Hrana koja je bezbedna i dostupna svuda

Izbijanje pandemije virusa COVID-19 je do sada nezabeležen događaj koji pogađa zajednice širom sveta. Niko od nas do sada nije iskusio situaciju kao što je ova kroz koju trenutno prolazimo. Mislimo na sve one koji su najviše pogođeni.

Stoga, potrebne su posebne mere kako bismo nastavili da ispunjavamo naše obećanje da štitimo ono što je dobro. Da bismo to postigli, imamo dva prioriteta:

  • da zaštitimo ljude - tako što vodimo računa o bezbednosti ljudi, kako naših zaposlenih, tako i naših klijenata i ostalih partnera,
  • da zaštitimo hranu - tako što pomažemo našim klijentima da održe kontinuirano snabdevanje hranom u zajednicama širom sveta. 

Nastavićemo da radimo sa našim klijentima, dobavljačima, vladama i lokalnim vlastima na ostvarivanju ova dva cilja. Naše zalaganje podrazumeva i preduzimanje određenih važnih mera na našim lokacijama i u poslovanju sa klijentima. Takođe, sarađivaćemo sa lokalnim vlastima širom sveta, koristeći svoje resurse da podržimo snabdevanje bezbednim i hranljivim namirnicama.

Naša globalna mreža proizvodnih lokacija, u saradnji sa našim dobavljačima, predano radi da maksimalno umanjimo moguće uticaje na snabdevanje naših kupaca celokupnom ponudom kompanije Tetra Pak. Pored toga, koordiniramo aktivnosti sa našim globalnim logističkim partnerima da bismo obezbedili stalne isporuke našim klijentima, u skladu sa različitim potencijalnim scenarijima.​

Mi štitimo ono što je dobro i ostajemo posvećeni našem cilju da hrana bude bezbedna i dostupna svuda. Sada više nego ikada. Zahvaljujemo se našim zaposlenima, klijentima, kao i partnerima širom sveta na tome što nastavljaju da rade zajedno i pomažu zajednicama da odgovore na izazove sa kojima se suočavamo.

Adolfo Orive - Predsednik i generalni direktor​

Adolfo Orive

Adolfo Orive

Predsednik i generalni direktor kompanije Tetra Pak