OBALY, KTERÉ ZNOVU VYROSTOU

Naše nápojové kartony jsou tvořeny převážně lepenkou vyrobenou ze dřeva. Dřevné vlákno je skvělá surovina, protože dobře obhospodařované lesy, jako jsou ty, ze kterých získáváme suroviny, neustále dorůstají. Pokácené stromy jsou totiž postupně nahrazovány novými. Navíc stromy při svém růstu pohlcují CO₂ a tím pomáhají zmírňovat dopad klimatických změn.

NAŠE OBALY POCHÁZÍ Z DOBRÝCH LESŮ 

Záleží nám na zdroji surovin určených na výrobu našich obalů. Pro nápojové kartony, jejichž hlavní součástí je lepenka, používáme dřevo, které pochází z odpovědně obhospodařovaných lesů certifikovaných organizací FSC®  a jiných kontrolovaných zdrojů. Proto naše obaly nesou značku FSC®. Je to součást našeho závazku starat se o budoucnost lesů.

VÍCE ROSTLIN, MÉNĚ CO₂

Snížení emisí CO₂ pomáhá zmírňovat dopad klimatických změn. Rostliny jsou v tomto směru životně důležité, protože tím, jak rostou, pohlcují CO₂. Proto v našich obalech používáme tolik rostlinného materiálu. V průměru jsou naše nápojové kartony vyrobené z více než 70 % z lepenky, která se vyrábí ze dřeva. Dopady na klima snižujeme také snižováním emisí CO2 v celém dodavatelském řetězci.  

VÍCE ROSTLIN, MÉNĚ PLASTU 

Naše nápojové kartony jsou vyrobeny převážně z lepenky a obsahují v průměru o 70 % méně plastu než běžná plastová láhev. Dbáme na to, aby vrstva plastu byla co nejtenší, ale přitom dostatečně chránila obsah. Spolu s tím jsme se zavázali nahradit plast na bázi fosilních surovin všude, kde to bude možné.

JAK SE RECYKLUJE KARTONOVÝ OBAL NA MLÉKO 

Nápojové kartony dokážou mnohem víc, než jen uchovávat mléko, nebo džus. Jsou recyklovatelné a plné užitečných, opakovaně použitelných materiálů. Použité obaly putují do recyklačního závodu, kde se nápojové kartony v obrovském mixéru smísí s vodou a tím se oddělí všechny vrstvy materiálu. Tyto hodnotné materiály pak mohou být použity při výrobě jiných obalů a dalších užitečných produktů. 

DĚKUJEME, ŽE RECYKLUJETE 

Recyklace je klíčovým prvkem oběhového hospodářství. Naše nápojové kartony jsou vyrobeny z vysoce kvalitních, silných papírových vláken, které lze opakovaně recyklovat, aniž by ztrácely svou hodnotu. Proto se snažíme recyklaci pojímat jako ústřední část našeho podnikání a jsme vděční za vaši pomoc při recyklaci všech použitých obalů.