GIDAYI KORUMAK

Yenilikçi ve pazara yön veren gıda işleme ve paketleme çözümlerimiz vasıtasıyla gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir kılmak üzere müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.

Gıdaları koruma, bilgi grafiği


Bunu nasıl yapıyoruz

Gıda güvenliğinin en baskın gelişim güçlüklerinden biri olduğu bir dünyada, büyüyen ve hızla kentleşen nüfusun ihtiyaçlarını giderecek pratik yöntemler bulmak, bunu yaparken de gıda kayıplarını ve israfı sınırlamak sektörümüzün temel önceliği haline geliyor. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz bu amaca ulaşmada temel bir rol oynayabilir. Değer zinciri yoluyla ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışarak, güvenli, besleyici ve lezzetli ürünlere dünya çapındaki herkesin, hatta buzdolabı bile bulunmayan dünyanın en uzak konumlarında yaşayanların dahi ulaşabilmesini sağlayabiliriz.

Gıda kaybını ve israfı azaltmak, işimizin ana ilkelerinden biridir. Öncü işleme ve paketleme ekipmanımız gıdaların dökülmesini veya ilk üretim aşamalarında bozulmasını önlerken, paketleme çözümlerimiz gıdanın ömrünü uzatır ve ziyan olmasını önler – bu noktada en büyük etkimizin gıda kayıplarını azaltmak olduğuna inanıyoruz. Ayrıca tüketicileri israftan kaçınma ve gıdaların bozulmasını önleme yolları hakkında bilgilendirmek için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Buna dayanarak yaptığımız iş, sürdürülebilir gıda değer zincirleri inşa etmeye yardımcı olarak küresel gıda güvenliği sorununun çözümüne katkı sağlıyor.

Gıda güvenliği, ambalaj malzemesi

Gıda güvenliği

Tüketiciler haklı olarak gıdaların güvenli olmasını bekliyor. Müşterilerimiz için, bunun anlamı hammaddelerin dış tedarikinden perakendecinin raflarına kadar üretimde tüm kontrolü ele almaktır.

Gıda kalitesi, Tetra Pak karton ambalajlar

Gıda kalitesi

Günümüzün tüketicileri gıdaların tat, renk, doku ve besin değeri açısından istikrarlı olmasını bekliyor. Ambalajlarımız, gıdaların bu beklentileri karşılayacak şekilde korunarak muhafaza edilebileceği şekilde tasarlandı.

Gıdaya ulaşabilme - Tetra Pak kartonlarını tutan çocuklar

Gıdaya ulaşabilme

Gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin küresel zorlukların üstesinden gelmenin en etkili yolunun sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmak olduğuna inanıyoruz.

Önemli noktalar

Gıda Performansı

Hikayelerimiz

Bolivya'daki Derslik

Okul beslenmesindeki görevimizi yerine getirirken, Bolivya

83 okulda 47.000 ilkokul öğrencisine dayanıklı, aseptik ambalajlarda Nektar içecek tedarik etmede paketleme müşterilerimizi destekliyoruz.

*Daha fazla bilgi edinin

Myanmar'daki Derslik

Gençler için besleyici bir başlangıç, Myanmar

Myanmar Okul Sütü Programı ile Myanmar'daki her çocuğa besleyici süt sağlanması amaçlanmaktadır.

*Daha fazla bilgi edinin

Gıdaları nasıl koruduğumuz hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​