POTROŠAČI PREISPITUJU PRIORITETE I PREDUZIMAJU AKCIJE U VEZI SA OKRUŽENJEM, OTPADOM I ZDRAVLJEM

Tetra Pak 2021 indeks istražuje kako se motivi i ponašanje potrošača menjaju širom sveta i na koji način će neki od trendova ostati značajni u svetu nakon pandemije
 

Beograd, Srbija (12. novembar):
U svom najnovijem Tetra Pak Index izveštaju kompanija Tetra Pak otkriva kako je pandemija Covid-19 promenila način na koji potrošači razmišljaju o načinu života i koje su suštinske promene u njihovom ponašanju. Pandemija je uvećala značaj koji potrošači pridaju vezama između ljudi, uzimajući u obzir, kako vreme provedeno kod kuće sa porodicom, tako i sa širim krugovima ljudi izvan porodice. Iskustva deljenja hrane i pića imaju ključnu ulogu u ovim odnosima.
 
U osnovi, lična, ekonomska i nesigurnost u vezi sa okruženjem koje su se ispoljile tokom globalne pandemije rezultovale su u prelasku sa zabrinutosti na aktivno vođenje računa i želju za preduzimanjem akcije kako bismo sebe, našu hranu, naše zajednice i planetu učinili bezbednim. Bezbednost hrane i sigurnost4 su takođe među prioritetima, jer je pandemija u centar pažnje stavila zdravlje i ukazala na slabe tačke u našim prehrambenim sistemima. Briga o okruženju je veoma izražena, pri čemu se na vrhu liste nalaze zagađenje i plastični otpad u okeanima (83%), koje u stopu prati globalno zagrevanje, koje je navelo više od tri četvrtine (78%) potrošača u devet država. Iza njih se nalaze otpad hrane (77%) i dostupnost hrane (71%). Istovremeno, skoro polovina (49%) globalne populacije danas prepoznaje uticaj koji svakodnevni izbori imaju na okruženje.

Adolfo Orive, predsednik i generalni direktor kompanije Tetra Pak istakao je: „Ovogodišnji Tetra Pak indeks pruža interesantne uvide u to na koji način potrošači prilagođavaju svoj način života kroz praktične, svakodnevne primere, kako bi napravili pozitivnu razliku, jer žele sigurniju i održiviju budućnost. Primetan je jasan rast tradicionalnih „bazičnih“ vrednosti, uključujući spremanje hrane kod kuće, obedovanje sa porodicom i minimiziranje otpada. Od odluka koje donose kod kuće, do odluka o kompanijama čije proizvode kupuju, pandemija je postavila trend odgovorne potrošnje kao ključan, uz istovremeni zahtev za akcijom u celom društvu.“

„Pružanje odgovora na ove potrebe i očekivanja zahteva dugoročan fokus i saradnju na nivou celog sistema i svih učesnika. Ujedinjene Nacije su ovu deceniju već nazvale „Decenijom akcije”, ističući potrebu da se odmah reaguje. Kao kompanija koja je vođena svrhom i jedan od lidera u industriji ostajemo u potpunosti posvećeni tome da realizujemo svoju ulogu. Verujemo da svetski prehrambeni sistemi moraju da se transformišu kako bi zadovoljili potrebe društva, kroz unapređenje bezbednosti hrane uz istovremeno snižavanje uticaja na prirodne resurse. Stoga nameravamo da se fokusiramo na tri glavne oblasti: povećanje dostupnosti bezbednih i hranljivih namirnica; smanjenje otpada i bacanja hrane; i izgradnja održivijih lanaca vrednosti.”
 

Odgovorna potrošnja postaje vodeći trend

Nedostatak slobode i izbora u prethodnih 20 meseci naveli su potrošače da povrate kontrolu i zahtevaju aktivnosti koje će promeniti status kvo, na bilo koji način. Oni proaktivno traže načine na naprave razliku u sopstvenim životima, kako bi unapredili sopstveno fizičko i mentalno zdravlje – kao što je izbor načina ishrane – ali i u njihovom okruženju, kroz povećanu reciklažu ili smanjenje otpada. Primera radi, 62% potrošača obraća više pažnje na kvalitet onoga što jede i pije, dok 54% danas baca manje hrane nego što je to činilo pre pandemije. Takođe, 72% se slaže da „ljudi kao što sam ja” moraju da se pokrenu sada, kako ne bi izneverili buduće generacije.

Potrošači takođe traže od kompanija da preuzmu vodeću ulogu i pomognu im da ustale svoje nove navike. Preko jedne trećine (35%) potrošača češće nego pre pandemije bira brendove na bazi njihovih kredencijala održivosti, dok svaki drugi (50%) smatra da su prakse dobre za životnu sredinu ključne za industriju pakovanja hrane, a 61% očekuje da prehrambene kompanije predvode put pronalaženja rešenja.

Sa više vremena provedenog kod kuće, „otisak” domaćinstava postaje sve vidljiviji. U želji da odgovore na ovo potrošači menjaju svoje rutine. Više od polovine (55%) pažljivo planira obroke kako bi izbegli stvaranje otpada, dok tek nešto manje od polovine (46%) čini više napora nego pre pandemije da ispravno razvrsta materijale kao što su karton, staklo i plastika za reciklažu. Svaki drugi potrošač (50%) takođe izjavljuje da će verovatno reciklirati više u narednoj godini, kao način da lično doprinese rešavanju klimatskih promena.

Ponovna izgradnja i podrška našim zajednicama

Pandemija je učinila da ljudi budu pažljiviji i imaju više empatije prema drugima. Oni pridaju veći smisao značajnim vezama sa prijateljima, porodicom, i šire – a iskustva deljenja hrane i pića često igraju ključnu ulogu u tome da ove veze budu prijatne i zabavne.

Prilike potrošnje „zajedno van kuće” su zabeležile najveći rast od početka pandemije, za 56%3c više, što je razlog zašto su one istaknute kao neke od prilika u okviru navika u Izveštaju. Tu su i lokalna kupovina, kao i nabavka lokalnih proizvoda, koje ukazuju na rastuću vezu između okruženja i društva. Osim najbliže porodice i prijatelja postoje i usklađeni napori da se ponovo izgrade društva, sa skoro trećinom potrošača (32%) koji aktivno utiču na svoju zajednicu da smanji otpad – ukazujući na pokret klimatskih šampiona5. Naravno, u nekim regionima, kao što je Velika Britanija, briga o životnoj sredini je prestigla Covid-19 kao briga broj jedan.

Potrošači traže načine za tranziciju iz slabosti ka otpornosti. U njihovim sopstvenim životima, ovo se prenosi na unapređenje sopstvenog fizičkog i mentalnog zdravlja, kroz izbor načina ishrane i namirnica. Od početka pandemije, potrošači su preživeli razorne, brze promene, i podneli puno žrtvi. Trend koji je jasno tu da ostane je da potrošači sada preduzimaju akcije u sopstvenim životima kako bi izgradili održiviju budućnost i očekuju od kompanija da urade isto – kao i da im pomognu u ovoj misiji.

O KOMPANIJI TETRA PAK

Kompanija Tetra Pak jedan je od svetskih lidera u proizvodnji rešenja za obradu i pakovanje hrane. Kroz blisku saradnju sa klijentima i dobavljačima, mi obezbeđujemo bezbedne, inovativne i ekološki sigurne proizvode koji na svakodnevnom nivou zadovoljavaju potrebe stotina miliona ljudi u više od 160 zemalja širom sveta. Sa više od 25.000 zaposlenih širom sveta, mi verujemo u odgovorno liderstvo u industriji i održiv pristup poslovanju.

Naš slogan, „ŠTITI ŠTO JE DOBRO", oslikava našu viziju, a to je da učinimo hranu dostupnom i sigurnom, svuda. Više informacija o kompaniji Tetra Pak dostupno je na stranici www.tetrapak.com.

O IPSOSU

Ipsos je treća po veličini kompanija za istraživanje tržišta na svetu, prisutna na 90 tržišta i zapošljava preko 16.000 ljudi. Naši strastveno znatiželjni profesionalni istraživači, analitičari i naučnici stvaraju jedinstvene više-specijalne sposobnosti koje pružaju stvarno razumevanje i moćne uvide u aktivnosti, mišljenja i motivacije građana, potrošača, pacijenata, klijenata ili zaposlenih. Naših 75 rešenja su bazirani na primarnim podacima iz naših istraživanja, praćenju društvenih mreža, i kvalitativnim ili tehnikama posmatranja. Naš slogan „Oni koji unose promenu“ objedinjuje našu ambiciju da pomognemo našim klijentima, kojih ima 5.000, da se samouvereno kreću kroz svet koji se brzo menja. Osnovan u Francuskoj 1975. godine, Ipsos je listiran na tržištu Euronext Pariz od 1. jula 1999. Kompanija je uključena u SBF 120 i Mid-60 indekse i može se odloženo saldirati (Deferred Settlement Service – SRD). ISIN kod FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

NAPOMENE ZA UREDNIKE

1.     Tetra Pak Indeks, trenutno u svom 14. izdanju, je godišnji izveštaj čiji je fokus da obezbedi uvide u globalne trendove i prilike koje oblikuju budućnost industrije hrane i napitaka. Ovogodišnji Tetra Pak Indeks koji je sproveden zajedno sa kompanijom Ipsos baziran je na nekoliko različitih izvora podataka i metodologija, kako bi obezbedio sveobuhvatan uvid u stavove, ponašanje i vrednosti potrošača. Uključujući dubinske virtuelne kvalitativne diskusije u kojima su potrošači pružali spontane poglede na svoje živote, u kobinaciji sa obimnim onlajn istraživanjima, sve kako bi se dobili snažni i statistički značajni rezultati. Analiza razvoja, kao i dubinski razgovori sa potrošačima, pokazuju da su neka ponašanja tu da bi ostala, i ona su identifikovana kao „sticky“ trendovi.

2.     Očekuje se da će ovi „sticky“ trendovi trajati i nakon pandemije Covid-19, zajedno sa prilikama koje svaki od ovih trendova donosi u tri ključne oblasti: domaćinstvo, zdravlje i okruženje.

3.     Rezultati istraživanja 2021, koje je sproveo Ipsos, su objedinjeni na osnovu podataka iz sledećih izvora:

a.     Globalno istraživanje stavova potrošača, na osnovu 500 onlajn intervjua na svakom od tržišta: Brazil, SAD, Kina, Južna Koreja, Indija, Južna Afrika, Nigerija, Velika Britanija i Španija. (Ipsos)

b.     Mobilna etnografija: Kvalitativna studija u saradnji sa Ipsosom, koja je uključila 10 potrošača po tržištu iz četiri države – Španija, SAD, Kina, Nigerija – kroz petodnevnu interakciju sa potrošačima putem mobilnih telefona. (Ipsos)

c.     Mesta tražnje; 22.500 intervjua u devet država (Brazil, Kina, Egipat, Nemačka, Indija, Saudijska Arabija, Švedska, SAD, Vijetnam). U ovoj studiji analizirali smo trenutke potrošnje napitaka i grupisali ih prema povodima i potrebama. Iz ovoga je proizašlo 12 Mesta tražnje (Ipsos)

d.     Istraživanje jačanja imuniteta potrošača, 800 ispitanika po državi na devet tržišta (SAD, Brazil, Nemačka, Velika Britanija, Ukrajina, Indija, Kina, Južna Afrika, Turska) (Lexis)

e.     Kulinarsko istraživanje potrošača, 1.000 intervjua po državi na sedam tržišta (SAD, Kina, Japan, Saudijska Arabija, Velika Britanija, Španija, Brazil) (Ipsos)

f.      Istraživanje potrošača o elektronskoj trgovini, 1.200 ispitanika po državi na 10 tržišta (Nemačka, Velika Britanija, Kina, Japan, Brazil, Meksiko, Turska, Saudijska Arabija, Južna Afrika, Francuska) (Lexis)

g.     Istraživanje potrošača o održivoj ambalaži 2021, zajedno sa gore navedenim istraživanjima za ovaj Indeks, sproveli smo naše najnovije istraživanje o okruženju u  leto 2021, koje je uključilo 12.000 intervjua baziranih na osnovu onlajn upitnika u 24 države: Nemačka, Francuska, Velika Britanija, Italija, Saudijska Arabija, Turska, Južna Afrika, Kina, Indija, Japan, Australija, Brazil, SAD, Meksiko, Čile, Poljska, Švedska, Španija, Rusija, Grčka, Srbija, Dominkanska Republika, Argentina (Lexis)

h.     Sekundarno istraživanje Temeljna analiza postojećih podataka i izveštaja (Ipsos)

4.     Pandemija je vanredan događaj, koji pogađa zajednice širom sveta. Ostavila je dubok uticaj na više nivoa – na ekonomiju, prehrambene sisteme i lične slobode – zajedno sa uticajem na globalno zdravlje. Kao rezultat ovog perioda koji je svima promenio živote ovogodišnji Indeks otkriva preispitivanje motivacija potrošača na globalnom nivou, sa 60% potrošača koji veruju da je pandemija ozbiljno uzdrmala globalni sistem nabavke hrane.

5.     Dodatna istraživanja koja je Ipsos sproveo za „Global Commons Alliance” podržala su neke od ovih trendova, sa 73% ljudi na globalnom nivou koji žele da ljudska dobrobit i zaštita, kao i regeneracija prirode budu prioritet u odnosu na ekonomski rast i profit, i 83% onih koji su spremni da učine više kako bi postali bolji „čuvari planete“

6.     „Sticky“ trendovi koji su identifikovani u izveštaju Tetra Pak 2021 Indeks su sledeći:

a.     Navike kod kuće su izmenjene – Nove rutine i rituali; Renesansa kuvanja kod kuće: Onlajn kupovina postaje vodeći trend: Digitalizacija i podaci; Ponovno društveno povezivanje

b.     Zdravlje, od zaštite do prevencije – Personalizovano zdravlje; funkcionalna briga; Mentalno zdravlje u centru pažnje

c.     Okruženje, najveći fokus ikada – Zabrinutost za klimatske promene, briga o otpadu; Izbegavanje previše ambalaže; Zadržavanje na lokalnom nivou

 

KONTAKTI ZA MEDIJE

Ekaterina Volkova

Tetra Pak

Ekaterina.Volkova@tetrapak.com

 

Natalija Nedeljković

Grayling

natalija.nedeljkovic@grayling.com