hizmet çözümlerimiz vasıtasıyla gıdayı her yerde güvenli ve elde edilebilir yapmak üzere müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.

Gıdaları koruma, bilgi grafiği

Bunu nasıl yapıyoruz

BM'nin ikinci Sürdürülebilir Gelişim Hedefi olan Sıfır Açlık, açlığı sona erdirmeyi, gıda emniyetini sağlamayı, beslenmeyi geliştirmeyi ve sürdürülebilir tarımı desteklemeyi hedefler.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, zamanımızın en acil gelişim zorluklarından biri olan gıda emniyetini ele alma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Değer zincirindeki ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışarak; güvenli, besleyici ve lezzetli ürünlere soğutmaya erişimi olmayan ücra yerlerde yaşayan milyonlar da dahil olmak üzere, dünyanın hızla büyüyen nüfusunun daha fazlasının erişebilmesine yardım edebiliriz.

Gıda kaybını ve israfı azaltmak, işimizin dayanağı olan ilkelerden biridir. Lider işleme ve paketleme ekipmanımız gıdaların dökülmesini veya ilk üretim aşamalarında bozulmasını önlerken, paketleme çözümlerimiz gıdanın ömrünü uzatır ve koruyucu kullanmaya gerek kalmadan ziyan olmasını önler. Burada, en büyük etkimizin gıda kaybını azaltmak olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca tüketicileri israftan kaçınma ve gıdaların bozulmasını önleme yolları hakkında bilgilendirmek için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Buna dayanarak yaptığımız iş, sürdürülebilir gıda değer zincirleri inşa etmeye yardımcı olarak küresel gıda güvenliği sorununun çözümüne katkı sağlıyor.

Önemli noktalar

Dairy Hubs Bilgi Grafiği

Gıda güvenliği

Tüketiciler haklı olarak gıdaların güvenli olmasını bekliyor. Müşterilerimiz için, bunun anlamı hammaddelerin dış tedarikinden perakendecinin raflarına kadar üretimde tüm kontrolü ele almaktır.

Gıda kalitesi

Günümüzün tüketicileri gıdaların tat, renk, doku ve besin değeri açısından istikrarlı olmasını bekliyor. Ambalajlarımız gıdalar konusunda bu beklentileri karşılayacak biçimde -koruyucuya gerek olmadan- korunup muhafaza edileceği şekilde tasarlandı.

Gıda bulunabilirliği

Gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin küresel zorlukların üstesinden gelmenin en etkili yolunun sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmak olduğunu düşünüyoruz.

Hikayelerimiz

İnekler, Uplands Dairy, Kenya

Uplands Dairy: Pazara erişimin arttırılması

Kenya'daki yeni Süt Ürünleri Merkezi projesi küçük çiftçiler için üretkenliği ve pazara erişimi arttırıyor.

Daha fazla bilgi edinin: Kenya'daki Dairy Hub projesi

Peru'da geri dönüşüm yapan çocuklar

Peru'da geri dönüşümü teşvik etmek

Peru'nun okul beslenme programında, yenilikçi ürün ve ambalaj tasarımı ile kültürü korumak ve geri dönüşümü teşvik etmek.

Daha fazla bilgi edinin: Peru'da okul geri dönüşümü

Küresel İndirmeler

2019 Sürdürülebilirlik Raporu

Sustainability report

Bilgi grafiği

Infographic renewability

Bilgi grafiği

Infographic achievements

Gıdaları nasıl koruduğumuz hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​