Hvordan kildesortere kartonger?

Det er ikke alle som vet at brukte mat-og drikkekartonger kan bli gjenvunnet. I Norge blir brukte kartonger i hovedsak samlet inn sammen med papir og papp. 

Hvis du vil gi en tom kartong et nytt liv1, gå inn på sortere.no  for å se hvordan du i din kommue kan gjennvinne kartonger.

 

Hvorfor er det viktig å kildesortere kartonger?

Alt starter med å kildesortere kartongen riktig, slik at den kan bli hentet og sendt for å bli resirkulert. Hver eneste mat- og drikkekartong som kastes i gjenvinningskassen bidrar til et nytt liv for produktet og forsikrer at verdifulle ressurser blir utnyttet.

1Når infrastrukturen for sortering, innsamling og gjenvinning er på plass, kan kartong resirkuleres flere ganger.