Tetra Pak Index-rapporter

Tetra Pak Index är en årlig rapport och identifierar konsumenttrender som driver nya tillväxtmöjligheter för våra kunder världen över. Den ger också god inblick i de senaste rönen, siffrorna och trenderna i relation till livsmedels- och dryckesindustrin.

Tetra Pak Index 2023

Hur ser framtiden ut för kost och hälsa? Och vad tycker konsumenterna egentligen om de senaste livsmedelsinnovationerna? För att ta reda på det intervjuade vi 5 000 konsumenter tillsammans med livsmedels- och dryckesexperter från jordens alla hörn. Utforska deras insikter för att förstå dagens trender och möjligheterna för framtidens företag.

Tetra Pak Index 2021

Välkommen till den 14:e upplagan av Tetra Pak Index, där vi utforskar hur konsumentlandskapet har förändrats på grund av covid-19. Det är uppenbart att krisen inte på något sätt är över. Men vägen framåt är tydligare – och vi kan börja blicka framåt. I den här rapporten analyserar vi många förändringar som vi har sett under 2020 och 2021 och ställer frågan: Vilka trender är här för att stanna? Hur kommer världen – och konsumenterna – att se ut i kölvattnet av pandemin? Och vilka affärsmöjligheter och utmaningar kan vi se framöver?

Tetra Pak Index 2020

I den 13:e upplagan av Tetra Pak Index, den första som gjordes i samband med covid-19, utforskar vi en värld som ser helt annorlunda ut jämfört med året innan. Den utreder hur pandemin – som på många sätt är en unik händelse som påverkar samhällen världen över och leder till nya konsumentfrågor och behov – förändrar grundförutsättningarna för branschen och skapar nya paradigm.

Tetra Pak Index 2019

När miljöfrågor blir tydligare i vardagen växer oron över hur vår hälsa påverkas. Den tolfte upplagan av Tetra Pak Index visar att de två viktigaste konsumentfrågorna, miljö och hälsa, nu överlappar varandra, särskilt inom livsmedels- och dryckesindustrin. Här undersöks drivkrafterna för denna nya trend och de möjligheter den erbjuder för varumärken framöver.

Tetra Pak Index 2018

Den elfte upplagan av Tetra Pak Index fokuserar på framväxten av livsmedelshandeln på nätet och vilka unika möjligheter denna innebär för mat- och dryckesindustrin. Rapporten är full av insikter om denna nya flerkanalsvärld, och den bygger på konsumentundersökningar i fem länder, en närstudie av shoppare i USA och Storbritannien, intervjuer med näthandlare i USA, Europa och Kina samt en global studie av marknadssegment.

Tetra Pak Index 2017

Den tionde utgåvan av Tetra Pak Index fokuserar på de uppkopplade konsumenternas snabba och informationsmättade värld. Den här djupgående, globala studien undersöker hur livsmedels- och dryckesvarumärken kan använda sociala medier och digitala kanaler för att skapa engagerande innehåll som bygger och fördjupar konsumentrelationer – och utnyttja kraften hos förespråkare för att förstärka positiva budskap.

Tetra Pak Index 2016

Den nionde upplagan av Tetra Pak Index-rapporten handlar för första gången uteslutande om 100 % juice och identifierar de konsumenttrender som leder till tillväxtmöjligheter för producenter världen över. I en tuff global ekonomisk miljö avslöjar rapporten de tre viktigaste produkttrenderna som driver tillväxt: vegetabilisk näring, helt naturligt och specialprodukten 100 % juice.