Kort om aseptisk emballasje: Trinnene for å sikre lengst mulig holdbarhet

Teknologien bak vår aseptiske emballasje er ganske banebrytende, og består av tre trinn. Først vasker vi det flate, uformede emballasjematerialet i oppvarmet hydrogenperoksid. For å fjerne hydrogenperoksidet fra emballasjematerialet bruker vi trykkruller eller varmluft.

 

For å forlenge holdbarheten på produktene, kombinerer vi aseptisk emballasje med Ultra High Temperature behandling (UHT). Metoden går ut på å varme opp produktet over 135°C, noe som ødelegger alle mikroorganismer i mer basiske matvarer som melk.

 

Til slutt må alle maskiner som brukes for å fylle og forsegle pakkene være sterile. Varmluft og damp er en måte å oppnå dette på. Det er også mulig å kombinere varmebehandling med kjemisk sterilisering med hydrogenperoksid.

Alle våre energibesparende tiltak i én prosess

Avkjøling av produkter under transport og lagring krever mye energi. Det innebærer også en risiko for matsvinn dersom kjølekjeden skulle ryke. Aseptisk emballasje er en smart energibesparende løsning som holder maten trygg og velsmakende uten kjøling.

 

Et annet område hvor energiforbruket kan reduseres er i produksjonslinjen. Juice, nektarer og drikker uten kullsyre (JNSD) er laget fra konsentrat blandet med vann. Vanligvis er hele volumet pasteurisert, og store volumer krever mye energi. Derfor har Tetra Pak utviklet et revolusjonerende nytt konsept hvor JNSD-linjen er delt i to separate strømmer: én for konsentrat og én for vann. Strømmene behandles forskjellig før de blandes. Vannet renses ved hjelp av UV-lysbehandling og filtrering, noe som krever langt mindre energi, og kun konsentratdelen må pasteuriseres. Resultatet er mer bærekraftige prosesslinjer og redusert energiforbruk med opptil 67 %.

Contact our sales team

Service engineers training

Our sales teams are happy to answer any sales or product queries. Please fill out our form so we can better be of assistance.

 • 1 Purpose
 • 2 Request
 • 3 Contact

Purpose of contact

Please select one option

Business area of interest

Select one or more business areas
Please select business area of interest

Contact our sales team

Summary

Purpose of contact
Business area of interest
 • 1 Purpose
 • 2 Request
 • 3 Contact

Specific area of interest

Please select one option

Contact our sales team

Summary

Purpose of contact
Business area of interest
 • 1 Purpose
 • 2 Request
 • 3 Contact

Scope of request

Please select one option

Food category

  Please select one option
  Please select one option
  Please select one option
  Please select one option
  Please select one option
Please select one option

Contact our sales team

Summary

Purpose of contact
Business area of interest
 • 1 Purpose
 • 2 Request
 • 3 Contact

Specific area of interest

Please select business area of interest

Contact our sales team

Summary

Purpose of contact
Business area of interest
Specific area of interest
Scope of request
Food category
 • 1 Purpose
 • 2 Request
 • 3 Contact

What describes your request the best

Please select one option
Please enter this field

Contact our sales team

Summary

Purpose of contact
Business area of interest
Message
Specific area of interest
Scope of request
Food category
What describes your request the best
Your role
 • 1 Purpose
 • 2 Request
 • 3 Contact

Company information

Please enter a valid work email
Please enter this field
Please enter this field
Please enter this field
Please enter this field
Please select one option
Please enter this field

By submitting this form, you confirm you have read and acknowledge Tetra Pak's privacy policy.

Thank you for your interest

Your request has been submitted to our teams and we will be in touch shortly. Please click on the button below if you want to submit another request or if you have another query for us.