2019-09-12
BANGKOK, THAILAND

​​​​​​​เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติจากงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019

เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ได้รับสองรางวัลด้านความยั่งยืน จากการประกาศผลรางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2019 ได้แก่ รางวัลสุดยอดบริษัทที่มีความใส่ใจต่อชุมชน "Top Community Care Companies in Asia" และ รางวัลสุดยอดบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม "Top Green Companies in Asia"

งานประกาศผลรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทและบุคคลในเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานหลักสองด้าน ได้แก่ ภาวะผู้นำและความยั่งยืน รางวัลต่าง ๆ ถือเป็นการให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของบริการและความสำเร็จทางธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในระดับประเทศและระดับสากล ที่เกิดจากความมุ่งมั่นในการสร้างคุณประโยชน์ที่น่ายกย่องต่อชุมชนและโลกใบนี้

เต็ดตรา แพ้ค ได้รับการยกย่องจากการริเริ่มสองโครงการสำคัญที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใส่ใจต่อชุมชน โครงการแรก คือ การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในฉลาก FSC™ บนกล่องเครื่องดื่ม ซึ่งมีความสำคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากฉลาก FSC แสดงถึงการรับประกันว่ากระดาษที่ใช้ในการผลิตกล่องได้มาจากป่าไม้ที่จัดการอย่างมีความรับผิดชอบ ส่วนโครงการที่สอง คือ โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ที่รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันเก็บกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคา เพื่อช่วยเหลือในการสร้างบ้านและที่พักพิงของผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและผู้ที่ขาดแคลน

“นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่เราได้รับทั้งสองรางวัลนี้” มร.เบิร์ท ยาน โพสต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “หลักคิดตามแนวทางสู่ความยั่งยืนของ เต็ดตรา แพ้ค คือ การตระหนักถึงอนาคตข้างหน้า ที่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและยั่งยืน  รวมถึงความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การได้รับรางวัล ACES ในครั้งนี้ ทำให้เราเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องตามความมุ่งมั่นของเรา ซึ่งพวกเรารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมาก”

การมอบรางวัล ACES เป็นแนวคิดของ MORS Group ซึ่งบริหารโดยคณะกรรมการที่มีภูมิหลังการทำงานที่หลากหลาย ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอเชีย “เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์มากมายที่แข่งขันกันเพื่อชิงความสนใจจากผู้บริโภค ดังนั้น การสร้างความโดดเด่นจึงเป็นเรื่องยากขึ้นกว่าเดิม การที่จะพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการวางตำแหน่งทางการตลาดที่มีเอกลักษณ์และประสบความสำเร็จ บรรดาผู้ผลิตจะต้องปรับตัวไปตามสภาพธุรกิจค้าปลีกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป และยังต้องดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่ง เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย บรรลุผลสำเร็จในเรื่องนี้อย่างน่าชื่นชม และยังได้เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ทำให้บริษัทกลายเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน และเป็นผู้สนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น” ชางการี บาลากฤษณัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MORS Group กล่าว

​งานมอบรางวัล ACES กำหนดจัดขึ้นในงานเลี้ยงอาหารค่ำกาล่าดินเนอร์ วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ