Tetra Pak News Room

Tetra Pak launches its latest Sustainability Report

Our 2022 Sustainability Report highlights the company’s progress in detailing the actions to help realise resilient and sustainable food systems 

Global news and press releases

Những Cột Mốc Nổi Bật Trong Báo Cáo Bền Vững 2022 Của Tetra Pak

Tetra Pak đã công bố Báo cáo Bền vững hàng năm, trong đó nêu bật những thành tựu và tiến bộ của công ty trong năm qua
Xem thêm ở đây

Tetra Pak launches its latest Sustainability Report

Our 2022 Sustainability Report highlights the company’s progress in detailing the actions to help realise resilient and sustainable food systems
Read press release Sustainability Report 2022

Tetra Pak Hợp Tác Với Pro Việt Nam Và Circular Action Thí Điểm Mô Hình Thu Mua Vỏ Hộp Giấy Đựng Đồ Uống Trong Cộng Đồng

Chương trình thu mua và tái chế vỏ hộp giấy đựng đồ uống đã qua sử dụng tại cộng đồng sẽ được triển khai thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thêm ở đây

Tetra Pak to exit Russia

Tetra Pak today announced that it will be exiting its remaining operations in Russia.
Read news release Tetra Pak to exit Russia

Stora Enso and Tetra Pak launch feasibility study to accelerate beverage carton recycling in Benelux

The joint initiative aims to advance circular paper-based packaging solutions with a new recycling facility
Read press release

Tetra Pak Hợp Tác Với Mycorena Để Sản Xuất Đạm Thực Vật Từ Nấm Lên Men

Tetra Pak mới đây hợp tác cùng công ty công nghệ thực phẩm Mycorena xây dựng một cơ sở sản xuất chuyên lên men nấm.
Read more