İyi yönetişim

İyi yönetişimi iyi işle bir tutarız. Sürdürülebilir bir iş kurmak, marka vaadimizi, İYİ OLANI KORUR™, yerine getirmek ve itibarımızı korumak için son derece önemlidir.

Yönetişim çerçevemiz

Stratejimizin ve liderliğe yaklaşımımızın temelini oluşturan iyi yönetişim, en nihayetinde gıdayı her yerde güvenli ve bulunur hale getirme vizyonumuzu yerine getirmemize yardım ediyor. Yönetişim çerçevemiz, etik ve sorumlu şekilde davranma konusunda bizi yönlendirirken, marka vaadimizi yerine getirmemize, bunun yanı sıra ilgili düzenlemeler ve mevzuata riayet etmemize yardımcı oluyor. Bir Küresel Liderlik Ekibi, çerçevenin uygulanmasından sorumlu olup, Kurumsal Yönetişim Ofisi'nin yanı sıra yerel yönetim ve risk görevlileri ağı tarafından da desteklenmektedir.

Tetra Pak Yönetişim Çerçevesi

Sorumluluk grafiğimiz, Tetra Laval Kurulu ve Tetra Pak'ın görev ve sorumluluklarını özetlemektedir. Çerçeve, riskleri yönetme ve bunlara yanıt vermeye yönelik ilgili ve hafifletici politikaları, prosedürleri ve küresel süreçleri kapsayan kapsamlı bir risk yönetim metodolojisi ve sistemini de içermektedir. Etkili ve şeffaf bir dahili kontrol ortamı sağlamak için, yeni bir Yönetişim Risk Uyumluluğu (GRC) sistemi uyguladık. Bu sistem, hafifletici politikaları, prosedürleri ve ayrıntılı kontrolleri, güvence süreçleri, değerlendirmeler ve raporlar ile bir araya getirerek tek bir risk yönetimi platformu oluşturmaktadır.

Temel değerlerimiz kurumsal kültürümüzü şekillendirip dahili ve harici olarak davranışlarımızı yönlendirirken, İş Ahlakı Kurallarımız, şirketin, çalışma koşullarına, ayrımcılığa, gizliliğe, çıkar çatışmasına, mali raporlamaya, uyumluluğa, yolsuzluğa, rüşvete, çocuk istismarına ve çevresel konulara ilişkin konumunu belirler. Sürdürülebilirliğe yönelik stratejik ve görevler arası yaklaşımımızı daha ileri derecede desteklemek üzere bir Sürdürülebilirlik Forumu oluşturduk. Strateji Konseyine rapor veren üyeler, şirket dahilindeki Başkan Yardımcısı ve Müdür seviyesindeki temsilcilerdir.

Güven ve şeffaflık

Müşterilerimizle güven oluşturup onlara şeffaflık sağlamak için ve tedarik zincirimizde sorumlu dış tedarik yaklaşımımızın bir parçası olarak, Tedarikçi Etik Veri Değişimi (Sedex), EcoVadis ve CDP dahil olmak üzere lider sürdürülebilirlik değerlendirme platformlarıyla çalışıyoruz.

2019 yılında, CDP'nin hem İklim hem Ormanlar için prestijli "A listesi"ne dahil edildik. Emisyonları azaltma, iklim risklerini azaltma ve düşük karbonlu ekonomiyi geliştirme faaliyetlerimizle, bu konularda tanınan sadece 179 şirketten biriydik ve tedarik zincirlerinde ormansızlaşmayı önleme çalışmalarımız ile yalnızca sekiz şirketten biri olduk. Ayrıca, EcoVadis tarafından, sektör kategorimizdeki şirketlerin ilk yüzde birinde olarak derecelendirildik.

Sorumlu iş uygulamalarımız ve performansımız hakkında iletişim kurmak bizim için çok önemlidir. 1999'dan beri çevre raporları yayınlıyoruz ve 2005'ten bu yana daha geniş sürdürülebilirlik konuları hakkında raporlar veriyoruz.

Küresel ilkeler

United Nations Global Compact'in (UNGC - Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza yetkisine haiz şirketlerinden biri olarak, insan hakları, işçilik, çevre ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin 10 ilkeyi uygulama, açıklama ve destekleme amacına bağlıyız. Yıllık bir İlerleme Bildirimi sunuyor ve Orman Yönetim Konseyi™ (FSC™), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Gelişmiş Beslenme için Global Antlaşma'nın BM ve en iyi uygulama standartlarına da aktif olarak katkıda bulunuyoruz.

Paydaş katılımımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Yolsuzluk: sıfır tolerans

Yolsuzlukla mücadele, kurumsal yönetişim yaklaşımımızın önemli bir parçası olup, yolsuzluğa, rüşvete ve sahteciliğe sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyoruz. Yolsuzluk etik dışıdır; pazar adaletini sarsar, işlem maliyetlerini bozar, açık, dürüst ve samimi bir toplumu yıkıma uğratır, ekonomik, sosyal ve politik gelişmeye zarar verir. Yolsuzlukla mücadele, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla güven ilişkisi oluşturmanın ve sorumluluk sahibi ve şeffaf bir şirket kültürü geliştirmenin önemli bir parçasıdır.

Farkındalık, anlayış ve uygunluk

Şirketin her düzeyinde faaliyet gösteren tüm çalışanlar günlük kararlarında ve eylemlerinde yönetişim çerçevesine riayet etmekten sorumludur. Çerçevenin ayrıntılarına intranetimiz üzerinden ulaşılabilir ve ilaveten zorunlu bir e-öğrenme programı mevcuttur.

Bilgi uçurma

Şirkette bulunan herkes, İş Ahlakı Kurullarımızın ihlal edildiğini veya bu yönde şüpheleri olduğunu ya da herhangi bir etik dışı davranışta bulunulduğunu doğrudan Kurumsal Yönetişim Görevlisi'ne veya Denetim Başkanı'na, hiçbir şekilde bir cezaya tabi tutulmadan, isim belirtmeksizin bildirebilir. İş Ahlakı Kurallarımızın ihlaline ilişkin her durum, ihlalin şiddetine bağlı olarak ayrı ayrı ele alınmakta ve uygun biçimde soruşturulmaktadır. Olayın cezai olması durumunda durumu ilgili yetkiliye rapor ediyoruz.

Yönetişimimiz hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?