Tankar från vår koncernchef och vd

Välkommen till den 13:e utgåvan av Tetra Pak Index, som i kölvattnet på covid-19 utforskar en helt annan värld än den vi hade för bara något år sedan. Pandemin är en unik händelse som påverkar samhällen världen över och leder till nya konsumentfrågor och behov, vilket förändrar förutsättningarna för industrin och skapar nya paradigmer.

VIKTIGA INSIKTER

COVID-19 har omvandlat konsumentlandskapet

COVID-19 har omvandlat konsumentlandskapet

Pandemin har utmanat status quo. COVID-19, livsmedelssäkerhet, miljö och ekonomiska frågor är nu de viktigaste konsumentproblemen i hela världen.

Det föränderliga samspelet mellan livsmedelssäkerhet och miljö

Det föränderliga samspelet mellan livsmedelssäkerhet och miljö

COVID-19 har lagt ett mycket stort fokus på hygien och livsmedelssäkerhet. Två tredjedelar av konsumenterna anser nu att livsmedelssäkerheten är ett stort bekymmer för samhället.

Transparens och förtroende är viktigare än någonsin

Transparens och förtroende är viktigare än någonsin

Tillverkarna ses som ansvariga för livsmedelssäkerheten – men förtroendet för dem är lågt. Transparens är A och O, och nästan tre av fem säger att de vill veta allt som finns att veta om produkttillverkningen.

Matsvinn flyttas upp på agendan

Matsvinn flyttas upp på agendan

Covid-19-pandemins effekter på distributionskedjorna har ökat medvetenheten om matsvinn. Mer än tre fjärdedelar av konsumenterna ser nu matsvinnet som ett problem – och en viktig prioritering för tillverkarna.

Konsumenterna vill hjälpa till – men märkningen är A och O

Konsumenterna vill hjälpa till – men märkningen är A och O

Att förhindra matsvinnet är enligt konsumenterna den miljöfråga som de har störst möjlighet att påverka. Men otydlig märkning är ett hinder som skapar en möjlighet för kommunikation.

Oron för miljön är fortfarande mycket stark

Oron för miljön är fortfarande mycket stark

Miljön bedöms fortfarande som den viktigaste frågan, förutom COVID-19. Två tredjedelar av konsumenterna anser att vi är på väg mot en katastrof om vi inte snabbt ändrar våra vanor.

Klimatsmarta förpackningar har betydelse

Klimatsmarta förpackningar har betydelse

Konsumenterna anser att tillverkarna bör ha klimatsmarta förpackningar som sin högsta prioritet, och fyra av fem säger att företagen borde vara skyldiga att hjälpa till med återvinning/återanvändning av sina förpackningar.

Konvergensen ökar

Konvergensen ökar

Den konvergens av hälsa och miljö som vi observerade i förra årets index har vuxit till att nu omfatta andra problem, eftersom frågor som rör ”människor” och ”planeten” överlappar.

Vad konsumenterna vill ha

En inblick i vad konsumenter vill ha när det gäller mat- och dryckesförpackningar: Högst upp på listan står att skydda maten längre för att undvika slöseri och behålla näringsvärdet.

Dan Esty, Hillhouse Professor vid Yale University

Dan Esty, Hillhouse Professor vid Yale University, säger: – Årets Tetra Pak Index belyser de konsumentrelaterade och sociala frågeställningar som växer fram och som i allt högre utsträckning återspeglas i den akademiska forskningen. Med en växande global befolkning som år 2050 kommer att kräva upp till 70 % mer livsmedel i en tid när utmaningarna i fråga om biologisk mångfald, klimatförändringar och livsmedelssäkerhet blir allt mer pressande, finns det ett akut behov av förändring. Djärva initiativ som de som Tetra Pak har tagit för att tänka om i fråga om framtidens livsmedelsförpackningar ligger därför i tiden.

Dan Esty, Hillhouse Professor vid Yale University

Dan Esty, Hillhouse Professor vid Yale University, säger: – Årets Tetra Pak Index belyser de konsumentrelaterade och sociala frågeställningar som växer fram och som i allt högre utsträckning återspeglas i den akademiska forskningen. Med en växande global befolkning som år 2050 kommer att kräva upp till 70 % mer livsmedel i en tid när utmaningarna i fråga om biologisk mångfald, klimatförändringar och livsmedelssäkerhet blir allt mer pressande, finns det ett akut behov av förändring. Djärva initiativ som de som Tetra Pak har tagit för att tänka om i fråga om framtidens livsmedelsförpackningar ligger därför i tiden.

Sammanfattning och slutsatser

De 10 viktigaste lärdomarna från Tetra Pak Index 2020, sammanfattade i en praktisk lista – finns också som en nedladdningsbar, smartphoneanpassad infografik.

NEDLADDNINGAR OCH VIDEO

Tetra Pak Index 2020, sammanfattning och slutsatser, infografik

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

Videosammanfattning