GIDA. İNSAN. GELECEK.

Tetra Pak'ta, sürdürülebilirlik yaklaşımımız marka vaadimizle şekillenir: İYİ OLANI KORUR™. Gıdaları, insanları ve geleceği koruma taahhüdünde bulunarak bu vaadimizi hayata geçiririz.

​​

Bilgi grafiği Gıda, İnsanlar, Gelecek

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız

Müşterilere ve tüketicilere güvenli, emin ve sürdürülebilir ürünler sunabilmek ve bunu sorumlu bir şekilde yapabilmek için pazarın değişen beklentilerini karşılayacak yeni yollar bulmaya hiç durmadan devam etmemiz gerekiyor. Yani, müşterilerimizin farklı farklı ihtiyaçlarını anlarken aynı zamanda da hızla büyüyen bir popülasyonu beslemek için sürdürülebilir yöntemler bulmalıyız. Ayrıca işimizdeki, pazarlarımızdaki ve tedarik zincirimizdeki insanları ve toplulukları desteklemek ve ürünlerimizin değer zinciri genelinde ve kendi operasyonlarımızda çevresel inovasyonu teşvik ederek daha azıyla daha çoğunu yapmak anlamına da gelir.

birbiriyle konuşan çalışanlar

Değer zinciri genelinde çalışma

İşletmeler ve topluluğun karşılaştığı çoğu sürdürülebilirlik zorlukları birbiriyle bağlantılıdır. While FOOD. PEOPLE. FUTURES as the chapters of our sustainability story provide us a way to organise and communicate our priorities, we think and work in an integrated way in order to develop solutions that maximise benefits for our customers, for our business and for the communities where we operate.

Gıda sisteminin farklı parçalarını kuşatıp bağlayan çözümlere duyulan ihtiyacında farkına varıyoruz ve sorumluluklarımızın müşterilerle olan operasyonlarımızın ve işimizin ötesine uzandığının farkındayız. Bu sebepten ötürü sürdürülebilirliğe olan yaklaşımımız tüm değer zincirini kapsamaktadır. Ayrıca bu sebepten ötürü Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SDG'ler) benzeri global inisiyatiflere de paralel hareket ediyoruz. İş modelimiz ve stratejik önceliklerimizle yakından bağlantılı olan bu hedefler üzerinde en fazla etkiyi biz yaratabiliriz, bu yüzden bu raporda görebileceğiniz 9'unu tanımladık.

Gıdayı korumak

SDG simgeleriyle birlikte gıdanın vurgulandığı bilgi grafiği

Yenilikçi ve pazara yön veren gıda işleme ve paketleme çözümlerimiz vasıtasıyla gıdayı her yerde güvenli ve elde edilebilir yapmak üzere müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu yaklaşımla SDG 2 ve 12'ye doğrudan bir katkıda bulunuyoruz:

SDG 2

İşleme ve paketleme çözümlerimiz, yiyeceklerin ve içeceklerin soğutma ve koruyucu maddeler olmaksızın dağıtımının yapılabilmesini ve muhafaza edilebilmesini sağlamaktadır. Gelişim için Gıda inisiyatifimiz mandıra ve gıda değer zincirinin dünya genelinde geliştirilmesini teşvik etmeye yardımcı olur. Okul beslenme programı sağlığı iyileştirir ve gelişimi özendirir. DEEPER IN THE PYRAMID teklifimiz sağlıklı gıdayı, düşük gelirli haneler için erişilebilir kılar.

SDG 12

Yenilenebilir kaynaklardan gelen malzemeleri kullanmayı tercih ederiz ve uzun vadeli hedefimiz tüm ambalajlarımızın %100 yenilenebilir malzemeden yapılmasıdır. Aseptik teknoloji ve paketleme, gıda atığını azaltmaya yardımcı olur.

En başlıca konular: gıda mevcudiyeti, müşteri sağlığı ve güvenliği, gıda atığı

Gıdayı korumak için yaptığımız çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgiye ulaşın.

İnsanları korumak

insanların vurgulandığı bilgi grafiği

İnsanlarımızı koruyoruz ve onlara fırsat veriyoruz ve faaliyet gösterdiğimiz yerlerde toplulukları destekliyoruz. Bu yaklaşımla SDG 8'e doğrudan bir katkıda bulunuyoruz:

SDG 8

Kapsamlı bir iş gücü istihdam ediyoruz ve tüm iş arkadaşlarımızı zararlardan uzak tutuyoruz. İş Ahlakı Kurallarımız insan hakları ile iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında zorunlu şartlar getirmekte olup yürürlükteki mevzuatla uyumludur ve tedarikçilerin kendi sürdürülebilirlik inisiyatiflerini teşvik eder.

En başlıca husus: mesleki sağlık ve güvenlik.

İnsanları korumak için yaptığımız çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgiye ulaşın.

Gelecekleri korumak

geleceklerin vurgulandığı bilgi grafiği

Gezegenimizin sürdürülebilir geleceğini ve müşterilerimizin uzun vadeli başarısını desteklemek Bu yaklaşımla SDG 6, 7, 9, 12, 13, 15 ve 17'ye doğrudan bir katkıda bulunuyoruz:

SDG 6

Operasyonlarımızdaki su kullanımını minimize etmeye ve müşterilerimizin sahalarında geliştirdiğimiz, sattığımız ve işlettiğimiz ekipmanların su tüketimini azaltmaya çabalıyoruz. Çevresel Karşılaştırma Hizmetlerimiz müşterilerin verimliliğini arttırmaya ve kendi tüketimlerini azaltmaya yardımcı oluyor.

SDG 7

Yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz ve operasyonlarımızdaki yenilenebilir elektrik kullanımını arttırıyoruz. RE100 ve Business Renewables Center'a katılarak 2030'a kadar elektriğimizin yüzde 100'ünün yenilenebilir kaynaklardan tedarik edileceğini taahhüt ettik.

SDG 9

Ürünlerimiz ve çözümlerimizin çevresel profilini iyileştirmek için ve değer zinciri genelinde sürdürülebilir uygulamalar benimsemek için çalışıyoruz. Ekipmanlarımız üstün performans sağlayıp enerji ve su kullanımını minimize edecek şekilde tasarlanmıştır.

SDG 12

Yenilenebilir kaynaklardan gelen malzemeleri kullanmayı tercih ederiz ve %100 yenilenebilir ambalaj hedefine doğru çalışmaktayız. Aseptik paketleme işlemimiz gıda atığını azaltmaya yardımcı olur. Değer zincirimiz genelinde sorumlu uygulamalar benimseriz ve 1999'dan beri bunlar hakkında rapor veriyoruz.

SDG 13

Değer zinciri genelinde iklime olan etkimizi, işimizin büyümesine rağmen 2020'de 2010 düzeylerinde tutmayı hedefleyerek minimize etmeye çalışıyoruz. İklime olan etkiyi azaltmaya yardımcı olacak ürünler ve çözümler geliştiriyoruz.

SDG 15

Makul orman yönetimi uygulamalarını garanti etmek için tedarikçilerimizle ve diğer ortaklarımızla yakından çalışıyoruz. Asgari gerekliliklerimiz mevzuatın ötesine geçer ve tedarikçilerimizin uymasını bekleriz. Orman yönetimini iyileştirmek için güvenilir sertifikasyon sistemleri kullanırız.

SDG 17

Ortak çözümler geliştirmek ve ortak değer oluşturmak için tüm değer zincirimiz genelinde ve her düzeyde paydaşlarımızla aktif olarak ilgileniriz.

En başlıca konular: tedarikçi çevre değerlendirmesi, tedarikçi su kullanımı, ambalaj tasarımı ve kaynak kullanımı, ambalaj yenilenebilirliği, enerji kullanımı ve sera gazı emisyonları, makineler ve ekipmanlar, atık oluşturma, su kullanımı, ambalaj geri dönüşümü ve ambalaj iklim etkisi.

Geleceği korumak için yaptığımız çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgiye ulaşın.

Sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?