GELECEĞİN YETENEĞİ

Birbirini takip eden yetenekli insanların oluşturduğu nesilleri gelecekte de meydana getirebilmek için proaktif olmalıyız. Sanayimiz yakın gelecekte bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yetenek kıtlığıyla karşılaşacağı için bu her şeyden daha önemlidir. Yetenek boşluklarıyla başladığı yerde mücadele ediyoruz: genç insanlarla.

Gelecek nesli geliştirme

Küresel Geleceğin Yeteneği Programımız, yetenekli çalışanların sonraki neslinden yararlanmaya ve onları geliştirmeye yönelik stratejik bir yaklaşımdır. İçindekiler:

  • mezunları işe almak için uzun vadeli taahhüt;
  • seçilmiş üniversitelerle uzun vadeli ortaklıklar tesis etme stratejisi ve
  • mezunlar için küresel ölçekte yapılandırılmış bir eğitim ve geliştirme.

İş başında öğrenme

Mezunları çekmek, eğitmek ve geliştirmek için önemli üniversitelerle uzun vadeli ilişkiler geliştirmek kadar iş başında ve iş arkadaşlarından öğrenmenin de yetenekleri geliştirmek için en verimli yol olduğuna inanıyoruz. Liderlik, teknik eğitim ve staj eğitimi alanlar, bizim için 'gerçek işlerde' çalışırlar, ancak kapsamlı bir geliştirme programına da katılırlar. Kursun tamamlanmasıyla tüm Geleceğin Yeteneği mezunlarımıza iş teklifinde bulunuruz.
Mezunlar üç alandan birinde eğitilirler:

  1. Liderlik: uluslararası bir ortamda geniş bir iş deneyimi geliştirmeyi hedefleyen 24 aylık bir programdır.
  2. Teknik: mühendislik becerilerini hızlandırılmış bir şekilde geliştirmeye odaklanan 12 aylık bir programdır. 
  3. Staj: proje ödevlerine girişmeden önce öğrencilere teknik altyapı sunmaya odaklanmış değişken uzunlukta bir giriş safhasıdır.

Daha da ileri giderek 2017'de dünya genelinde 230 mezunu işe almayı taahhüt ettik. İlk defa tutarlı bir küresel yaklaşımız oldu ve bu programı desteklemek için yatırımlarımızı ciddi oranda arttırdık.

"Pazarın ihtiyaçlarını garanti etmenin ve gelecekteki başarıyı mümkün kılmanın anahtarı inovasyondur. Tedarikçilerimizle çok yakın çalışırız ancak bunun da ötesinde gerçek ortaklıklar oluşturmaya çalışıyoruz ve onlarla açık ve işbirliğine dayalı bir ilişkimiz var" Ylan Mathieu, Genç Yetenek Tedarik Müdürü


Küresel rehberlik programımız

Küresel rehberlik programımız, 5-10 yıldır bizimle birlikte olup liderlik potansiyeli olduğunu tespit ettiğimiz çalışanlara yöneliktir. Özellikle örneğin Çin'deki kadınlar gibi, bir azınlığı temsil ettiğini düşündüğümüz çalışanlara odaklanıyoruz. Programın kapsamı deneyimli yöneticileri yeni liderlerle bir araya getirdiğimiz ve aylık rehberlik toplantıları ile işbaşı eğitimi verdiğimiz bir yıllık rehberlikten oluşmaktadır. Bunu iki yılda bir yapıyoruz ve en son programa yeni liderler olarak tanımladığımız 18 çalışan katıldı. Bir sonraki danışmanlık dönemi 2017'de olacaktır.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?