TETRA PAK MED NY SATSING FOR Å REDUSERE ENERGI- OG VANNFORBRUK 

Lund, Sverige 28. mai 2024: Tetra Pak lanserer i dag sitt såkalte ‘Factory Sustainable Solutions’-program, et nytt omfattende program for redusere bruken av energi og vann, samt sikre best mulig renhold for fastmonterte maskiner, såkalt Cleaning-in-Place (CIP).

Som en ny del av Tetra Paks bærekraftsarbeid, tilbyr Tetra Paks bærekraftige fabrikkonsept produsenter av mat og drikke toppmoderne teknologi og produksjonskapasiteter som kan skreddersys kundens behov. Dette skal bidra til at mat- og drikkeprodusenter kan få redusert energi- og ressursforbruket i produksjonen av emballasje. For Tetra Pak sine kunder vil dette bidra til at de kan nå sine bærekraftsmål og redusere driftskostnader.

Mat og drikkeprodusenter er tradisjonelt avhengige av energiintensive prosesser og fossile brensler1. Derfor merker bransjen nå et økende press for å redusere ressursbruken sin og at mer av energiproduksjonen skal komme fra fornybare kilder. En av årsakene til utviklingen er økende driftsutgifter fra råvarer, samt nye CO2-avgifter og gebyrer for sløsing med vann. Å finne løsninger på disse utfordringene vil være avgjørende. Bedrifter er avhengige av sine forsyningskjeder og produksjonsprosesser for å oppnå kostnadsbesparelser2.

Som et supplement til sitt ressurs-effektive utstyr og tjenesteportefølje, er Tetra Paks 'Factory Sustainable Solutions'-program en systematisk og fabrikkomfattende tilnærming. Ulike løsninger kan integreres på ethvert stadium for å gjenvinne mer og redusere forbruket av ressurser, som energi, vann og kjemikalier. Et optimalisert ressursforbruk reduserer langsiktige driftskostnader3 og tilknyttede klimagassutslipp4, samtidig som det støtter kundenes overholdelse av de stadig strengere bærekraftsstandardene.

Tetra Paks Factory Sustainable Solutions-team vil støtte kundene ved å finne de riktige teknologiene og integrasjonsløsningene for deres behov, og gi råd om beste praksis for deres linje eller anlegg. Dette resulterer i et skreddersydd system for som optimaliserer vann, energi og renhold i henhold til kundens spesifikke behov.

'Factory Sustainable Solutions'-programmet inkluderer toppmoderne teknologier, som:

-        Nanofiltrering, utviklet av Tetra Pak, som gjenvinner kaustisk rengjøringsvæske brukt i rengjøringen. Denne teknologien muliggjør gjenvinning av rene kjemikalier og vann for fremtidig gjenbruk, med opptil 90 % gjenvinning av væsken som brukes5.

-        Omvendt osmose, utviklet av Tetra Pak, bruker proprietær membranfiltreringsteknologi for å forbedre ressurseffektiviteten på tvers av flere applikasjoner, inkludert melkeseparasjon og gjenbruk av vann.

Tetra Pak samarbeider også med innovative teknologipartnere for å tilby tilleggsløsninger, inkludert:

-        HighLift™ varmepumpeteknologi i samarbeid med Olvondo Technology A/S. Denne kan integreres i produksjonen for å gjenbruk spillvarme. Dette skjer ved at spillvarmen fra ulikt anleggsutstyr omgjøres til damp med trykk opp til 10 bar, som for Tetra Pak Direct UHT-enheten.

-        Høytemperatur varmepumper i samarbeid med Johnson Controls, om gjenbruk av prosessvarme til bruk andre steder i fabrikken.

-        Solfangere i samarbeid med Absolicon, som bruker solenergi til oppvarmingen av vann og damp – til temperaturer over 150°C – som gjør den egnet for UHT-behandling.

Stefano Vittor, administrerende direktør i Olvondo Technology A/S, sier: «Ved å inkorporere vår HighLift varmepumpeteknologi i Factory Sustainable Solutions-programmet, har Tetra Pak en effektiv løsning for å redusere klimagassutslippene i mat- og drikkeindustrien. Vi er glade for å bli med i dette samarbeidet og være med på utviklingen Tetra Pak står for.»

Fredrik Norrbom, direktør i Sverige hos Johnson Controls System and Service AB, sier: «Omtrent to tredjedeler av industriens energibruk anvendes til varme, hvor hovedsakelig fossile brensler er energikilden[6]. Varmepumper som drives av fornybar energi er avgjørende for å øke energieffektiviteten og levere oppvarming uten utslipp. Vi er stolte av å samarbeide med Tetra Pak om smarte byggløsninger som kan hjelpe kundene med å oppnå sine bærekraftsmål, samtidig som vi hjelper industrien med å gjøre nødvendige fremskritt for utslippsreduksjoner.»

Nicole Uvenbeck, direktør for Factory Sustainable Solutions og OEM Components hos Tetra Pak, sier: «Denne lanseringen er en utrolig spennende og betydelig milepæl for oss i Tetra Pak – spesielt for teamet vårt som har jobbet hardt for å øke verdien og innvirkning dette har for våre kunder og deres produkter.

Så langt har vi hovedsakelig fokusert på maskin- og linjeoptimalisering, og vi innså den store fordelen ved å skalere dette opp på fabrikknivå. Nå tilbyr vi en mer helhetlig tilnærming som kan optimaliseres for ulike kunder. Factory Sustainable Solutions-programmet er utviklet med bakgrunn i vår ekspertise, som inkluderer vann-, energi- og CIP-gjenvinning. Kombinert vil alt dette redefinere hvordan vi jobber med våre kunder for å nå sine bærekraftsmål, samtidig som vi reduserer deres driftskostnader.»

Fiona Liebehenz, Vice President Key Components, Plant Solutions og Channel Management hos Tetra Pak, sier: «Jeg er ekstremt stolt av teamet vårt. Vi vet at våre kunder har et større press enn noensinne for å operere mest mulig effektivt når det gjelder ressursbruk. For mange kunder er dette en eksistensiell utfordring for å sikre fremtiden til selskapet. Gjennom å jobbe med dem og forstå deres individuelle behov og mål, tilbyr vi dem tilpasset utstyr basert på vår helhetlige kunnskap om mat og drikkeproduksjonen. Vi leverer konkrete forbedringer som er fordelaktige økonomisk for våre kunder.»

Lanseringen skjer i dag, med en global tilgjengeliggjøring av Tetra Paks Factory Sustainable Solutions-ekspertise og rådgivning. Tetra Paks mål er å fortsette å utvikle og utvide tilbudet på tvers av alle markeder, for å møte kundenes behov som er i stadig utvikling.

-slutt-

 

OM TETRA PAK
Tetra Pak er en verdensledende leverandør av løsninger for matprosessering og emballasje. I samarbeid med våre kunder og leverandører tar vi hver dag ansvar for at maten forblir sikker og næringsrik for flere hundre millioner mennesker i mer enn 160 land.

Med over 24 000 ansatte over hele verden forplikter vi oss til å gjøre mat sikker og tilgjengelig, overalt, og vi lover å beskytte det som er viktig: Mat, mennesker og planeten.

Mer informasjon om Tetra Pak er tilgjengelig på www.tetrapak.com.

OM OLVONDO TECHNOLOGY

Olvondo Technology spesialiserer seg på utvikling av toppmoderne industrielle varmepumper designet for energigjenvinning i tungindustrien. Fremst i rekken av innovasjoner er HighLift varmepumpen, som benytter banebrytende teknologi som optimaliserer energiforbruket ved å erstatte fossile brensler med spillvarme.

Med hovedkontor i Norge, utvider Olvondo Technology sin ekspertise internasjonalt, og hjelper flere bransjer med å nå sine klimamål.

OM JOHNSON CONTROLS

Hos Johnson Controls (NYSE) utvikler vi miljøene der folk lever, arbeider, lærer og leker. Som den globale lederen innen smarte, sunne og bærekraftige bygninger, er vårt oppdrag å forbedre ytelsen i bygninger for å tjene mennesker, steder og planeten.

Med en stolt historie der vi i 140 år har jobbet med innovasjon, leverer vi fremtidens standarder for bransjer som helsevesenet, skoler, datasentre, flyplasser, stadioner, produksjonsbedrifter og flere gjennom OpenBlue, vår omfattende digitale løsning.

I dag, med et globalt team på 100 000 eksperter i mer enn 150 land, tilbyr Johnson Controls verdens største portefølje av bygningsteknologi og programvare, samt serviceløsninger fra noen av de mest pålitelige navnene i bransjen.

Besøk www.johnsoncontrols.com for mer informasjon og følg @Johnson Controls på sosiale plattformer.

Om Absolicon Solar Collector AB

Absolicon Solar Collector AB ble etablert i 2005 som et forsknings- og utviklingsselskap innen solenergi. I dag er Absolicon et børsnotert selskap med mer enn ti års operasjonell erfaring fra alle deler av verden. Absolicon spesialiserer seg på å tilby verktøy for overgangen fra fossile brensler, og leverer en lønnsom, anvendelig og utslippsfri energiløsning som bruker soltermiske ressurser, samt helt robotiserte produksjonslinjer for solfangerne.

 

 

For mer informasjon:

Bendik Thun
Geelmuyden Kiese
+47 415 70 462
Bendik.thun@gknordic.com

 

1En betydelig del av energien som brukes i mat- og drikkevareproduksjon kommer fra fossile brensler, hovedsakelig naturgass, ifølge Food & Drink Federation. Achieving Net Zero: A Handbook For The Food And Drink Sector

2BCG, “The CEO’s Guide to Costs and Growth”, March 2024 https://www.bcg.com/publications/2024/what-leaders-are-saying-about-costs-and-growth

3McKinsey & Company, Operations-driven Sustainability, August 2020, https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/operations-driven-sustainability

4IEA (2022), Global Methane Tracker 2022, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2022, Licence: CC BY 4.

5Resource-saving filtration solutions | Tetra Pak Global

6 IEA (2018), Clean and efficient heat for industry  - Clean and efficient heat for industry – Analysis - IEA

Images for download

Absolicon Solar Collectors

alt text here

Olvondo HighLift™ Heat Pump

Nicole Uvenbeck, Director of Factory Sustainable Soulotions

Plant with direct UHT unit