Wybierz naturę. Wybierz karton.

Wyzwania    Nasza podróż    Odkrywaj    Rozwiązania

NASZA DROGA

Our ambition

Nasze cele

Adolfo Orive, Prezes i Dyrektor Generalny Tetra Pak, mówi o naszym celu stworzenia najbardziej zrównoważonego opakowania na żywność na świecie. Takiego, które zapewni bezpieczeństwo i dostępność żywności, mając jednocześnie mniejszy wpływ na planetę.

Renewable materials are the foundation of the world’s most sustainable food package

Materiały odnawialne są podstawowym składnikiem najbardziej zrównoważonego opakowania na żywność na świecie

Im większy udział materiałów odnawialnych w opakowaniu, tym mniejszy jego wpływ na klimat. To dzięki temu opakowania odnawialne stanowią ważny element przejścia na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Net-zero GHG emissions across the value chain

Zerowa emisja gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości

W 2020 roku zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w naszej działalności do roku 2030, a naszym celem jest osiągnięcie tego poziomu w całym łańcuchu wartości do roku 2050.

Feeding the world without starving the environment

Żywienie świata bez niszczenia środowiska

W firmie Tetra Pak ograniczanie strat i marnotrawienia żywności jest jedną z podstawowych zasad. Nie uznajemy kompromisów w zakresie tej istotnej funkcjonalności naszych opakowań.

Recycling feeds a circular economy

Recykling napędza gospodarkę o obiegu zamkniętym

Obecnie opakowania kartonowe Tetra Pak są zbierane i poddawane recyklingowi na całym świecie tam, gdzie istnieje efektywna infrastruktura recyklingu i gospodarki odpadami. W Europie prawie połowa wszystkich zużytych kartonów po napojach jest zbierana do recyklingu i przekształcana w szeroką gamę nowych produktów. Jednak my chcemy osiągnąć więcej.

Ensuring sustainability throughout the lifecycle

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju przez cały cykl życia opakowania

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Tetra Pak opiera się na zaangażowaniu w działania na rzecz niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. W gospodarce o obiegu zamkniętym producenci integrują w swoich projektach odpady oraz ponownie wykorzystują materiały i poddają je recyklingowi. Cyrkularność jest podstawą naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju.

Watch Adolfo Orive on Sky News Ian King Live 

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Deep-dive into the world of sustainable food packaging

Zagłęb się w tematykę zrównoważonych opakowań na żywność

Przejrzyj nasze materiały wyjaśniające wyzwania związane z opakowaniami oraz mówiące o inicjatywach, które podejmujemy, aby stworzyć najbardziej zrównoważone środowiskowo opakowanie na świecie.

Get the full picture - watch our film

Poznaj pełną historię - obejrzyj nasz film

Opakowania pełnią kluczową rolę w bezpiecznym dostarczaniu żywności ludziom na całym świecie, ale mogą również przysparzać planecie problemów. Obejrzyj ten film, aby zrozumieć, gdzie leży rozwiązanie.

ODKRYJ WIĘCEJ

Whitepaper: The Future Sustainable Package

Folder: Zrównoważone opakowanie przyszłości

Jak wygląda zrównoważone opakowanie przyszłości? Z tego folderu dowiesz się, co jest potrzebne, aby przeprowadzić transformację w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Explore further report

Raport konsumenckich trendów środowiskowych 2020

Ten raport na podstawie badań konsumenckich analizuje trendy i postawy konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań na żywność.

Newsletter

Dołącz do nas - zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się do naszej limitowanej serii newsletterów, w których będziemy dzielić się spostrzeżeniami, przełomowymi innowacjami i radami w kwestii zrównoważonego pakowania żywności.