Tetra Pak w gronie 50 Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu

Projekt 50 Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu jest inicjatywą międzynarodowej społeczności biznesowej, która chce przewodzić skutecznym działaniom w walce ze zmianami klimatu. 

Warszawa, Polska (7 lipca 2021): Tetra Pak znalazła się w gronie 50 światowych Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu. Jedną z wiodących firm w zakresie pakowania i przetwórstwa żywności doceniono za zaangażowanie w budowanie zrównoważonej przyszłości. Drogę do osiągnięcia tego celu prezentuje zrealizowany w ramach projektu dokument. 

W filmie zobaczyć można wywiady z członkami Globalnego Zespołu Liderów Tetra Pak podkreślającymi, że rola branży spożywczej w walce ze zmianami klimatu staje się coraz bardziej kluczowa. Wyjaśniają oni, dlaczego przyspieszenie osiągnięcia neutralności klimatycznej i współpraca mają ogromne znaczenie dla przeprowadzenia zrównoważonej transformacji przemysłu opakowań na żywność. Jest to odpowiedź na szereg wyzwań takich jak: walka z globalnym ociepleniem, wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym i zachowywanie bioróżnorodności. 

Żywność ma znaczący, ale często pomijany wpływ na klimat. Globalny system produkcji żywności odpowiada za 26% światowej emisji gazów cieplarnianych (GHG)1 , z czego 8% jest wynikiem marnowania jedzenia2 . Gdyby przyrównać ten poziom emisji do państwa, odpady żywnościowe byłyby trzecim co do wielkości producentem GHG na świecie. Pandemia COVID-19 ujawniła słabości światowego systemu żywnościowego, które mogą się pogłębić przez spodziewany wzrost światowej populacji (do 9,1 miliarda do 2050 roku) 3 . 

Wysokowydajne opakowania odgrywają kluczową rolę w globalnym systemie dostarczania żywności, ale musi się to odbywać w sposób zrównoważony, a nie kosztem środowiska naturalnego. To główny cel Tetra Pak: zobowiązanie się do tego, by żywność była bezpieczna i dostępna wszędzie, ale także by chroniła ludzi i planetę. 

By zminimalizować wpływ na klimat, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, firma przygląda się całemu cyklowi życia opakowania, wciąż pamiętając o tym, jak ważna jest współpraca z innymi podmiotami. Oznacza to:

  • Maksymalny udział w opakowaniach materiałów odnawialnych pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny i chroniący bioróżnorodność.
  • Minimalizację emisji CO2 w swoich działaniach, podobnie jak w całym łańcuchu wartości, na przykład poprzez przyspieszenie przejścia na energię odnawialną i zwiększenie inwestycji w opracowywanie niskoemisyjnych rozwiązań w zakresie przetwarzania i pakowania.
  • Umożliwienie szerszego dostępu do bezpiecznej żywności przy jednoczesnym ograniczeniu jej marnowania. Technologia aseptycznego napełniania, którą firma Tetra Pak wprowadziła do przemysłu spożywczego na początku lat 50., umożliwia dystrybucję i przechowywanie produktów w temperaturze otoczenia, bez konieczności energochłonnego chłodzenia.
  • Przyspieszenie inicjatyw na rzecz rozwoju zrównoważonych łańcuchów wartości recyklingu.

Adolfo Orive, Prezes i Dyrektor Generalny Tetra Pak, mówi: „Nasza firma została zbudowana na przekonaniu, że opakowanie powinno przynosić więcej oszczędności niż generować kosztów. Zrównoważony rozwój zawsze był podstawą wszystkich naszych działań. Jest to również kluczowy element naszej strategii 2030. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni, że zostaliśmy docenieni przez branżę za naszą dotychczasową pracę. 

Już poczyniliśmy wielkie postępy na naszej innowacyjnej drodze do zrównoważonej przyszłości. Jednak w związku z obecnym kryzysem klimatycznym i potencjalnymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem żywności uważamy, że rozwój branży opakowań na żywność potrzebuje poważnych zmian. 

Naszym celem jest stworzenie najbardziej zrównoważonego opakowania na żywność na świecie. Oznacza to produkcję kartonów, które są w całości wykonane z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, nadających się do pełnego przetworzenia i neutralnych klimatycznie. Uważamy, że to jedyny sposób, by chronić to, co dobre – żywność, ludzi i planetę.”

Link do dokumentu: https://www.youtube.com/watch?v=04dOUqPGgLI&list=PL10C49583D3A632AA&index=30

O Tetra Pak 

Tetra Pak to jeden ze światowych liderów w zakresie przetwarzania i pakowania żywności. Współpracujemy ściśle z naszymi klientami i dostawcami, zapewniając bezpieczne, innowacyjne i przyjazne środowisku rozwiązania. Każdego dnia spełniają one potrzeby setek milionów ludzi w ponad 160 krajach. Zatrudniając ponad 25 000 pracowników na całym świecie, dbamy o zrównoważone podejście do biznesu. 

Tetra Pak „CHRONI TO, CO DOBRE” – hasło to odzwierciedla naszą wizję dobrze zabezpieczonej, dostępnej dla wszystkich żywności. 

Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie https://www.tetrapak.com/pl

 

Biuro prasowe: 

Grayling Poland

Zuzanna Pęksa 

Zuzanna.Peksa@grayling.com 

M: 514 942 567

Dowload media

Adolfo Orive

President & CEO at Tetra Pak

Lars Holmquist

Executive Vice President Packaging Solutions and Commercial Operations at Tetra Pak

Laurence Mott

Executive Vice President Development and Engineering at Tetra Pak