Wybierz Naturę. Wybierz Karton.

INFORMACJE      DZIAŁANIA      ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA      DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ   

Jak wyżywić świat, jednocześnie chroniąc planetę?

Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, przed którymi stoi nasza planeta, są ze sobą ściśle powiązane i przyczyniają się do zmian klimatu. Liczba ludności ma wzrosnąć o ponad 25% do 2050 roku1, co spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na żywność. Współczesne systemy produkcji żywności odpowiadają za ponad jedną trzecią światowej emisji gazów cieplarnianych2. . Jednocześnie jedna trzecia całej produkowanej żywności wciąż jest marnowana3.

Nasza branża musi współpracować w ramach całego łańcucha wartości oraz podejmować działania wspierające obniżenie emisyjności i transformację światowego systemu produkcji żywności, jednocześnie przyczyniając się do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększając poziom recyklingu opakowań.

Wspólna praca nad systemową zmianą

Rozwiązania oparte na zasobach przyrody (ang. nature-based solution, NBS)4 mogą odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu światowych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, a opakowania kartonowe już teraz zapewniają ludziom na całym świecie dostęp do bezpiecznej żywności. Dążymy do opracowania najbardziej zrównoważonego na świecie opakowania na żywność, które będzie w całości wykonane z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, w pełni nadające się do recyklingu i neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla5. . Opracowujemy innowacyjne technologie przetwarzania i pakowania żywności oraz urządzenia w celu zmniejszenia zużycia wody, energii i odpadów.

Codziennie współpracujemy z klientami, partnerami, rządami, organizacjami pozarządowymi i konsumentami przy działaniach, które mogą doprowadzić do rzeczywistych zmian systemowych.

 

Obejrzyj film.

Wspólna praca nad systemową zmianą

Rozwiązania oparte na zasobach przyrody (ang. nature-based solution, NBS)4 mogą odegrać ważną rolę w rozwiązywaniu światowych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, a opakowania kartonowe już teraz zapewniają ludziom na całym świecie dostęp do bezpiecznej żywności. Dążymy do opracowania najbardziej zrównoważonego na świecie opakowania na żywność, które będzie w całości wykonane z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, w pełni nadające się do recyklingu i neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla5. . Opracowujemy innowacyjne technologie przetwarzania i pakowania żywności oraz urządzenia w celu zmniejszenia zużycia wody, energii i odpadów.

Codziennie współpracujemy z klientami, partnerami, rządami, organizacjami pozarządowymi i konsumentami przy działaniach, które mogą doprowadzić do rzeczywistych zmian systemowych.

 

Obejrzyj film.

Więcej o zrównoważonym rozwoju

Chcemy być liderem transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju w branży płynnej żywności i napojów poprzez wywieranie pozytywnego wpływu naszymi produktami, usługami i działaniami, zgodnie z czterema priorytetami: 

Woman with circularity symbol on cardboard background

Rozwój obiegu zamkniętego

W celu doskonalenia systemów zbiórki, sortowania i recyklingu współpracujemy z interesariuszami w całym cyklu recyklingu. Nasze opakowania projektujemy tak, aby zawierały jak najwięcej składników pochodzenia roślinnego i materiałów z recyklingu.

Plate in cardboard version with windmill and factory

Dekarbonizacja produkcji żywności

Dążymy do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w naszej własnej działalności do 2030 roku. Podobne aspiracje dotyczą całego naszego łańcucha wartości do 2050 roku. Wszystko to dzięki połączeniu ograniczania emisji, łagodzenia jej skutków oraz działań kompensacyjnych.

Orange with globe wrapped around in cardboard

Budowa stabilnych systemów żywnościowych

W ramach wspólnych wysiłków na rzecz wspierania transformacji systemów żywnościowych pracujemy w całym naszym łańcuchu wartości, aby zwiększyć dostęp do bezpiecznej żywności, ograniczyć jej straty i marnotrawienie.

woman in cardboard with animals and biodiversity

Ochrona i przywracanie bioróżnorodności

Wraz z globalnymi i lokalnymi interesariuszami działamy na rzecz ochrony i przywracania bioróżnorodności, skupiając się na odpowiedzialnym pozyskiwaniu materiałów, rekultywacji gruntów i efektywnym wykorzystaniu wody.

Nasz cel i działania

see through carton standing on cardboard forest background

W kierunku najbardziej zrównoważonego opakowania na świecie

Prześledź naszą drogę do stworzenia najbardziej zrównoważonego opakowania na żywność na świecie – w całości wykonanego z odpowiedzialnie pozyskiwanych materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, w pełni nadającego się do recyklingu i neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.5.

Experts looking at cartons and machine

Odkryj nasze zrównoważone rozwiązania

Zobacz, jak nasze rozwiązania mogą pomóc w redukcji śladu węglowego – począwszy od opakowań wykonanych z surowców odnawialnych, po technologie przetwarzania i usługi ograniczające zużycie wody, energii i powstawanie odpadów.

booklet front cover on cardboard background

Przejrzyj nasz "Raport zrównoważonego rozwoju"

Chcesz dowiedzieć się, jak odpady spożywcze można przekształcić w nowe innowacyjne produkty? A może jak zregenerować ekosystemy? Zajrzyj do naszego „Raportu o zrównoważonym rozwoju”. Opisuje on szczegółowo nasze działania i postępy w transformacji w tym obszarze.

booklet front cover on cardboard background

Folder: Budowa stabilnych systemów produkcji żywności

Podmioty działające w ramach systemów produkcji żywności mogą wspólnie odpowiedzieć na wyzwania stojące przed branżą. Folder stanowi punkt wyjścia do dialogu i omówienie sposobów naszego myślenia, celów i możliwości spojrzenia na temat na różne sposoby.

case booklet mockup on orange background

Praktyczne przykłady najlepszych rozwiązań

Chcesz produkować żywność w bardziej wydajny sposób? Szukasz odpowiedzi na potrzeby konsumentów w zakresie zrównoważonych opakowań? Zapoznaj się z naszymi przykładami. Zobacz, co nasi klienci osiągnęli dzięki rozwiązaniom Tetra Pak w zakresie opakowań odnawialnych, wydajnym technologiom przetwarzania i eksperckim usługom serwisowym.