Slik fungerer gjenvinning av papp

Papp som samles inn for gjenvinning kan sendes til gjenvinningsanlegg, hvor fibre gjenvinnes og polyAl1 skilles ut.

Papirfibrene blir til nye papirbaserte produkter, mens PolyAI kan sendes til fabrikker hvor det blir omdannet til produkter som esker, møbler, sko og takstein.

Når infrastrukturen for sortering, innsamling og gjenvinning er på plass, kan papp gjenvinnes flere ganger. Men for hver gang blir papirfibrene gradvis kortere og svakere – derfor blander man gamle og nye fibre i gjenvinningsprosessen.

Steg for steg: Din guide til gjenvinning av karton

Få en rask og enkel oversikt over hvordan mat- og drikkekartonger samles inn, kildesorteres og resirkuleres til nye produkter.

Last ned guiden her

Hva kan gjenvunnet papirfibre brukes til?

Når papp er separert fra andre materialer, kan det brukes til å lage alle slags papirbaserte produkter. Gjenvunnet papirfibre kan derfor få et nytt liv – som flytteesker, skoesker, eggkartonger, servietter og mye mer.

Mot en sirkulær fremtid

Fiskeby Board ble grunnlagt i 1637 i Norrköping og var en av Europas første papirprodusenter. I dag er papirfabrikken ikke bare den eneste i Skandinavia som produserer nye papirbaserte produkter av 100% gjenvunnet fibre, men også den eneste som tar imot brukte mat- og drikkekartonger for direkte gjenvinning.

Sammen deler vi visjonen om å forbedre gjenvinningsmetodene, slik at flere kartonger kan få et nytt liv. Vårt samarbeid har ført til viktige prosjekter som Kartonmatchen, hvor barn lærer om fordelene ved å samle inn og gjenvinne mat- og drikkekartonger.

Hvordan kildesortere kartonger?

Det er ikke alle som vet at brukte mat-og drikkekartonger kan bli gjenvunnet. I Norge blir brukte kartonger i hovedsak samlet inn sammen med papir og papp. 

 

Hvis du vil gi en tom kartong et nytt liv2, gå inn på sortere.no  for å se hvordan du i din kommue kan gjennvinne kartonger.

 

Contact our sales team

Service engineers training

Our sales teams are happy to answer any sales or product queries. Please fill out our form so we can better be of assistance.

 • 1 Purpose
 • 2 Request
 • 3 Contact

Purpose of contact

Please select one option

Business area of interest

Select one or more business areas
Please select business area of interest

Contact our sales team

Summary

Purpose of contact
Business area of interest
 • 1 Purpose
 • 2 Request
 • 3 Contact

Specific area of interest

Please select one option

Contact our sales team

Summary

Purpose of contact
Business area of interest
 • 1 Purpose
 • 2 Request
 • 3 Contact

Scope of request

Please select one option

Food category

  Please select one option
  Please select one option
  Please select one option
  Please select one option
  Please select one option
Please select one option

Contact our sales team

Summary

Purpose of contact
Business area of interest
 • 1 Purpose
 • 2 Request
 • 3 Contact

Specific area of interest

Please select business area of interest

Contact our sales team

Summary

Purpose of contact
Business area of interest
Specific area of interest
Scope of request
Food category
 • 1 Purpose
 • 2 Request
 • 3 Contact

What describes your request the best

Please select one option
Please enter this field

Contact our sales team

Summary

Purpose of contact
Business area of interest
Message
Specific area of interest
Scope of request
Food category
What describes your request the best
Your role
 • 1 Purpose
 • 2 Request
 • 3 Contact

Company information

Please enter a valid work email
Please enter this field
Please enter this field
Please enter this field
Please enter this field
Please select one option
Please enter this field

By submitting this form, you confirm you have read and acknowledge Tetra Pak's privacy policy.

Thank you for your interest

Your request has been submitted to our teams and we will be in touch shortly. Please click on the button below if you want to submit another request or if you have another query for us.

1Den fiberrøse delen av pappen kalles polyAl, som refererer til lag av polyolefiner og aluminium som brukes som en barriere for å beskytte produktet inni mot oksygen og sollys. For øyeblikket finnes denne kapasiteten i Polen og Tyskland, og er også planlagt i Skandinavia.

2Når infrastrukturen for sortering, innsamling og gjenvinning er på plass, kan kartong resirkuleres flere ganger.