W listopadzie i grudniu 2022 w sześciu miastach Polski odbyło się w ramach Akcji Re!Generacja osiem spektakli edukacyjnych dla około 3000 widzów. Widowisko przygotowane przez aktorów Teatru Katarynka, opowiadało o losach miasta, w którym mieszkańcy dopiero uczyli się selektywnej zbiórki i recyklingu. Spektakle miały charakter musicalowy, a ich treść została zmodyfikowana na potrzeby kampanii  tak, by nawiązywała do aspektów związanych z selektywną zbiórką opakowań, w tym kartonów po płynnej żywności, a także o inne treści zachęcające do budowania pro-środowiskowych postaw u młodzieży. Były to barwne i wciągające widza show, w którym wspólnie z dziećmi aktorzy tańczyli, śpiewali, wykonywali eksperymenty. Całość dopełniły efekty specjalne – burza baniek mydlanych, sztuczne ognie oraz konfetti. Przed spektaklem animatorzy uczyli postępowania ze zużytym kartonem po płynnej żywności oraz zapraszali do konkursów merytorycznych z nagrodami.

Celem naszych działań jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a także zachęcenie ich do aktywnego uczestniczenia w edukacji dorosłych członków rodziny. 

W listopadzie i grudniu 2022 w sześciu miastach Polski odbyło się w ramach Akcji Re!Generacja osiem spektakli edukacyjnych dla około 3000 widzów. Widowisko przygotowane przez aktorów Teatru Katarynka, opowiadało o losach miasta, w którym mieszkańcy dopiero uczyli się selektywnej zbiórki i recyklingu. Spektakle miały charakter musicalowy, a ich treść została zmodyfikowana na potrzeby kampanii  tak, by nawiązywała do aspektów związanych z selektywną zbiórką opakowań, w tym kartonów po płynnej żywności, a także o inne treści zachęcające do budowania pro-środowiskowych postaw u młodzieży. Były to barwne i wciągające widza show, w którym wspólnie z dziećmi aktorzy tańczyli, śpiewali, wykonywali eksperymenty. Całość dopełniły efekty specjalne – burza baniek mydlanych, sztuczne ognie oraz konfetti. Przed spektaklem animatorzy uczyli postępowania ze zużytym kartonem po płynnej żywności oraz zapraszali do konkursów merytorycznych z nagrodami.

Celem naszych działań jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a także zachęcenie ich do aktywnego uczestniczenia w edukacji dorosłych członków rodziny. 

 

 

Wydarzenie będzie realizowane również w 2023 roku w formie piknikowej, przy ścisłej współpracy z Władzami Miast Partnerskich (Białystok, Częstochowa, Kielce, Ostrołęka), którym bliskie są idee naszej akcji i które zadeklarowały, iż będą aktywnie budowały system zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych, z uwzględnieniem kartonów po płynnej żywności, oraz które zobowiązały się do dystrybucji materiałów edukacyjnych Akcji Re!Generacja.