Utmaningen

Vi förväntar oss alla säkra livsmedel. Och vi förtjänar alla livsmedel som är fria från skadliga bakterier. Covid-19 har förstärkt oron för framtidens globala livsmedelsförsörjning. Konflikter, extremväder som översvämningar och torka samt ekonomiska kriser orsakar produktionsproblem, komplikationer i distributionskedjor och andra störningar som gör livsmedelssystem sårbara. För att se till att alla människor i hela världen har tillgång till säker mat behöver alla aktörer i värdekedjan för livsmedel dra sitt strå till stacken1.

För att säkerställa livsmedelssäkerheten är det viktigt att kunna kontrollera alla produktionsparametrar och förhindra kontaminering och kvalitetsbrister. Det är därför vi inriktar oss på att hjälpa livsmedelstillverkare att uppnå en hög standard för säkerhet och kvalitet – och samtidigt förbli lönsamma.
 

Så kan vi bidra

Sedan 1952 har vi utforskat möjligheter inom livsmedelsberedning och förpackning för att hjälpa till att skydda livsmedel och drycker från fysisk skada, värme, ljus och potentiellt skadliga bakterier.

Aseptiska förpackningsmaterial och aseptisk teknik för livsmedelssäkerhet

Som pionjärer inom aseptisk teknik och aseptiska förpackningar har vi länge arbetat för att säkerställa livsmedelssäkerhet och kvalitet i hela distributionskedjan. Våra aseptiska förpackningar skyddar livsmedel utan behov av konserveringsmedel eller kylning och gör säkra livsmedel tillgängliga för en större del av världens växande befolkning, även i avlägsna områden.

Vi investerar också i kemikaliefri livsmedelsberedningsteknik som eBeam, för att ytterligare höja både livsmedelssäkerhet och kvalitet. 

Vi främjar livsmedelsäkerhetsstandarder

Med hjälp av vår expertis inom steriliseringsteknik och mikrobiologi, i kombination med vår hygieniska utrustning och digitaliserade kontroller, kan vi bidra till internationella livsmedelssäkerhetsstandarder.

Vi utformar kvalitetshanteringssystem och diagnostikverktyg för livsmedelsproduktionslinjer i alla former av verksamhet. De komponenter vi tillhandahåller för användning i produktion uppfyller internationella hygienstandarder och riktlinjer samt våra kunder specifika krav.

Fullständig spårbarhet

Genom vår livsmedelssäkerhetspolicy uppnår vi fullständig produktspårbarhet i hela värdekedjan för livsmedelsberedning och -förpackning. Informationen kan vi sedan skicka vidare till livsmedelstillverkare för att peka på ineffektiva områden, så att de kan åstadkomma mer med mindre. 

Vi har utvecklat automatiserade lösningar som Tetra Pak® PlantMaster, ett fabriksövergripande styrsystem som integrerar information från varje enhet i mejeriproduktionslinjen, och Tetra Pak® Connected Package för att ge våra kunder möjlighet att säkerställa enhetlig kvalitet och hög livsmedelssäkerhet.

Arbete för ökad hållbarhet

Viktig illustration av livsmedel

Bidra till tåliga och stabila livsmedelssystem

I ett samarbete för att främja omvandlingen av livsmedelssystemen, arbetar vi i hela värdekedjan för att öka tillgången till säkra livsmedel, minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet samt bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.

En pojke håller i en boll framför en gul vägg

Moving Food Forward

Hur drar vi vårt strå till stacken för att forma en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem?2

Våra fokusområden

Lantbrukare på ett fält

Nya milstolpar i vår senaste hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport 2022 beskriver vi vilka åtgärder vi vidtar för att bygga tåliga och hållbara livsmedelssystem.2

En kvinna i solnedgången

Vårt syfte driver vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi drivs av vårt syfte och vi fokuserar på livsmedelssystem, klimat, natur, cirkularitet och ansvarsfullt företagande.

1Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).

2Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary

3Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja som påverkas av klimatförändringar samt övergången till ett nettonollsamhälle på områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst