​​​​​​​​​​​​​​​Công bố chất lượng sản phẩm của Tetra Pak 


 • ​​Sản phẩm Giấy Tetra Prisma® Aseptic nhập khẩu từ Singapore​​

Cong bo chat luong san pham Giay TPA nhap khau Singapore.pdf

 • ​​​Sản phẩm Giấy Tetra Wedge® Aseptic nhập khẩu từ Singapore​​

Cong bo chat luong san pham Giay TWA nhap khau Singapore.pdf​​

 • Sản phẩm Giấy Photocel Tetra Brik® Aseptic nhập khẩu từ Singapore
Cong bo chat luong san pham Giay Photocel TBA - nhap khau Singapore.pdf
 • ​​​Sản phẩm Giấy Tetra Brik® Aseptic nhập khẩu từ Ả Rập Xê Út​
 • ​​​​​Sản phẩm Giấy Tetra Brik® Aseptic nhập khẩu từ Nhật Bản
Cong bo chat luong san pham Giay TBA - nhap khau Nhat Ban.pdf        
 • ​​​​Sản phẩm Nắp nhựa DreamCap™ nhập khẩu từ Mexico​

Cong bo chat luong san pham Nap nhua Dreamcap - nhap khau Mexico.pdf


 • Sản phẩm Nắp nhựa DreamCap™ nhập khẩu từ Thái Lan

Cong bo chat luong san pham Nap nhua Dreamcap - nhap khau Thai Lan.pdf


 • Sản phẩm Nắp nhựa DreamCap™​ nhập khẩu từ Ý

Cong bo chat luong san pham Nap nhua Dreamcap - Nhap khau Y.pdf


 • Sản phẩm Nắp nhựa HeliCap nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ

Cong bo chat luong san pham Nap nhua Helicap - nhap khau TNK.pdf

 • ​Sản phẩm Nắp nhựa SlimCap nhập khẩu từ Hungary​
 • ​​​​Sản​ phẩm Nắp nhựa SlimCap nhập khẩu từ Đức
Cong bo chat luo​ng san pham Nap nhua Slimcap - Nhap khau Duc.pdf

 • Sản phẩm bao bì Tetra Brik® Aseptic sản xuất bởi Công ty Cổ Phần Tetra Pak Bình Dương

​​​Cong bo chat luong san pham bao bi Tetra Brik Aseptic.PDF


 • Sản phẩm bao bì Tetra Fino® Aseptic sản xuất bởi Công ty Cổ Phần Tetra Pak Bình Dương

Cong bo chat luong san pham bao bi Tetra Fino Aseptic.PDF


 • Sản phẩm băng nhựa MPM nhập khẩu từ Thái Lan

Cong bo chat luong san pham Bang nhua MPM - nhap khau Thailand.pdf


 • Sản phẩm Giấy Photocel Tetra Brik® Aseptic sản xuất bởi Công ty Cổ Phần Tetra Pak Bình Dương

Cong bo chat luong san pham Giay Photocel TBA.pdf


 • Sản phẩm Giấy Tetra Brik® Aseptic nhập khẩu từ Ấn Độ

Cong bo chat luong san pham Giay TBA - nhap khau An Do.pdf


 • Sản phẩm Giấy Tetra Brik® Aseptic nhập khẩu từ Nhật Bản

Cong bo chat luong san pham Giay TBA - nhap khau Nhat Ban.pdf


 • Sản phẩm Giấy Photocel Tetra Brik® Aseptic nhập khẩu từ Singapore

Cong bo chat luong san pham Giay Photocel TBA - nhap khau Singapore.pdf


 • ​Sản phẩm Giấy Tetra Brik® Aseptic nhập khẩu từ Pakistan

Cong bo chat luong san pham Giay TBA ​- nhap khau Pakistan.pdf


 • Sản phẩm Giấy Tetra Prisma® Aseptic nhập khẩu từ Singapore

Cong bo chat luong san pham G​iay TPA - nhap khau Singapore.pdf


 • Sản phẩm Màng nhựa IS Strip nhập khẩu từ Sweden

Cong bo chat luong san pham Mang nhua IS Strip - nhap khau tu Sweden​.pdf


 • Sản phẩm Nhôm lá mỏng Tab-strip nhập khẩu từ Italy

Cong bo chat luong san pham Nhom la mong Tab-strip - nhap khau tu Italy​.pdf

​​