GIDA KALİTESİ

Günümüzün tüketicileri gıdaların tat, renk, doku ve besin değeri açısından istikrarlı olmasını bekliyor. Ambalajlarımız gıdaların bu beklentileri karşılayacak şekilde korunup muhafaza edileceği şekilde tasarlandı.

Dağıtım hattındaki Tetra Pak kartonları

Tedarik zinciri denetimi

Tüm Tetra Pak işleme ve ambalajlama ekipmanı, en ileri hijyen standartlarını karşılayacak, tüm yasal yükümlülükleri yerine getirecek ve israfı en aza indirecek şekilde tasarlanır. Kaliteyi güvenceye almak, hammadde tedarikçilerinin sıkı denetimleri ile başlar. ambalajlarımızda kullanılan tüm temel malzemeler, ilgili gıda ile temas mevzuatı ile tamamen uyumludur. Tesis otomasyon ve entegrasyonu, ürün üretim hattından geçerken kalite kontrolünü sağlayabileceğimizi ifade eder.

Sorumlu tedarik hakkında daha fazla bilgiye ulaşın

Tetra Pak servis mühendisi ve müşterisi

Müşterilerimizin bağlılığını sağlama

60 yılı aşkın mesleki bilgi ile yola çıkarak, aseptik performans uzmanlarımız gıda güvenliği ve kalitesi meselelerini ölçmek, kıyaslamak ve önlemek için çalışırken, hizmet ekiplerimiz, tesis operatörlerimize kadar tüm üretim hattında ürünleri işleme, saklama ve sergileme konusunda (müşteri tesislerinde veya eğitim tesislerimizde) sürekli eğitim sunar.

Kalite, taşıma ve dağıtım sırasında da olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle ürünlerin tamamen korunduğundan emin olmak için tüm değer zincirinde sıkı testler gerçekleştiririz.

Müşterilerimizle nasıl bağ kurduğumuza dair daha fazla bilgi edinin

Bozulmuş meyve, gıda israfı

Gıda kaybı ve israf

Tetra Pak'ın öncü işleme ve paketleme ekipmanı gıdaların dökülmesini veya ilk üretim aşamalarında bozulmasını önlerken, paketleme çözümleri gıdanın ömrünü uzatır ve ziyan olmasını önler – bu noktada en büyük etkilerimizin gıda kayıplarını azaltmak olduğuna inanıyoruz.

BM Gıda ve Tarım Örgütü, üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin kaybolduğunu veya israf edildiğini tahmin ediyor. Buna ilaveten, gıda kayıpları ve israfı, insan kaynaklı sera gazı salınımlarının yaklaşık yüzde 8'ine sebep olur, bu oran karayolu taşımacılığı ile aynıdır. Gıda kaybını ve israfı azaltmak, işimizin dayanağı olan ilkelerden biridir.

Gıda kaybı ve israfı hakkında daha fazla bilgi edinin

Gıda kalitesi hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​