GIDAYI KORUMAK

Yenilikçi ve pazara yön veren gıda işleme, ambalajlama ve hizmet çözümlerimiz vasıtasıyla gıdayı her yerde güvenli ve ulaşılabilir kılmak üzere müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.

Gıda SDG'leri


Bunu nasıl yapıyoruz

Ambalajımız, gıdaları koruyuculara veya soğutmaya ihtiyaç duymadan korur, enerji tasarrufu sağlar ve dünyanın hızla büyüyen nüfusunun daha fazlasına güvenli, besleyici ve lezzetli ürünler sunmaya yardımcı olur. Çözümlerimiz ayrıca, işleme ekipmanımızın üretimdeki verimliliğinden, ambalajımızın tüketimde doğru boyutlandırılmasına ve işlevselliğine kadar, değer zinciri boyunca gıda kaybını ve atıkları önlemeye yardımcı olur.

Ayrıca, okul beslenme programlarına ve Süt Ürünleri Merkezlerine katılımımız gibi sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmak için çalışarak, açlığın sona ermesine, gıda güvenliğinin sağlanmasına, beslenmenin iyileştirilmesine ve sürdürülebilir tarım ve üretimin teşvik edilmesine yardımcı oluyoruz.

ÖNCELİKLERİMİZ

Operatör

Gıda güvenliği

Tüketiciler haklı olarak gıdaların güvenli olmasını bekliyor. Müşterilerimiz için, bunun anlamı hammaddelerin dış tedarikinden perakendecinin raflarına kadar üretimde tüm kontrolü ele almaktır.

Birlikte yemek yiyen kadınlar

Gıda kalitesi

Günümüzün tüketicileri gıdaların tat, renk, doku ve besin değeri açısından istikrarlı olmasını bekliyor. Ambalajlarımız gıdalar konusunda bu beklentileri karşılayacak biçimde -koruyucuya gerek olmadan- korunup muhafaza edileceği şekilde tasarlandı.

Tetra Klasik Aseptik kartonlarla çocuklar

Gıda ulaşılabilirliği

Gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin küresel zorlukların üstesinden gelmenin en etkili yolunun sürdürülebilir gıda değer zincirleri oluşturmak olduğunu düşünüyoruz.

HİKAYELERİMİZ

Akıllı kartonlar

Dijital fırsatlardan yararlanmak

Dijitalleşme ve bağlanabilirlik, bildiğimiz gıda ve içecek sektörünü değiştiriyor. Gıda güvenliği ve kalitesinin yanı sıra üretim esnekliği ve verimliliğini artırmak için benzeri görülmemiş fırsatlar sunuyorlar.

Süt içen kızlar

Sri Lanka'da okul sütü

Sri Lanka'da yeni bir okul sütü programı, çocuklarda yetersiz beslenme ile mücadele edip çevre eğitimi sağlamakta ve aynı zamanda yerel süt sektöründe büyümeyi teşvik etmektedir.

Süt ürünleri merkezleri, insanlar ve buzağı

Uganda'da süt ürünleri geliştirmenin desteklenmesi

Yeni bir girişim, yeni kurulan Pearl Süt Ürünleri Çiftçileri Topluluğuna uygulamalı teknik destek sağlayarak güneybatı Uganda'da 1000 ticari süt ürünleri çiftçisine yardım ediyor.

Küresel İndirmeler

2020 Sürdürülebilirlik Raporu

Sustainability report

Bilgi grafiği

Sustainability report

Bilgi grafiği

Sustainability report

Gıdaları nasıl koruduğumuz hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​