2020-06-18
BANGKOK

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เต็ดตรา แพ้ค ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำให้อาหารปลอดภัย พร้อมสำหรับการบริโภคในทุกที่ เพื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

กรุงเทพฯ 18 มิถุนายน 2563 - เต็ดตรา แพ้ค บริษัทผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารชั้นนำของโลก เผยวิสัยทัศน์การปรับตัวให้สอดรับกับรูปแบบการทำงานวิถีใหม่ท่ามกลางวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 แม้การแพร่ระบาดทำให้ผู้คนรู้สึกวิตกกังวลอย่างมากในด้านสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยทางอาหาร เต็ดตรา แพ้ค ยังคงยืนยันตามความมุ่งมั่นของเราที่จะทำให้อาหารปลอดภัย และมีพร้อมสำหรับการบริโภคในทุกที่ ด้วยการสนับสนุนด้านการผลิตแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผู้คนในวงกว้าง เพื่อสร้างความมั่นใจถึงมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารขั้นสูงสุด​

ด้วยประสบการณ์การดูแลด้านความปลอดภัยทางอาหารมานานกว่า 60 ปี บริษัทนำเสนอระบบการผลิตและบรรจุ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มอย่างปลอดภัยได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องใช้สารกันบูด ระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อของเต็ดตรา แพ้ค ช่วยรับประกันว่าอาหารจะสะอาด ปราศจากเชื้อแบคทีเรีย และไม่เกิดการเน่าเสีย และเนื่องจากแบคทีเรียมีความทนทานสูงกว่าไวรัสต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงไม่มีโอกาสที่ไวรัสจะเหลือรอดในระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อของเต็ดตรา แพ้ค

Food safety. Clean and safe food products.

ความล้ำหน้าในด้านเทคโนโลยีการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารของบริษัท มีส่วนในการส่งเสริมให้ผู้คนนับล้านในประเทศไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่สะอาดและปลอดภัยได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งรวมถึงโครงการนมโรงเรียนที่ยังสานต่อการดำเนินงาน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเดินทางมารับผลิตภัณฑ์นมจากโรงเรียน เพื่อนำกลับไปให้บุตรหลานของตนที่บ้านได้

เต็ดตรา แพ้ค ให้ความสำคัญสูงสุดกับการทำงานร่วมกับลูกค้าและองค์กรพันธมิตรทุกภาคส่วน ในการสร้างหลักประกันว่าระบบห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์อาหารจะยังคงดำเนินต่อไป ตลอดช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการส่งมอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ บริการติดตั้งเครื่องมือ และการสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อให้แบรนด์ผู้ผลิตดำเนินงานได้ตามปกติ และเพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา ตามหลักแนวคิดของบริษัทที่ว่า “ปกป้องทุกคุณค่า” เต็ดตรา แพ้ค ยึดมั่นหลักการสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การปกป้องผู้คน และ การปกป้องอาหาร

การปกป้องผู้คนของบริษัทเริ่มตั้งแต่ระดับพนักงาน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญแรกเริ่มของเรา เต็ดตรา แพ้ค ถือเป็นหนึ่งในบริษัทแรก ๆ ของโลกที่เริ่มใช้มาตรการด้านสุขอนามัยและการทำความสะอาดแบบสมัยใหม่ในโรงงานทุกแห่งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา รวมถึงจัดรณรงค์การให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการแพร่กระจายของไวรัส การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยที่ดีที่สุด การเว้นระยะห่างทางสังคม และการใช้อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้ออื่น ๆ พนักงานหลายคนได้รับการมอบหมายให้ทำงานที่บ้านโดยมีชั่วโมงการทำงานแบบยืดหยุ่น และไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า โดย เต็ดตรา แพ้ค ยังคงให้บริการสนับสนุนชิ้นส่วนอะไหล่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเดินเครื่องสายการผลิตได้โดยไม่ขาดตอน

สำหรับการปกป้องอาหารในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 หมายถึงการให้ความมั่นใจว่าแบรนด์ผู้ผลิตจะสามารถรักษากระบวนการผลิตและจัดส่งอาหารให้กับชุมชนต่าง ๆ ในประเทศได้อย่างราบรื่น เนื่องจากลูกค้าต้องการเสถียรภาพและวัตถุดิบปริมาณมากเพื่อให้การผลิตอาหารมีความต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ การขนส่งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และเมื่อรูปแบบการบริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้ผลิตบางรายจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิต หรือเพิ่มสายการผลิตบางส่วนให้ทำงานได้มากที่สุดเพราะเกิดความต้องการสินค้ามากขึ้น ทีมบริการเชิงเทคนิคของ เต็ดตรา แพ้ค ได้ให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า โดยสร้างความมั่นใจด้วยการเตรียมพร้อมระยะเวลาการให้บริการ เพิ่มผลลัพธ์การทำงานและประสิทธิภาพการผลิตที่ดียิ่งขึ้น

“เรามุ่งมั่นที่จะทำงานกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทั้งในการปกป้องผู้คนและการปกป้องอาหารของเรา” มร.เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ผมขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้าของเรา และองค์กรพันธมิตรทุกท่านที่ทำให้เราสามารถรักษาคำมั่นของเราในการช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงอาหารได้ในทุกที่ เพื่อให้ชุมชนของเราสามารถก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญอยู่นี้ไปด้วยกัน”​

Carton package for food and beverages. Packaging portfolio