Utmaningar inom livsmedelssäkerhet och kvalitet

Vi förväntar oss alla säkra livsmedel. Och vi förtjänar alla livsmedel som är fria från skadliga bakterier. Covid-19 har förstärkt oron för framtidens globala livsmedelsförsörjning. Konflikter, extremväder som översvämningar och torka samt ekonomiska kriser orsakar produktionsproblem, komplikationer i distributionskedjor och andra störningar som gör livsmedelssystem1 sårbara. För att se till att alla människor i hela världen har tillgång till säker mat behöver alla aktörer i värdekedjan för livsmedel dra sitt strå till stacken.

För att säkerställa livsmedelssäkerheten är det viktigt att kunna kontrollera alla produktionsparametrar och förhindra kontaminering och kvalitetsbrister. Det är därför vi inriktar oss på att hjälpa livsmedelstillverkare att uppnå en hög standard för säkerhet och kvalitet – och samtidigt förbli lönsamma.

Tetra pak engineers

Aseptiska förpackningsmaterial och aseptisk teknik för livsmedelssäkerhet

Som pionjärer inom aseptisk teknik och aseptiska förpackningar har vi länge arbetat för att säkerställa livsmedelssäkerhet och kvalitet i hela distributionskedjan. Våra aseptiska förpackningar skyddar livsmedel utan behov av konserveringsmedel eller kylning och gör säkra livsmedel tillgängliga för en större del av världens växande befolkning, även i avlägsna områden.

Vi investerar också i kemikaliefri livsmedelsberedningsteknik som eBeam, för att ytterligare höja både livsmedelssäkerhet och kvalitet.

scientists in lab

Vi främjar livsmedelsäkerhetsstandarder

Med hjälp av vår expertis inom steriliseringsteknik och mikrobiologi, i kombination med vår hygieniska utrustning och digitaliserade kontroller, kan vi bidra till internationella livsmedelssäkerhetsstandarder.

Vi utformar kvalitetshanteringssystem och diagnostikverktyg för livsmedelsproduktionslinjer i alla former av verksamhet. De komponenter vi tillhandahåller för användning i produktion uppfyller internationella hygienstandarder och riktlinjer samt våra kunders specifika krav.

Tetra Pak Plantmaster, automation solutions

Fullständig spårbarhet

Genom vår livsmedelssäkerhetspolicy uppnår vi fullständig produktspårbarhet i hela värdekedjan för livsmedelsberedning och -förpackning. Informationen kan vi sedan skicka vidare till livsmedelstillverkare för att peka på ineffektiva områden, så att de kan åstadkomma mer med mindre.

Vi har utvecklat automatiserade lösningar som Tetra Pak® PlantMaster, ett fabriksövergripande styrsystem som integrerar information från varje enhet i mejeriproduktionslinjen, och Tetra Pak® Connected Package för att ge våra kunder möjlighet att säkerställa enhetlig kvalitet och hög livsmedelssäkerhet.

Våra fokusområden

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

1 Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).

2Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary.