2023-08-23
BANGKOK, THAILAND

เต็ดตรา แพ้ค เร่งสร้างความร่วมมือด้านการรีไซเคิล
และความยั่งยืนในประเทศไทย

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (23 สิงหาคม 2566) - เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในหลายโครงการรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการนำวัสดุใช้แล้วที่มีค่ากลับมาใช้และลดปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ โดยโครงการความร่วมมือเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่บริษัทได้ดำเนินการมานานหลายทศวรรษ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิลทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งทำให้ผู้ดำเนินงานด้านการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มทั่วโลกเพิ่มจาก 40 แห่งในปี 2553 เป็นมากกว่า 200 แห่งในปัจจุบัน

ecoblocks

จากข้อมูลของธนาคารโลก ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าภายในปี 2593 ขยะทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 70% เว้นแต่จะมีการแก้ไขโดยเร็ว โดยบรรจุภัณฑ์อาหารยิ่งมีส่วนในการเพิ่มขยะในโลกได้ หากไม่มีการจัดเก็บและรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ถึงแม้ว่าบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะมีความสำคัญต่อประชากรที่เพิ่มมากขึ้นก็ตาม

ความร่วมมือล่าสุดของเต็ดตรา แพ้ค มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มอัตราการจัดเก็บและเพิ่มกำลังการผลิตในการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม และสร้างความเชื่อมั่นว่าวัสดุที่ได้จากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ได้ และเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

roofing sheet and wall panels

คุณปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ให้กลายเป็นวัสดุใหม่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดนั้นถูกรีไซเคิลและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าอีกครั้ง เต็ดตรา แพ้ค ร่วมมือกับ บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมเฉพาะในด้านเทคโนโลยีการรีไซเคิล เพื่อเพิ่มศักยภาพของการรีไซเคิลในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยความร่วมมือนี้ จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ด้วยการสร้างระบบที่นำเยื่อกระดาษของกล่องที่ใช้แล้วมาใช้ได้อีก และยังรีไซเคิลส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกและอะลูมิเนียม (polyAl) ให้กลับมาเป็นวัสดุใหม่ได้อีกด้วย”

“เราใช้เทคโนโลยีการรีไซเคิลที่เป็นกระบวนการเฉพาะสำหรับกล่องเครื่องดื่มของเราเอง และด้วยศักยภาพนี้ ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดกับทุกส่วนของกล่องเครื่องดื่มที่ส่งมารีไซเคิลได้ โดยในปัจจุบันเรายังสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อกระดาษเพื่อให้ได้ผลผลิตเส้นใยในเปอร์เซ็นต์ที่สูงและยังคงคุณภาพของส่วนประกอบพลาสติกและอะลูมิเนียม (polyAl) ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุรีไซเคิลนี้ให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย” คุณสมยศ วัฒน์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด กล่าว

“บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นใหม่จากวัสดุรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายชนิด เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะ และแผ่นผนังที่ผลิตจากพลาสติกและอะลูมิเนียม (polyAl) ที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว” คุณพร้อมเทพ คมสัน ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด กล่าว

furniture

กล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีวัตถุดิบหลักเป็นกระดาษ สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ผ่านการเก็บรวบรวม การคัดแยก และกระบวนการรีไซเคิลที่เหมาะสม ซึ่งในปี 2564 เต็ดตรา แพ้ค คาดการณ์ว่าทั่วโลกมีการรวบรวมและส่งกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิลทั้งหมด 1.2 ล้านตัน แม้ว่าภาพรวมของความร่วมมือที่เห็นยังคงกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงระยะยาวจะเกิดขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับการดำเนินการร่วมกัน นวัตกรรมที่จะมาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และการให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างจริงจัง

ในปี 2565 ที่ผ่านมา เต็ดตรา แพ้ค ได้ทุ่มเงินกว่า 30 ล้านยูโร ให้กับโครงการต่างๆ ทั่วโลก โดยมีแผนจะเดินหน้าต่อไปและลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 40 ล้านยูโรต่อปีในปีหน้าและปีต่อๆ ไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการรวบรวมและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โครงการสนับสนุนการรีไซเคิลต่างๆ ของเต็ดตรา แพ้ค จะช่วยทำให้องค์ประกอบทุกส่วนของกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วได้กลับมาเป็นวัสดุและสินค้าที่มีคุณภาพ โดยการขยายกำลังการผลิตการรีไซเคิลผ่านความร่วมมือของหลายฝ่าย ผ่านการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดให้กับวัสดุรีไซเคิลเหล่านี้ ไปจนถึงการคิดค้นวิธีการคัดแยกใหม่เพื่อระบบการจัดการขยะแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น