2019-04-04
BANGKOK, THAILAND

​​​​​​​​​​​เต็ดตรา แพ้ค เดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานแก่นักศึกษา ตอกย้ำแนวคิด “Protects What’s Good” ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน​

Future Talent Programme in Thailand

เต็ดตรา แพ้ค บริษัทผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ประกาศเปิดตัวโครงการ “2019 Future Talent Programme” ในประเทศไทย โดยโครงการนี้เป็นการดำเนินงานระยะยาวทั่วโลกเพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพของพนักงานทักษะสูงรุ่นใหม่ ผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยเป้าหมาย และการว่าจ้างนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา พร้อมนำเสนอการฝึกอบรมและการพัฒนาฝีมือที่มีโครงสร้างหลักสูตรระดับสากลให้แก่นักศึกษาจบใหม่ที่ได้รับการคัดเลือก

​โครงการนี้ก่อตั้งบนความเชื่อมั่นที่ว่า การเรียนรู้จากการทำงานและจากเพื่อนร่วมงาน คือแนวทางในการพัฒนาทักษะฝีมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นักศึกษาที่ได้รับการจ้างงานทุกคนจะได้ลงมือ “ปฏิบัติงานจริง” ไปพร้อมกับเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาทักษะที่ครอบคลุม และเมื่อจบหลักสูตร บริษัทฯ จะเสนอตำแหน่งงานให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Future Talent ทุกคน

 นักศึกษาจบใหม่จะได้รับการฝึกอบรมผ่านการเรียนรู้ 1 ใน 2 แนวทางต่อไปนี้
1. ความเป็นผู้นำ: หลักสูตร 24 เดือนซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจของเต็ดตรา แพ้ค แบบกว้างในสภาพการณ์ของตลา

ดระดับสากล
2. เทคนิค: หลักสูตร 12 เดือน โดยให้ความสำคัญที่การพัฒนาขีดความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมด้วยหลักสูตรเร่งรัดที่มีประสิทธิภาพ

​โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมาแล้วทั่วโลก ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกที่ เต็ดตรา แพ้ค  วางเป้าหมายระดับสากลอย่างชัดเจนในการว่าจ้างนักศึกษาจบใหม่ และได้รับนักศึกษา 170 คนเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งทุ่มงบลงทุนครั้งสำคัญกับโครงการนี้ และในปี 2561 บริษัทฯ เดินหน้าโครงการต่อเนื่องโดยรับนักศึกษาจบใหม่เพิ่มอีก 180 คน ทำให้ในขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการนี้มากถึง 350 คนทั่วโลก ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมความหลากหลายของพนักงานทั้งในด้านสัญชาติและเพศ โครงการนี้จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับพนักงานที่เป็นตัวแทนของคนกลุ่มน้อย ซึ่งรวมถึงพนักงานหญิงจากภูมิภาคเอเชีย

โครงการ Future Talent ในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ถึงคำมั่นสัญญาของ เต็ดตรา แพ้ค ที่ว่า “Protects What’s Good”  หรือ “ปกป้อง ทุกคุณค่า” ซึ่งหมายถึงการปกป้องทั้งอาหาร ผู้คน และอนาคต โดยสำหรับ เต็ดตรา แพ้ค การปกป้องผู้คนหมายถึงการสนับสนุนและมอบโอกาสให้แก่พนักงานทุกคนทั่วโลก และเพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นนี้ เต็ดตรา แพ้ค จึงพร้อมเปิดรับนักศึกษาไทยรุ่นใหม่ เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวพนักงานมากกว่า 500 คนในประเทศ
 
“สำหรับภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และโอเชียเนีย ปัจจุบัน เราดำเนินธุรกิจอยู่ใน 14 ประเทศ โดยมีพนักงานมากกว่า 4,500 คน สังกัดบริษัทสาขาใน 7 ประเทศ และสำนักงานขาย 21 แห่ง ทั้งนี้เต็ดตรา แพ้ค  ได้ดำเนินงานในประเทศไทยและมอบโอกาสการทำงานแก่คนไทยมานานกว่า 40 ปี และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไปในอนาคต เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า ผู้คนคือรากฐานสำคัญของการเติบโตที่ยั่งยืนทั้งของประเทศและบริษัทของเรา และนี่คือเหตุผลที่เราได้เดินหน้าโครงการ Future Talent ในประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตนเอง” มร. เบิร์ท ยาน โพสท์ ​กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เต็ดตรา แพ้ค  (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว
 
“โครงการ Future Talent นับเป็นความท้าทายและช่วยให้เราเติบโตขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาตนเองและการทำงาน นับตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน ก็รู้สึกได้ในการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทระดับโลกอย่างแท้จริงและมีตำแหน่งเป็นสมาชิกในทีมอย่างเต็มตัว ถือได้ว่าเป็นโอกาสพิเศษในการเริ่มต้นชีวิตการทำงาน ที่เราได้มีโอกาสสั่งสมประสบการณ์มากมาย พร้อมไปกับการพัฒนาความสามารถภายใต้สภาพแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดี ซึ่งก็ได้วางแผนไว้แล้วว่าจะอยู่ที่ เต็ดตรา แพ้ค แน่นอน และพร้อมสร้างอนาคตการทำงานของตัวเองที่นี่” นางสาวเปมิกา เขมะรัตนา วิศวกรออโตเมชั่น ผู้เข้าร่วมโครงการ 2017 Future Talent Programme กล่าว

​​​​นอกจากโครงการ Future Talent เต็ดตรา แพ้ค ยังมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มอื่น ๆ ซึ่งให้ความสำคัญกับการว่าจ้างแรงงานที่มีทักษะสูงและการพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่ อาทิ กิจกรรม Swedish Education & Career Days ในงาน OCSC International Education Expo 2018 และอีเว้นท์ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยโครงการเหล่านี้เปิดโอกาสให้เต็ดตรา แพ้ค ได้สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับโอกาสการจ้างงานและหลักสูตรการพัฒนาอาชีพ และสร้างแนวทางเชิงรุกของบริษัทเพื่อการเข้าถึงแรงงานผู้มีทักษะในอนาคต เรื่องนี้เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มกำลังประสบภาวะขาดแคลนแรงงานทักษะสูงทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ดังนั้น เต็ดตรา แพ้ค จึงพยายามลดช่องว่างของปัญหานี้จากจุดเริ่มต้น ซึ่งก็คือการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่นั่นเอง