2019-03-19
BANGKOK, THAILAND

​​​​​​​​​เต็ดตรา แพ้ค ส่งมอบหลังคากว่า 1,000 แผ่น ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุ สานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

Tetra Pak Thailand Roof sheet donation

​เมื่อเร็วๆ นี้ เต็ดตรา แพ้ค ในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกในด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ตอกย้ำความตั้งใจในการรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการมอบแผ่นหลังคาให้แก่ชุมชนผู้ประสบภัยจากพายุฝนตกหนัก จากการดำเนินโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตลอดระยะเวลาแปดปีที่ผ่านมา เต็ดตรา แพ้คได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยด้วยการมอบแผ่นหลังคาให้กับผู้ที่ขาดแคลนผ่านช่องทางของมูลนิธิฯ มาโดยตลอด ซึ่งแผ่นหลังคานี้ หรืออีกชื่อคือ หลังคาเขียว เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจากการริเริ่มของเต็ดตรา แพ้ค ที่ได้สนับสนุนให้มีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลังคา โดยในปีนี้ เต็ดตรา แพ้ค นำโดย นายธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด  พร้อมด้วย นายสายชล สิทธิกุลวณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบแผ่นหลังคาให้กับผู้ประสบภัยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นปาบึกรวมกว่า 100 ครัวเรือน