İyi yönetişim

İyi kurumsal yönetişimin, sürdürülebilir ve ticari olarak başarılı işletmenin temel prensibi olduğuna inanıyoruz; bu aşağıdaki marka vaadimizin dayanağıdır: PROTECTS WHAT'S GOOD™ ve tüm paydaş ilişkilerinin özünde bulunur.

Yönetişim çerçevemiz

Stratejimizin ve liderliğe yaklaşımımızın temelini oluşturan iyi yönetişim, en nihayetinde gıdayı her yerde güvenli ve bulunur yapma vizyonumuzu yerine getirmemize yardım eder. Yönetişim çerçevemiz, etik ve sorumlu şekilde davranma konusunda bizi yönlendirirken, marka vaadimizi yerine getirmemize, bunun yanı sıra ilgili düzenlemeler ve mevzuata riayet etmemize yardımcı olur. Bir Küresel Liderlik Ekibi, çerçevenin uygulanmasından sorumlu olup, Kurumsal Yönetişim Ofisi'nin yanı sıra yerel yönetişim ve risk görevlileri ağı tarafından desteklenmektedir.

Tetra Pak Yönetişim Çerçevesi

Sorumluluk grafiğimiz, Tetra Laval Kurulu ve Tetra Pak'ın görev ve sorumluluklarını özetlemektedir. Çerçeve, riskleri yönetme ve bunlara yanıt vermeye yönelik ilgili ve hafifletici politikaları, prosedürleri ve küresel süreçleri kapsayan kapsamlı bir risk yönetim metodolojisi ve sistemini de içermektedir. Etkili ve şeffaf bir dahili kontrol ortamı sağlamak için, yeni bir Yönetişim Risk Uyumluluğu (GRC) sistemi uyguladık. Bu sistem, hafifletici politikaları, prosedürleri ve ayrıntılı kontrolleri güvence süreçleri, değerlendirmeler ve raporlar ile bir araya getirerek tek bir risk yönetimi platformu oluşturmaktadır.

Temel değerlerimiz kurumsal kültürümüzü şekillendirip dahili ve harici olarak davranışlarımızı yönlendirirken, İş Ahlakı Kurallarımız, şirketin çalışma koşullarına, ayrımcılığa, gizliliğe, çıkar çatışmasına, mali raporlamaya, uyumluluğa, yolsuzluğa, rüşvete, çocuk istismarına ve çevresel konulara ilişkin konumunu belirler. 2016 yılında, sürdürülebilirliğe yönelik stratejik ve görevler arası yaklaşımımızı daha ileri derecede desteklemek üzere bir Sürdürülebilirlik Forumu oluşturduk. Strateji Konseyine rapor veren üyeleri, şirket dahilinde Başkan Yardımcısı ve Müdür seviyesindeki temsilcilerdir.

Güven ve şeffaflık

Müşterilerimizle güven ve şeffaflık inşa etmek için ve tedarikçilerle sorumlu dış tedarik yaklaşımımızın bir parçası olarak, tedarik zincirinde sorumlu ve etik iş uygulamaları gerçekleştirmeye adanmış kâr amacı gütmeyen bir üyelik kuruluşu olan Tedarikçi Etik Veri Değişimi'nin (Sedex) üyeleri olduk. Ayrıca, satın alma ekiplerimizin tedarik zincirindeki çevresel, sosyal ve yönetişime ilişkin konuları izlemesine yardımcı olmak için, EcoVadis sürdürülebilirlik değerlendirmeleri ve puan kartlarının da bir parçasıyız.

Küresel ilkeler

2004 yılından bu yana United Nations Global Compact'in (UNGC - Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza yetkisine haiz şirketlerinden biri olarak, insan hakları, işçilik, çevre ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin 10 ilkeyi uygulama, açıklama ve destekleme amacına bağlıyız. Yıllık bir İlerleme Bildirimi sunuyor ve Orman Yönetim Konseyi™ (FSC™), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Gelişmiş Beslenme için Global Antlaşma'nın BM ve en iyi uygulama standartlarına da aktif olarak katkıda bulunuyoruz.

Paydaş katılımımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Yolsuzluk: sıfır tolerans

Yolsuzlukla mücadele, kurumsal yönetişim yaklaşımımızın önemli bir parçası olup, yolsuzluğa, rüşvete ve sahteciliğe sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyoruz. Yolsuzluk etik dışıdır; pazar adaletini sarsmakta, işlem maliyetlerini tahrif etmekte, açık, dürüst ve samimi bir toplumu yıkıma uğratmakta, ekonomik, sosyal ve politik gelişime zarar vermektedir. Yolsuzlukla mücadele, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla güven ilişkisi oluşturma ve sorumluluk sahibi ve şeffaf bir şirket kültürü geliştirmenin önemli bir parçasıdır.

Farkındalık, anlayış ve uygunluk

Şirketin her düzeyinde faaliyet gösteren tüm çalışanlar günlük kararları ve eylemlerinde yönetişim çerçevesine riayet etmekten sorumludur. Çerçevenin ayrıntılarına intranetimiz üzerinden ulaşılabilir ilaveten zorunlu bir eÖğrenme programı mevcuttur.

Bilgi uçurma

Şirkette bulunan herkes, İş Ahlakı Kurullarımızın ihlal edildiğini veya bu yönde şüpheleri olduğunu ya da herhangi bir etik dışı davranışta bulunulduğunu doğrudan Kurumsal Yönetişim Görevlisi'ne veya Denetim Başkanı'na, hiçbir şekilde bir cezaya tabi tutulmadan, isim belirtmeksizin bildirebilir. İş Ahlakı Kurallarımızın ihlaline ilişkin her durum ihlalin şiddetine bağlı olarak ayrı ayrı ele alınmakta ve uygun biçimde soruşturulmaktadır. Olayın cezai olması durumunda durumu ilgili yetkiliye rapor ediyoruz.

Yönetişimimiz hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?