Ülemiste Keskuse pilootprojekti tulemuste põhjal saame hinnata, kas seda tüüpi lahendus võiks suurendada kartongpakendite tagastamist Eestis ja kogu Euroopas. Samuti tuleb kaaluda erinevates riikides nõutud spetsiifilisi kohandusi.

Tagastussüsteemid on aidanud saavutada kõrge tagastamis- ning sellest tulenevalt ka ümbertöötlemismäära. Selleks, et saavutada veelgi tõhusam ringmajandus, peab ringlussevõetud pakendite hulk aga siiski suurenema. Lisaks peab pidevalt edasi arendama ka tagastussüsteeme. Siin on määrava tähtsusega ulatuslik koostöö kogu ahela lõikes.

Tetra Pak jätkab koostööd jäätmekäitlusettevõtete, ümbertöötlejate, kohalike omavalitsuste, MTÜ-de, tööstusliitude ja seadmete tarnijatega, et parendada ümbertöötlemise võimekust terves maailmas.