Tre faktorer som påverkar hur vi framtidssäkrar morgondagens livsmedelsförpackningar

Av dr Laurence Mott, Executive Vice President, Development & Engineering, Tetra Pak

Tillgången till säkra och näringsrika livsmedel är avgörande för att upprätthålla liv. Ändå insjuknar närmare en av tio människor i världen efter att ha ätit förorenad mat, enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Även om orsakerna varierar är det ofta kopplat till oskyddade eller opaketerade livsmedel. Livsmedelssäkerhet är en ytterst viktig fråga som måste hanteras som en industri. Hur kan då tillverkningsindustrin för livsmedel och drycker hjälpa till? Hur kan den bli smartare och på ett mer proaktivt sätt förhindra att problem med livsmedelssäkerhet uppstår i framtiden?

Det finns tre huvudområden som kan bidra till framtidssäkrade livsmedelsförpackningar: livsmedelssäkerhet, livsmedelstillgänglighet och hållbarhet. Det är interaktionen mellan dessa element som är avgörande för att driva på utvecklingen av effektiva innovationer, så att vi kan skapa hållbara och säkra livsmedel.

Livsmedelssäkerhet

Den nyligen genomförda forskningsstudien, Tetra Pak Index, visade att över 50 procent av konsumenterna anser att det är tillverkarnas ansvar att förbättra livsmedelssäkerheten. Konsumenter ser det som den viktigaste frågan att hantera för företag – nu och i framtiden.

Det här kräver ett genuint fokus på att ompröva livsmedelsproduktionen och hitta lösningar som kommer att gynna alla aktörer i distributionskedjan, från jordbrukare till konsument. Det handlar om allt från att skydda livsmedel genom kemiska och mikrobiologiska metoder till förpackningar och distribution.

Pandemin har bekräftat vikten av skydd – att skydda såväl människor som livsmedel och stödja kontinuerliga leveranser av livsmedel i svåra tider. Den goda nyheten är att vi genom att kombinera processer, innovation och teknik kan hjälpa livsmedelstillverkare att leva upp till många av de krav som ställs på dem, oavsett om det handlar om att förbättra livsmedelssäkerheten, hantera sina distributionskedjor på ett bättre sätt eller säkerställa högsta möjliga lönsamhet i en komplex och konkurrensutsatt värld.

Livsmedelstillgänglighet

Enligt FN väntas världens befolkningen år 2050 uppgå till 9,7 miljarder. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, anser att livsmedelsproduktionen måste öka med 70 procent för att tillgodose denna ytterligare efterfrågan. Men samtidigt kommer livsmedelstillverkarna att vara pressade att minska avfallet, utsläppen och resursanvändningen. Det mest effektiva sättet att hantera livsmedelstillgängligheten är att skapa en hållbar och reglerad värdekedja för livsmedel. Vi på Tetra Pak har en standardmetod för livsmedelssäkerhet där alla våra förpackningar certifieras i enlighet med tre standarder – EU, kinesiska och amerikanska FDA. Det ger oss en flexibilitet i hur vi anskaffar och transporterar material mellan olika regioner för att säkerställa att vi kan tillgodose de föränderliga kraven från våra kunder.

Vid sidan av lagstiftning kan livsmedelsprogram och samarbeten ha en viktig roll för att säkerställa att alla har tillgång till säkra och näringsrika livsmedel, oavsett bakgrund. Dessa program är en perfekt plattform för att uppmuntra till samarbete mellan olika organisationer genom hela värdekedjan för livsmedel.

Hållbarhet

Vi vill skapa framtidens kartongförpackning. En förpackning som är helt och hållet tillverkad av förnybara eller återvunna förpackningsmaterial, 100 procent återvinningsbar och bidrar till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Livsmedelsförpackningar måste bidra till hållbarhetsarbetet. Men när det råder inkonsekvens mellan miljölagstiftningen och lagstiftningen för kontakt med livsmedel, blir det problematiskt. Det måste ske en jämkning mellan de båda, annars måste man göra kompromisser. Livsmedelssäkerhet kan inte äventyras till förmån för hållbarhet och tvärtom.

Förutom all stress och höga kostnader som denna inkonsekvens leder till, försenar det i slutänden godkännandeprocessen. Och det är tid som vi helt enkelt inte har.

100 procent naturliga, fiberbaserade förpackningar, som även är livsmedelssäkra, ligger inom räckhåll. Genom att samarbeta med olika partner längs värdekedjan kan vi använda en komplett ekosystemmodell för att snabba på innovationsarbetet och leverera framtidens livsmedelsförpackning.

Men vi behöver en harmonisering av reglerna, annars kommer vi att stöta på alltför höga hinder eller tvingas kompromissa. Låt oss slippa överraskningar. Genom att arbeta tillsammans och få en bättre bild av framtiden, så kan vi förutse eventuella utmaningar för att snabbt och kraftfullt hantera dem. Det är nyckeln till framgång.