2019-06-07
BANGKOK, THAILAND

​​​​​เต็ดตรา แพ้ค ตอกย้ำจุดยืนรักษาสิ่งแวดล้อมในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก

Tetra Pakparticipated in the  World Environment Day

​​​​​​​​จากซ้ายไปขวา นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาว ฐาปนี จันทร์หอม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด นายธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

 เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด BEAT AIR POLLUTION : หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
ภายในงาน เต็ดตรา แพ้ค ได้จัดแสดง “โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โครงการริเริ่มของเต็ดตรา แพ้ค ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการ รวบรวมและการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเป็นแผ่นหลังคา เพื่อนำไปใช้ในการสร้างบ้านและที่พักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และชุมชนที่ขาดแคลนอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเต็ดรา แพ้ค ได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และรายการทีวี 360 องศา ซึ่งปีนี้โครงการหลังคาเขียวฯ ได้ดำเนินการมาถึงปีที่ 9 แล้ว และยังคงเดินหน้าต่อไป เพื่อได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในสังคมไทย