Sustainability report

Tetra Pak highlights new milestones in latest Sustainability Report

Our 2022 Sustainability Report highlights the company’s progress in detailing the actions to help realise resilient and sustainable food systems

Voices of innovation

The food package of the future

We’re on a journey to deliver the world's most sustainable food package. That’s why we say Go nature. Go carton.

Services for optimal performances

Services for optimal performances

Learn more about tailored service solutions that can help improve performance, optimise costs and ensure food safety throughout the lifecycle of your operation.

plant based milk with nuts

Unlock the opportunity in the exploding plant-based category

Plant-based food and beverages is set to be worth USD 19.7 billion by 2023. Partner with Tetra Pak and capitalize on our 30 years of experience in plant-based production.

Moderninsing food production

Hiện đại hóa quy trình chế biến thực phẩm

Các công thức nấu ăn truyền thống có thể được triển khai một cách dễ dàng với khả năng tùy chỉnh thông minh của Tetra Pak. Chúng tôi tùy chỉnh các giải pháp dây chuyền phù hợp với nhu cầu riêng của bạn để tối ưu hóa tính linh hoạt, tính hiệu quả và chất lượng sản phẩm trong sản xuất.

Vietnam news and press releases

Yoghurt with blueberries

Processing Solutions

Processing solutions and equipment for dairy, cheese, ice cream, beverages and prepared food.

Tetra Pak carton packages

Packaging Solutions

A complete carton packaging range for consuming fresh products, offering user convenience, easy opening and optimal shelf life.

Remote support, service engineer and avatar hologram

Service Solutions

Tetra Pak® Services helps you improve your performance, optimize costs and ensure food safety throughout the lifecycle of your operations.

Latest news and press releases

tetra-pak-highlights-new-milestones-in-latest-sustainability-report

Những Cột Mốc Nổi Bật Trong Báo Cáo Bền Vững 2022 Của Tetra Pak

Tetra Pak đã công bố Báo cáo Bền vững hàng năm, trong đó nêu bật những thành tựu và tiến bộ của công ty trong năm qua

Farmer's field

Tetra Pak launches its latest Sustainability Report

Our 2022 Sustainability Report highlights the company’s progress in detailing the actions to help realise resilient and sustainable food systems

recycled products

Tetra Pak Hợp Tác Với Pro Việt Nam Và Circular Action Thí Điểm Mô Hình Thu Mua Vỏ Hộp Giấy Đựng Đồ Uống Trong Cộng Đồng

Chương trình thu mua và tái chế vỏ hộp giấy đựng đồ uống đã qua sử dụng tại cộng đồng sẽ được triển khai thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh