2022-07-07
BANGKOK, THAILAND

เต็ดตรา แพ้ค เปิดตัวพันธมิตรบริษัทรีไซเคิลแห่งใหม่ ‘อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย’

จับมือขับเคลื่อนการรีไซเคิลและเพื่อสร้างมูลค่าให้กับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว

กรุงเทพฯ (07 กรกฎาคม 2565) — เต็ดตรา แพ้ค: ผู้นำด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก เปิดตัวพาร์ทเนอร์บริษัทรีไซเคิลแห่งใหม่ ‘อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย’ ในจังหวัดราชบุรี โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ ที่พร้อมผลักดันการนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อแปรรูปกล่องเครื่องดื่มให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในท้องตลาด โดยตั้งเป้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้ได้เต็มกำลังการผลิต 500 ตันต่อเดือน ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทในการสร้างเครือข่ายการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ช่วยจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นระบบตามนโยบายของประเทศด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG)) ทั้งสองบริษัทยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อที่ 12, 15 และ 17 ในการทำให้เกิดความยั่งยืนทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการสิ้นอายุของผลิตภัณฑ์

executive oranit eft tetrapak

อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย คือผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลกระดาษและกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วที่มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าให้กับขยะที่หลายคนมองข้ามให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะที่พัฒนาให้ระบบการรีไซเคิลเป็นแบบ Zero Waste ที่สามารถใช้ทุกส่วนของวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงนำน้ำที่ใช้ในการรีไซเคิลกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลของอีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย มีตั้งแต่เยื่อกระดาษสูตรเฉพาะและวัตถุดิบใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งกระดาษหลากหลายรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ อีโค่ บล็อค พลาสติกรีไซเคิล และไม้เทียม

“การนำขยะบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายในกระบวนการรีไซเคิลกลับมาแปรรูปเป็นวัสดุใหม่อีกครั้งเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินงานของอีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย ซึ่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมีศักยภาพสูงในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด เพราะประกอบด้วยวัสดุตั้งต้นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแยกส่วนนำไปทำผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจรีไซเคิลได้ เราจึงให้ความสำคัญในทุก ๆ ขั้นตอน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าให้กับวัสดุด้วยการซื้อขายกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การคัดแยกขยะและการจัดเก็บที่ถูกต้อง ไปจนถึงกระบวนการรีไซเคิลที่เราใช้เทคโนโลยีเฉพาะของเราเอง ทำให้เราสามารถใช้งานทุกส่วนของกล่องให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดและเต็มกำลังการผลิตของโรงงาน” คุณสมยศ วัฒน์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด กล่าว

eco friendly block

การเป็นพันธมิตรกันในครั้งนี้ตรงกับความมุ่งมั่นของเต็ดตรา แพ้ค ที่ต้องการสร้างโอกาสและความร่วมมือกับทุกบริษัท องค์กร และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อก้าวนำสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในกระบวนการจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ด้วยการสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรเพื่อขยายระบบการรีไซเคิลในประเทศไทยและสนับสนุนให้โรงงานรีไซเคิลมีศักยภาพในการผลิตสินค้าจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิลที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้วัสดุใช้แล้วเหล่านั้นได้กลับเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

คุณปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราในหลายภาคส่วน เพื่อรณรงค์ให้เกิดการจัดเก็บคัดแยกและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนข้อมูลเทคโนโลยีและวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล เพื่อทดสอบและต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เพราะถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการรีไซเคิล การร่วมมือกับอีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณการจัดเก็บกล่องและเพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในระยะยาวและนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการสร้างประสิทธิภาพให้ทั้งระบบแข็งแกร่งจนก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำของวัสดุรีไซเคิลในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน”