TETRA PAK LANCERER "FACTORY SUSTAINABLE SOLUTIONS" FOR AT HJÆLPE KUNDERNE MED AT REDUCERE FORBRUGET AF ENERGI OG VAND

Lund, Sverige, 3. juni 2024: Tetra Pak præsenterer i dag en ny helhedsløsning 'Factory Sustainable Solutions' - et omfattende program som skal hjælpe virksomheder med at optimere forbruget af energi og vand samt ressourceforbruget inden for rengøring på stedet, Cleaning-in-Place (CIP).

'Factory Sustainable Solutions', der er rettet mod føde og drikkevare industrien, udgør en skræddersyet helhed af avancerede teknologier og stærke kompetencer inden for integration af fabriksanlæg . Formålet er at støtte føde og drikkevare producenter med at optimere deres energi og ressourceforbrug som et vigtigt skridt til at nå deres bæredygtighedsmål og reducere driftsomkostningerne.

Fødevare og drikkevareproducenter er traditionelt afhængige af fossile brændstoffer brændstoffer1 og energiintensive processer, og de er derfor i dag under stigende pres for at optimere ressource forbruget og øge andelen af energi fra vedvarende kilder. Det sker samtidigt med stigende driftsudgifter, herunder omkostninger til råvarer, samt nye CO2 afgifter og gebyrer for overforbrug af vand. At finde løsninger på disse udfordringer er afgørende, når virksomheder gransker deres forsyningskæder og fremstillingsprocesser for at opnå besparelserbesparelser2.

'Factory Sustainable Solutions' er en systematisk tilgang med den samlede virksomhed i fokus Løsninger ne kan integreres på ethvert tidspunkt for at gen anvende og nedbringe forbruget af ressourcer som energi, vand og kemikalier. Optimeret ressourceforbrug reducerer de langsigtede driftsomkostninger driftsomkostninger3 og de relaterede drivhusgasemissioner drivhusgasemissioner4 samt understøtter overholdelse af stadigt strengere bæredygtighedskrav.

Tetra Paks Factory Sustainable Solutions team vil hjælpe kunderne med at finde de rette teknologier og integrationsløsninger svarende til deres behov og rådgive dem om den bedste opsætning i praksis i forhold til produktions linje r eller anlæg. Det fører frem til e n skræddersyet rør og installations plan, der optimerer vand, energi og CIP i forhold til den enkelte kundes specifikke behov.

'Factory Sustainable Solutions' konceptet anvender avancerede teknologier såsom:

- Nanofiltrering, udviklet af Tetra Pak, som genvinder kaustisk e rengørings midler brugttil CIP. Teknologien g ør det muligt at genvinde rene kemikalier og vand til fremtidig gen anvendelse svarende til op til 90% af den samlede anvendte væskevæske5.

- Reverse Osmosis, udviklet af Tetra Pak, anvender proprietær membran filtrerings teknologi til at forbedre ressourceeffektiviteten på tværs af flere applikationer Det gælder f.eks. inden for mælkeseparation og vandgenbrug.

Tetra Pak samarbejder desuden med innovative teknologipartnere om at tilbyde endnu flere løsninger, herunder:

HighLift ™ varmepumpeteknologi, udviklet i samarbejde med Olvondo Technology A/S, der kan integreres i driften for at muliggøre genbrug af spildvarme til at producere damp til fabriks anlæg , f.eks. Tetra Pak Direct UHT enheden, med tryk op til 10 bar.

Højtemperatur varmepumper, i samarbejde med Johnson Controls, som genbruger proces spildvarme til brug i andre dele af fabrikken.

Solvarmefangere, i samarbejde med Absolicon, som udnytter solen som en ubegrænset kilde til ren og vedvarende energi til at levere varmt vand og damp ved temperaturer over 150°C hvilket gør løsningen egnet til UHT applikationer.

Stefano Vittor, CEO hos Olvondo Technology A/S: “Ved at inkorporere vores HighLift varmepumpeteknologi i Factory Sustainable Solutions konceptet præsenterer Tetra Pak en effektiv løsning til at reducere CO2 udledningen i føde og drikkevareindustrien. Vi er glade for at indgå dette samarbejde og spille en rolle i den forandring, som Tetra Pak driver.”

Fredrik Norrbom, direktør, Sverige hos Johnson Controls System and Service AB:
“Cirka to tredjedele af det industrielle energiforbrug er udløst af varmebehov, der i høj grad forsynes fra fossile brændstofferbrændstoffer6. Varmepumper er afgørende for at øge energieffektiviteten og levere net zero opvarmning, når de kombineres med el fra vedvarende kilder . Vi er stolte af at samarbejde med Tetra Pak om smarte bygningsløsninger, der kan hjælpe kunder med at nå deres bæredygtighedsmål, samtidigt med at vi også hjælper industrien med at gøre de nødvendige frem skridt for at reducere CO2 emissionerne."

Nicole Uvenbeck, DirectorDirector Factory Sustainable Solutions og OEM komponenter Factory Sustainable Solutions og OEM komponenter, Tetra Pak: “Denne lancering er en utrolig spændende og betydningsfuld milepæl for os i Tetra Pak især for vores team, der har arbejdet ihærdigt med at flytte grænserne for, hvad denne tilgang kan levere i forhold til effekt og værdiskabelse hos kunderne. Hidtil har vi især haft fokus på optimering af maskiner og linjer , og vi nåede den erkendelse, at der er en meget betydelig fordel ved at gøre det samme på virksomhedsniveau og anvende en holistisk tilgang til optimering. Udviklingen af Factory Sustainable Solutions tager afsæt i vores ekspertise inden for vand, energi og CIP genvinding. V e d at kombinere alt dette kan vi redefinere, hvordan vi støtter vores kunder med at realisere deres ambition for bæredygtighed, samtidig med at deres driftsomkostninger reduceres.

Fiona Liebehenz, Vice President for for Key Components, Plant Solutions and Channel Key Components, Plant Solutions and Channel Management hos Tetra Pak: “Jeg er ekstremt stolt af teamet. Vi ved, at vores kunder er under større pres end nogensinde med hensyn til at udnytte ressourcerne s å effektivt som muligt. Dette er for mange en grundlæggende udfordring for at sikre deres virksomhed s fremtid . Ved at arbejde med den enkelte virksomhed og forstå deres individuelle behov og mål, kan vi levere skræddersyede løsninger og udstyr tilsat vores holistiske viden om føde og drikkevare applikation er og levere konkrete forbedringer på en måde, der er økonomisk attraktiv Lanceringen finder sted i dag , hvor Tetra Paks Factory Sustainable Solutions ekspertise og rådgivning bliver tilgængelig globalt. Det er målet at fortsætte med at udvikle og udvide tilbuddet på tværs af alle markeder som svar på kundernes stadigt voksende behov.

OM TETRA PAK
Tetra Pak er en verdensførende virksomhed inden for fødevareforarbejdning og emballage-løsninger. Sammen med vores kunder og leverandører giver vi adgang til sikker, nærende mad til hundredvis af millioner mennesker i mere end 160 lande hver dag.

Med over 24.000 ansatte på verdensplan forpligter vi os til at gøre mad sikker og tilgængelig overalt, og vi lover at beskytte, hvad der er vigtigt: mad, mennesker og planeten.

Mere information om Tetra Pak findes på www.tetrapak.com

OM OLVONDO TECHNOLOGY
Olvondo Technology har speciale i udviklingen af avancerede industrielle varmepumper designet til energigenvinding i sværindustrien. Nyeste tilføjelse til rækken af innovationer er HighLift varmepumpen, der bygger på banebrydende teknologi, som optimerer energifor-bruget ved at erstatte fossile brændstoffer med spildvarme.

Olvondo Technology, der har hovedsæde i Norge, udbyder sin ekspertise internationalt og assisterer industrier med at nå deres miljømål.

OM JOHNSON CONTROLS
I Johnson Controls (NYSE) transformerer vi de miljøer, hvori mennesker lever, arbejder, lærer og leger. Som den globale leder inden for smarte, sunde og bæredygtige bygninger er vores mission at genopfinde bygningers ydeevne for at tjene mennesker, steder og planeten.

Bygget på en stolt historie på næsten 140 års innovation, leverer vi fremtidens standarder for industrier som sundhedsvæsenet, skoler, datacentre, lufthavne, stadions, fremstilling med mere gennem OpenBlue, som er vores omfattende digitale tilbud.

I dag, med et globalt team på 100.000 eksperter i mere end 150 lande, tilbyder Johnson Controls verdens største portefølje af bygningsteknologi og software samt serviceløsninger fra nogle af de mest anerkendte navne i branchen.

Besøg www.johnsoncontrols.com for mere information og følg @Johnson Controls på sociale platforme.

OM ABSOLICON SOLAR COLLECTOR AB (PUBL)
Absolicon Solar Collector AB (publ) blev etableret i 2005 som et forsknings- og udviklings-selskab inden for solcelleteknologi. I dag er Absolicon et børsnoteret selskab med mere end ti års driftserfaring fra alle dele af verden. Absolicon har speciale i at levere værktøjer til overgangen væk fra fossile brændstoffer og tilbyder en rentabel, let installerbar og emissionsfri energiløsning ved hjælp af solenergi samt komplette robotiserede produktions-linjer til solfangere.

PR kontakt:
Paul Svinth Jensen Geelmuyden Kiese
+45 4083 3230
paul.svinth.jensen@gknordic.com

 

1En væsentlig del af energien, der bruges i fødevare- og drikkevareproduktionen, stammer fra fossile brændstoffer, primært naturgas, ifølge Food & Drink Federation. Achieving Net Zero: A Handbook For The Food And Drink Sector

2BCG, “The CEO’s Guide to Costs and Growth”, marts 2024 https://www.bcg.com/publications/2024/what-leaders-are-saying-about-costs-and-growth

3McKinsey & Company, Operations-driven Sustainability, august 2020, https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/operations-driven-sustainability

4IEA (2022), Global Methane Tracker 2022, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2022, Licence: CC BY 4.

5Resource-saving filtration solutions | Tetra Pak Global

6IEA (2018), Clean and efficient heat for industry - Clean and efficient heat for industry – Analysis - IEA

Images for download

Absolicon Solar Collectors

alt text here

Olvondo HighLift™ Heat Pump

Nicole Uvenbeck, Director of Factory Sustainable Soulotions

Plant with direct UHT unit