İyi yönetişim

Tetra Pak olarak, iyi yönetişimi iyi işle bir tutarız. Doğru olanı yaparak iyi bir iş çıkarırız. İyi kurumsal yönetişimin, sürdürülebilir ve ticari olarak başarılı işletmenin temel prensibi olduğuna inanıyoruz ve bu, aşağıdaki marka vaadimizin dayanağıdır: İYİ OLANI KORUR™ ve tüm paydaş ilişkilerimizin özünde bulunur.

Yönetişim çerçevemiz

Stratejimizin ve liderliğe yaklaşımımızın temelini oluşturan iyi yönetişim, en nihayetinde gıdayı her yerde güvenli ve bulunur hale getirme vizyonumuzu yerine getirmemize yardım ediyor. Yönetişim çerçevemiz, etik ve sorumlu şekilde davranma konusunda bizi yönlendirirken, marka vaadimizi yerine getirmemize, bunun yanı sıra ilgili düzenlemeler ve mevzuata riayet etmemize yardımcı oluyor. Bir Küresel Liderlik Ekibi, çerçevenin uygulanmasından sorumlu olup, Kurumsal Yönetişim Ofisi'nin yanı sıra yerel yönetim ve risk görevlileri ağı tarafından da desteklenmektedir.

Tetra Pak Yönetişim Çerçevesi

Sorumluluk grafiğimiz, Tetra Laval Kurulu ve Tetra Pak'ın görev ve sorumluluklarını özetlemektedir. Çerçeve, riskleri yönetme ve bunlara yanıt vermeye yönelik ilgili ve hafifletici politikaları, prosedürleri ve küresel süreçleri kapsayan kapsamlı bir risk yönetim metodolojisi ve sistemini de içermektedir. Etkili ve şeffaf bir dahili kontrol ortamı sağlamak için, yeni bir Yönetişim Risk Uyumluluğu (GRC) sistemi uyguladık. Bu sistem, hafifletici politikaları, prosedürleri ve ayrıntılı kontrolleri, güvence süreçleri, değerlendirmeler ve raporlar ile bir araya getirerek tek bir risk yönetimi platformu oluşturmaktadır.

2018 yılında, tüm politika ve prosedür yönergelerimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirip güncellemeye başladık. Bunu 2019'da tamamlayacağız. Yeni çevrimiçi kayıt sistemimiz Tetra Laval Grup Kurulu ve Tetra Pak'ın rollerini ve sorumluluklarını açıkça ortaya koyuyor ve zorunlu kurumsal yönetim eğitimimizi neredeyse tümüyle tamamladık.

Tüm çalışanlar için zorunlu kurumsal yönetim eğitimi programımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Ayrıca risk görünürlüğünü önemli ölçüde artıran ve risklere nasıl ve ne zaman tepki vereceğimiz konusunda iyileşme sağlayıp onları azaltan tek bir çevrimiçi platform oluşturarak risk yönetimi metodolojimizi ve sistemimizi sürekli olarak güncelledik.

Temel değerlerimiz kurumsal kültürümüzü şekillendirip dahili ve harici olarak davranışlarımızı yönlendirirken; İş Ahlakı Kurallarımız şirketin, çalışma koşullarına, ayrımcılığa, gizliliğe, çıkar çatışmasına, mali raporlamaya, uyumluluğa, yolsuzluğa, rüşvete, çocuk istismarına ve çevresel konulara ilişkin konumunu belirlemektedir. Sürdürülebilirliğe yönelik stratejik ve görevler arası yaklaşımımızı daha ileri derecede desteklemek üzere bir Sürdürülebilirlik Forumu oluşturduk. Strateji Konseyine rapor veren üyeler, şirket dahilindeki Başkan Yardımcısı ve Müdür seviyesindeki temsilcilerdir.

Güven ve şeffaflık

Müşterilerimizle güven ve şeffaflık inşa etmek için ve tedarikçilerle sorumlu dış tedarik yaklaşımımızın bir parçası olarak, tedarik zincirinde sorumlu ve etik iş uygulamaları gerçekleştirmeye adanmış, kâr amacı gütmeyen bir üyelik kuruluşu olan Tedarikçi Etik Veri Değişimi'nin (Sedex) üyeleri olduk.

Biz aynı zamanda, satın alma ekiplerimizin tedarik zincirindeki çevresel, sosyal ve yönetişim sorunlarını izlemesine yardımcı olacak EcoVadis sürdürülebilirlik derecelendirmelerinin ve puan kartlarının da bir parçasıyız. Çevresel ve sosyal performansımızla EcoVadis tedarikçi değerlendirmesinde Altın takdir ödülü aldık ve değerlendiren tüm şirketler içinde ilk yüzde 3'e girdik. 2018 yılında, tedarik ekiplerimizin tedarik zincirindeki çevresel, sosyal ve yönetişim sorunlarını daha iyi izlemesine yardımcı olmak için EcoVadis ile çalışmalarımızı genişlettik.

İklim etkisini yönetmeye ilişkin çalışmalarımızı İklim Saydamlığı Projesi (CDP) Tedarikçi İklim programında açıklıyoruz ve CDP'nin Orman programında üst üste dördüncü yıl A listesine dahil olmanın yanı sıra İklim Saydamlığı için A listesi skoru aldık.

Sürdürülebilir ormancılığı ve CDP'yi desteklemek doğrultusundaki çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi alın

Küresel ilkeler

United Nations Global Compact'in (UNGC - Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza yetkisine haiz şirketlerinden biri olarak, insan hakları, işçilik, çevre ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin 10 ilkeyi uygulama, açıklama ve destekleme amacına bağlıyız. Yıllık bir İlerleme Bildirimi sunuyor ve Orman Yönetim Konseyi™ (FSC™), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Gelişmiş Beslenme için Global Antlaşma'nın BM ve en iyi uygulama standartlarına da aktif olarak katkıda bulunuyoruz.

Paydaş katılımımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Yolsuzluk: sıfır tolerans

Yolsuzlukla mücadele, kurumsal yönetişim yaklaşımımızın önemli bir parçası olup, yolsuzluğa, rüşvete ve sahteciliğe sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyoruz. Yolsuzluk etik dışıdır; pazar adaletini sarsar, işlem maliyetlerini bozar, açık, dürüst ve samimi bir toplumu yıkıma uğratır, ekonomik, sosyal ve politik gelişmeye zarar verir. Yolsuzlukla mücadele, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla güven ilişkisi oluşturmanın ve sorumluluk sahibi ve şeffaf bir şirket kültürü geliştirmenin önemli bir parçasıdır.

Farkındalık, anlayış ve uygunluk

Şirketin her düzeyinde faaliyet gösteren tüm çalışanlar günlük kararlarında ve eylemlerinde yönetişim çerçevesine riayet etmekten sorumludur. Çerçevenin ayrıntılarına intranetimiz üzerinden ulaşılabilir ve ilaveten zorunlu bir e-öğrenme programı mevcuttur.

Bilgi uçurma

Şirkette bulunan herkes, İş Ahlakı Kurullarımızın ihlal edildiğini veya bu yönde şüpheleri olduğunu ya da herhangi bir etik dışı davranışta bulunulduğunu doğrudan Kurumsal Yönetişim Görevlisi'ne veya Denetim Başkanı'na, hiçbir şekilde bir cezaya tabi tutulmadan, isim belirtmeksizin bildirebilir. İş Ahlakı Kurallarımızın ihlaline ilişkin her durum, ihlalin şiddetine bağlı olarak ayrı ayrı ele alınmakta ve uygun biçimde soruşturulmaktadır. Olayın cezai olması durumunda durumu ilgili yetkiliye rapor ediyoruz.

Ecovadis'ten Altın Puan

Tetra Pak 2018 yılında, EcoVadis sürdürülebilirlik derecelendirme platformundan ilk Altın notunu aldı. EcoVadis, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) performansını çevre, adil emek uygulamaları, etik/adil iş uygulamaları ve tedarik zincirinden oluşan dört tema etrafındaki 21 kriter üzerinden değerlendirmektedir. Müşterilerimizin tedarik zincirinin bir parçası olarak, bazı müşterilerimize KSS performansımız hakkında veri sağlıyoruz. Altın notumuz, değerlendirilen tüm tedarikçilerin ilk yüzde 3'ünde olduğumuz anlamına geliyor.

Yönetişimimiz hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?