Tetra Pak tiếp tục mở rộng nhà máy tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Việc mở rộng đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hộp giấy đựng đồ uống tại thị trường trong nước và khu vực. 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 07 tháng 5 năm 2024 — Hôm nay, Tetra Pak công bố sẽ đầu tư thêm 97 triệu euro vào nhà máy sản xuất hộp giấy đựng đồ uống tại tỉnh Bình Dương, nâng tổng mức đầu tư kể từ năm 2019 đến nay lên hơn 217 triệu euro. Khoản đầu tư này nằm trong lộ trình dài hạn mở rộng sản xuất của Công ty tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường khu vực. 

Tetra Pak dự kiến mở rộng nhà máy Bình Dương thông qua việc bổ sung một dây chuyền sản xuất dự kiến sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào Quí 3 năm 2025. Việc mở rộng này giúp nhà máy có khả năng sản xuất các loại hộp giấy đựng đồ uống mới và sáng tạo. Để đạt được công suất mới, nhà máy Bình Dương cũng sẽ tăng cường lực lượng lao động của mình, tạo thêm cơ hội cho cả nhân viên hiện tại và người dân ở các khu vực lân cận. 

Kể từ khi đi vào hoạt động, Nhà máy sản xuất tại Bình Dương đã nhanh chóng trở thành một trong những nhà máy tiên tiến nhất trong khu vực, đóng vai trò quan trọng tại Việt Nam cũng như trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Tetra Pak. Việc mở rộng này là một phần trong kế hoạch của công ty nhằm khẳng định đây chính là thi trường thúc đẩy sự phát triển chiến lược cho cả khu vực. 

Việc triển khai sắp tới sẽ được thực hiện phù hợp với cam kết của Tetra Pak về trách nhiệm bảo vệ môi trường và quản lý doanh nghiệp, giữ vững các tiêu chuẩn bền vững trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Công ty đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan ban ngành của Chính phủ và địa phương nhằm đảm bảo việc mở rộng sản xuất luôn tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam. 

Ông Eliseo Barcas, Tổng giám đốc Tetra Pak Việt Nam cho biết: “Chúng tôi vui mừng thông báo về kế hoạch tăng trưởng chiến lược của Nhà máy Bình Dương tại Việt Nam. Việc mở rộng này là minh chứng cho cam kết lâu dài của Tetra Pak tại thị trường Việt Nam kể từ khi chúng tôi bắt đầu hoạt động tại đây từ 30 năm trước. Chúng tôi tin tưởng rằng những bước tiến này sẽ cho phép chúng tôi không chỉ phục vụ các khách hàng của mình tốt hơn mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của quốc gia và khu vực.” 

 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Tetra Pak:
Christina Liew
Giám đốc Truyền thông khu vực ASEAN
Tetra Pak 
christina.liew@tetrapak.com

PR Agency:
Vũ Tú Nam
Giám đốc
Công ty truyền thông BETANAM
SĐT: +84  91 3039 398
nam.vu@betanam.com.vn

Tetra Pak to further expand its Binh Duong Manufacturing facility in Vietnam

The changes will accommodate escalating demand for beverage cartons, in the country and the region 
 

Ho Chi Minh City, Vietnam, 7 May 2024 — Tetra Pak today announced an additional  €97 million investment to further expand its packaging material production facility at Binh Duong. This takes the total capacity investment in the site to over €217 million. The investment forms part of the company’s long-standing plans to expand its production at the site in Vietnam to accommodate increasing demand from the region.  

Tetra Pak’s expansion plans for the Binh Duong facility will include an additional production line which will be fully operational by Q3 2025. With this expansion, the facility will have the capability to produce new and innovative packaging formats. To manage this additional capacity, the Binh Duong facility will also be enhancing its workforce, creating additional opportunities for both the current staff and those in the surrounding communities.  

Since opening, the Binh Duong manufacturing facility has rapidly become one of the most advanced factories in the region, playing a critical role in Vietnam and in the global supply chain for Tetra Pak. The expansion forms part of the company’s plans to position the market as a strategic growth engine for the region. 

The upcoming changes will be implemented in accordance with Tetra Pak's dedication to environmental responsibility and corporate stewardship, ensuring sustainability standards are upheld throughout the process. The company has maintained close communication with relevant government bodies and local groups to ensure that the expansion adheres to Vietnam's regulatory framework. 

Eliseo Barcas, Managing Director and President at Tetra Pak Vietnam stated: “We are pleased to announce the next strategic growth plan at our Binh Duong site in Vietnam. This expansion is a testament of Tetra Pak’s long-standing commitment to Vietnam since we started our operations here 30 years ago. We are confident these changes will not only allow us to serve our valued customers better but also contribute to the economic development of the nation and the region.” 

 

MEDIA CONTACT

Tetra Pak:
Christina Liew
Communications Director, ASEAN
Tetra Pak 
christina.liew@tetrapak.com  

PR Agency:
Vu Tu Nam
Manager
BETANA COMMUNICATIONS
Tel: +84 91 3039 398
nam.vu@betanam.com.vn