Akcja RE!GENERACJA

Od kilku lat firma Tetra Pak współpracuje z miastami i gminami realizując działania edukacyjne zmierzające do podniesienia poziomu zbiórki i recyklingu kartonów po płynnej żywności. Nasze akcje mają różną formułę, często piknikową – wówczas są to spotkania z mieszkańcami, wypełnione atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Budujemy świadomość ekologiczną mieszkańców poprzez spektakle ekologiczne dla dzieci, warsztaty, konkursy, materiały edukacyjne, mappingi, wydarzenia artystyczne które sprawiają, że dzieci chętnie uczą się przez zabawę.

Tetra Pak organizatorem akcji

Firma Tetra Pak podjęła się zorganizowania kampanii, która wspiera recykling i selektywną zbiórkę surowców, w tym kartonów po płynnej żywności.

Ilość odpadów na świecie rośnie bardzo szybko

Większość z nich mogłaby zostać przetworzona. Jednak segregacja śmieci w gospodarstwach domowych nadal nie przebiega sprawnie, przez co surowce, które mogłyby być poddane recyklingowi często są słabej jakości.

Działania w całej Polsce

Akcja jest ogólnopolska, przyłączyło się do niej wiele Miast Partnerskich gdzie realizowana jest w szerszym zakresie.

W ramach kampanii Re!Generacja odbywają się działania edukacyjne w różnych mediach

Możecie obejrzeć spoty, pobrać materiały edukacyjne z naszej strony lub wziąć udział w konkursie – Grze miejskiej.

Partnerzy: