Heli Cap 23 Pro

Jak działa zakrętka połączona z opakowaniem?

Nowa zakrętka pozostaje przymocowana do opakowania dzięki małemu zawiasowi. 

Zmieniliśmy nieznacznie mechanizm działania zakrętki, jednak nadal pozwala on na wielokrotne otwieranie opakowania. 

 

Sposób otwierania, zamykania i ponownego otwierania opakowania

 • Aby otworzyć opakowanie, odkręć zakrętkę, a następnie unieś ją.
 • Aby zamknąć, dociśnij zakrętkę i zakręć ją. 
 • Aby ponownie otworzyć, odkręć i unieś zakrętkę.

Animacja pokazuje sposób otwierania, zamykania i ponownego otwierania opakowania.

Heli Cap 23 Pro

Jak działa zakrętka połączona z opakowaniem?

Nowa zakrętka pozostaje przymocowana do opakowania dzięki małemu zawiasowi. 

Zmieniliśmy nieznacznie mechanizm działania zakrętki, jednak nadal pozwala on na wielokrotne otwieranie opakowania. 

 

Sposób otwierania, zamykania i ponownego otwierania opakowania

 • Aby otworzyć opakowanie, odkręć zakrętkę, a następnie unieś ją.
 • Aby zamknąć, dociśnij zakrętkę i zakręć ją. 
 • Aby ponownie otworzyć, odkręć i unieś zakrętkę.

Animacja pokazuje sposób otwierania, zamykania i ponownego otwierania opakowania.

Gdzie wyrzucić zakrętki?

Nie ma potrzeby odrywania zakrętki. Puste opakowanie wraz z zakrętką należy wyrzucić do pojemnika na odpady metalowe i tworzywa sztuczne (żółty pojemnik). To rozwiązanie zapewnia, że zostaną one wspólnie przetworzone i zyskają drugie życie.

 

Dzięki temu zakrętka będzie podlegać recyklingowi wraz z opakowaniem i nie trafi do morza ani do środowiska; to ważny krok w stronę ograniczenia zaśmiecenia środowiska naturalnego plastikiem.

 

Zużyte kartony po napojach są przetwarzane na inne produkty, takie jak dachówki, tyczki do roślin, chusteczki, serwetki papierowe i wiele innych.

 

Więcej informacji

Dlaczego tak ważny jest recykling całego kartonu wraz z zakrętką?

 • Około 80% śmieci w morzach i oceanach to plastik (1). Zakrętki, które nie trafiły do recyklingu, stanowią dużą ich część i są jednym z 5 odpadów, które najczęściej można znaleźć dziś na plażach.(2)
 • Jeśli tworzywa sztuczne nie zostaną poddane recyklingowi, mogą trafić do lasu albo morza, powodując ich zanieczyszczenie. Ich rozłożenie się zajmie setki lat. (3)
 • Odpady w morzach szkodzą nie tylko przyrodzie, powodują też straty w branżach takich jak turystyka, rybołówstwo i żegluga. (Na przykład w przypadku rybołówstwa w samej UE wyniosły one szacunkowo 1% przychodów). (4)
 • Zdaniem ekspertów ponowne przetworzenie wszystkich światowych odpadów z tworzyw sztucznych ma ogromny potencjał do ograniczenia zużycia energii. Według szacunków to równowartość 3,5 miliarda baryłek ropy rocznie. (5)
 • Dlatego tak ważne jest, aby zakrętki były na stałe połączone z opakowaniem i w taki sposób trafiały do odpowiedniego pojemnika na odpady segregowane (żółty kosz).
 • Nie odrywaj zakrętki, a jeśli z jakiegoś powodu oderwała się, po prostu nakręć ją z powrotem na opakowanie i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika na odpady segregowane!
 • Dowiedz się więcej o działaniach UE zmierzających do ograniczania zanieczyszczenia środowiska plastikiem, zmniejszenia ilości plastikowych odpadów w morzach oraz zwiększenia udziału tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics_en
 • Jeśli masz pytania dotyczące działań UE w zakresie tworzyw sztucznych, zobacz: Pytania i odpowiedzi: Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych (europa.eu)

Źródła: (1) Komisja Europejska, Serwis prasowy, Single-use plastics: New EU rules to reduce marine litter, Bruksela, 2018, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3909

(2) Ocean Conservancy and International Coastal Cleanup, We Clean On Report, 2020,

 https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2021/09/2020-ICC-Report_Web_FINAL-0909.pdf

(3) Save Money Cut Carbon, January, 2022, https://www.savemoneycutcarbon.com/learn-save/how-long-does-it-take-for-plastic-to-biodegrade/

(4) A European Strategy for Plastics in a Circular Economy, p.7 published by the European Commission, Bruksela, 2018, https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2018/01/Eu-plastics-strategy-brochure.pdf

(5)&(6) Komisja Europejska, Question & Answers: A European Strategy for Plastics, Bruksela, 2018, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/MEMO_18_6   

(7) Komisja Europejska, Serwis prasowy, Single-use plastics: New EU rules to reduce marine litter, Brussels, 2018, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3909