Kompanija Tetra Pak isporučila je više od 500 milijardi komada ambalaže sa FSC™ oznakom

Kompanija Tetra Pak je do sada na globalnom nivou isporučila preko 500 milijardi komada ambalaže sa Forest Stewardship Council™ (FSC™) oznakom, dostižući na taj način značajnu tačku na svom putu promovisanja odgovornog upravljanja sirovinama i doprinoseći kreiranju cirkularne ekonomije sa niskom emisijom ugljen-dioksida i srodnih gasova.

Od 2007. godine, kada je uvedena prva Tetra Pak ambalaža sa FSC oznakom, u saradnji sa distributerskom kompanijom J Sainsbury, do danas, broj paketa koji nose FSC oznaku konstantno raste, sa posebno izraženim rastom u poslednje tri godine. Očuvanje životne sredine nalazi se na vrhu liste prioriteta potrošača, a očekuje se da će ova tema postajati sve značajnija u narednim godinama. Istraživanja na temu očuvanja životne sredine koja je kompanija Tetra Pak nedavno sprovela pokazuju da postoji trend konstantnog porasta broja potrošača koji su zainteresovani za ovu temu, i da svaki drugi potrošač danas obraća pažnju na to da proizvodi koje kupi na sebi imaju oznaku koja se odnosi na zaštitu životne sredine.

Broj potrošača koji su se izjasnili da često ili uvek traže oznake zaštite životne sredine na proizvodima koje kupuju porastao je sa 37%, u 2013. godini na 54% u 2019. godini*.

FSC logotip je poznat kao najviši globalni standard za upravljanje šumama i omogućava potrošačima da izaberu one brendove koji su posvećeni održivom šumarstvu, pri čemu se procenjuje da je 30% potrošača na globalnom nivou upoznato sa FSC oznakom*.

"Međusobna saradnja je ključ uspeha u upravljanju održivošću na nivou lanca snabdevanja. U regionu jugoistočne Evrope, kao i širom sveta, Tetra Pak blisko sarađuje sa svojim kupcima kako bismo povećali obim FSC sertifikacije, unapredili održivo šumarstvo i smanjii emisiju ugljen-dioksida. U toku prethodne godine 85% naših paketa isporučenih u Srbiji imalo je FSC oznaku, što predstavlja značajan rast u odnosu na raniji period i približava nas ispunjenju naše ambicije da 100% naših isporučenih paketa ima FSC oznaku", izjavila je Dina Epifanova, ekspert za održivost na strani kupaca za region jugoistočne Evrope.

Mario Abreu, potpredsednik za održivost u kompaniji Tetra Pak izjavio je: "Činjenica da smo dobili kompletan FSC sertifikat za lanac nadležnosti (FSC Chain of Custody certification) za sve naše aktivnosti znači da smo u mogućnosti da isporučimo ambalažu sa FSC oznakom iz bilo kog dela sveta. Klimatske promene i ograničenost resursa utiču na društvo i na prehrambenu industriju. FSC sertifikacija direktno podržava cilj održivog šumarstva u sklopu Cilja 15 Održivog razvoja, a takođe doprinosi i ostvarenju preostalih 14 ciljeva Održivog razvoja. U budućnosti ćemo osigurati da je svaki od naših snabdevača posvećen uvećavanju nivoa FSC sertifikacije i ostvarivanju najmanje 70% proizvodnje sa FSC oznakom."