Önceliklerimiz

2016 yılında, toplumsal ve çevresel megatrendler bağlamında, paydaşlarımızın yaşadığı güçlükler ve beklentilerine dair kapsamlı bir araştırma yürüttük.

En önemli meselelere odaklanma şeklimiz

Paydaşlarımız ve işimiz için en önemli olan konuları tarafsızca ele almak için, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) önemlilik ilkesini uyguluyoruz. 2016 yılında, ilk tam önemlilik değerlendirmesini yaptık ve müşterilerimiz, işletmemiz ve genel olarak toplum için en büyük etkiyi yapabileceğimiz 14 en önemli hususu belirledik. Önümüzdeki yıllarda bu öncelik alanlarında performansı ve işbirliğini hızlandırmak için çalışıyoruz. Buna ilaveten, işimizle ilgili bir dizi konuyu yönetmeye ve bunlar hakkında iletişime devam edeceğiz. 

Önemlilik değerlendirmemizin sonuçları aşağıda gösterilmekte ve en önemli unsurlarımız , bu rapor boyunca resimli olarak açık şekilde örneklenmekte, bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne daha geniş katkı sağlamaktadır.

önemlilik matriksi

Masa bası araştırma önceliklendirmesi dikey eksende çizilmiş, atölye ve görüşme araştırması yatay eksende belirtilmiştir.

Küresel doğrulama ve güvence

Uygulamalarımız, süreçlerimiz ve performansımız, harici olarak 1. Sınıf Üretim standartları, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Orman Yönetim Konseyi Gözetim Zinciri ve Kalite Güvence Yönetimi sertifikasyonuna göre doğrulanır. Sera gazı emisyonlarımızın veriler harici olarak denetlenir. Bu rapor, en yaygın kabul edilmiş uluslararası bağımsız sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesi olan GRI G4 Temel ilkelerinin önemlilik yaklaşımını izler.

Önceliklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin