Utmaningen i säkrad livsmedelsförsörjning

Att förse en snabbt växande, global befolkning med näringsriktig mat är en utmaning för dagens livsmedelssystem1. Världens befolkning uppgår idag till åtta miljarder och förväntas stiga till över nio miljarder till 20502. Då blir det allt svårare att utöka livsmedelsproduktionen utan negativa effekter för miljön.

Vi behöver hitta ett sätt att minska vår miljöpåverkan och samtidigt öka livsmedelsproduktionen, så att mindre går förlorat och utsatta människor slipper gå hungriga. 

Tetra brik package

Pionjärer inom aseptisk teknik

Pionjärer inom aseptisk teknik

Vi bröt ny mark inom användningen av aseptisk teknik och fortsätter förnya process- och förpackningstekniken för att kunna skydda livsmedel under produktens hela livscykel. Genom att förlänga livsmedels hållbarhetstid utan att man behöver tillsätta konserveringsmedel eller kyla dem, kan aseptiska lösningar bidra till tåligare livsmedelssystem. Våra pappersbaserade kartongförpackningar bidrar också till minskat matsvinn genom att skydda livsmedel och drycker från fysisk skada, värme, ljus och potentiellt skadliga bakterier.

farmer with cows

Öka volymen av lokalproducerad kvalitetsmjölk

Öka volymen av lokalproducerad kvalitetsmjölk

Genom program som vår modell med mjölkproduktionscenter stöder vi småbrukare och hjälper dem att öka sin produktivitet, få tillgång till marknaden samt öka sin lönsamhet och inkomst. Vi erbjuder tillgång till utbildningstjänster och den teknik de behöver för att höja produktiviteten på gården samt öka tillgången på mjölk och förbättra dess kvalitet.

people walking

Mätta en växande befolkning

Mätta en växande befolkning

Hör vad Arlene Mitchell, Executive Director på Global Child Nutrition Foundation, har att säga om hur vi kan säkerställa säker och näringsriktig mat för närmare tio miljarder människor till 2050. Arlene är en tankeledare inom näringslära, utbildning och jordbruk och har tidigare arbetat för Bill & Melinda Gates Foundation och FN:s världslivsmedelsprogram (WFP).

man drinking green juice

Göra färskvaror säkra och tillgängliga

Göra färskvaror säkra och tillgängliga

En av livsmedelsindustrins allra viktigaste uppgifter är att säkerställa livsmedelssäkerhet och samtidigt minska koldioxidavtrycket i hela värdekedjan för livsmedel

Samarbete mellan skolor och gårdar kring näringsintag

Ett effektivt sätt att hantera globala utmaningar för livsmedelssäkerhet och nutrition är att bygga upp hållbara livsmedelskedjor4 i samarbete med olika intressenter. Vår roll är att stödja våra kunder och samarbeta med myndigheter, ideella organisationer, FN-organ och internationella hjälporgan för att ta fram skolmåltidsprogram.

Tillsammans med kunder, myndigheter, intressenter och icke-statliga organisationer har vi utvecklat olika skolmåltidsprogram. Genom att erbjuda praktiskt stöd och dela med oss av vår expertis kan vi bidra till ökad tillgång till näringsriktiga drycker som når miljontals barn.

Innovation inom ingredienser

Alternative protein "meat-balls"

Alternativa proteiner

Vi skapar innovation inom näringsämnen som protein på ett effektivt och hållbart sätt. Och vi samarbetar för att omvandla biprodukter från livsmedelsproduktionen till värdeadderande ingredienser samt minska matsvinnet och göra mesta möjliga av råmaterialen.
I samarbete med Mycorena producerar vi en köttersättningsprodukt av svamp. Produkten möjliggör inte bara lägre koldioxidutsläpp3, utan skapar också utrymme för betydligt mindre mark- och vattenanvändning jämfört med traditionella, animaliska proteinkällor.

Hemp seeds

Frön som växer till framgång

Ett annat exempel är vårt engagemang med Yelte, ett uppstartsföretag som utvecklar växtbaserade drycker av hampafrön, ett unikt råmaterial som är både resurseffektivt och näringsrikt. Vi har testat funktionaliteten hos den hampabaserade drycken för att bibehålla ett högt proteininnehåll utan att försämra munkänslan.

Våra fokusområden

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

1Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems/, 2023).

2 https://www.un.org/en/desa/world-population-projected-reach-98-billion-2050-and-112-billion-2100

3Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary

4 En hållbar värdekedja för livsmedel är en värdekedja för livsmedel som: är lönsam under samtliga stadier (ekonomisk hållbarhet), ger fördelar för hela samhället (social hållbarhet) och har positiv eller neutral inverkan på den naturliga miljön (miljömässig hållbarhet). Källa: https://www.fao.org/sustainable-foodvalue-chains/what-is-it/en/#:~:text=In%20the%20economic%20dimension%2C%20a,fiscally%20viable%20for%20public%20services

5 ”Ansvarsfullt jordbruk” innebär livsmedel och produkter som speglar konsumenternas hälsa och välbefinnande, liksom de lantbrukare som producerar dem. Källa: https://ggn.org/Magazine/Post/6710e02b-461d-49e7-8e4a-b8430dfd4939

6 Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja som påverkas av klimatförändringar samt övergången till ett nettonollsamhälle på områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst.

GAMMAL WEBBSIDA

Pionjärer inom aseptisk teknik

Vi bröt ny mark inom användningen av aseptisk teknik och fortsätter förnya process- och förpackningstekniken för att kunna skydda livsmedel under produktens hela livscykel. Genom att förlänga livsmedels hållbarhetstid utan att man behöver tillsätta konserveringsmedel eller kyla dem, kan aseptiska lösningar bidra till tåligare livsmedelssystem. Våra pappersbaserade kartongförpackningar bidrar också till minskat matsvinn genom att skydda livsmedel och drycker från fysisk skada, värme, ljus och potentiellt skadliga bakterier.

Öka volymen av lokalproducerad kvalitetsmjölk

Genom program som vår modell med mjölkproduktionscentra stöder vi småbrukare och hjälper dem att höja produktiviteten, få tillgång till marknaden, öka lönsamheten och sina inkomster. Vi erbjuder tillgång till utbildningstjänster och den teknik de behöver för att höja produktiviteten på gården, öka tillgången på mjölk och dess kvalitet.

Samarbete mellan skolor och gårdar kring näringsintag

Ett effektivt sätt att hantera globala utmaningar för livsmedelssäkerhet och nutrition är att bygga upp hållbara livsmedelskedjor4 i samarbete med olika intressenter. Vår roll är att stödja våra kunder och samarbeta med myndigheter, ideella organisationer, FN-organ och internationella hjälporgan för att ta fram skolmåltidsprogram.

Tillsammans med kunder, myndigheter, intressenter och icke-statliga organisationer har vi utvecklat olika skolmåltidsprogram. Genom att erbjuda praktiskt stöd och dela med oss av vår expertis kan vi bidra till ökad tillgång till näringsriktiga drycker som når miljontals barn.

Mätta en växande befolkning

Hör vad Arlene Mitchell, Executive Director på Global Child Nutrition Foundation, har att säga om hur vi kan säkerställa säker och näringsriktig mat för närmare tio miljarder människor till 2050. Arlene är en tankeledare inom näringslära, utbildning och jordbruk och har tidigare arbetat för Bill & Melinda Gates Foundation och FN:s World Food Programme (WFP).