Från vår VD

Hållbarhet har länge varit kärnan i vår affärsstrategi och verksamhet. Det är förkroppsligat i vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD – som får liv genom att skydda livsmedel, skydda människor och skydda planeten. Våra hållbarhetsaktiviteter omfattar alla tre områden. Vi arbetar tillsammans med kunder och partner för att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt med hjälp av våra innovativa och marknadsledande process- och förpackningslösningar. Vi strävar ständigt efter att skydda våra egna medarbetare, stödja samhällen där vi är verksamma och att skydda vår planets framtid och våra kunders långsiktiga framgång.

Vårt arbetssätt

Vårt hållbarhetsfokus omfattar hela vår värdekedja. Detta gör vi eftersom vi inser att det enda sättet för oss att skapa en mer hållbar framtid är att se till den sammanvävda karaktären hos de miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar som vi ställs inför. Vi använder FN:s hållbara utvecklingsmål för att hjälpa oss att prioritera våra insatser, och vi har tilldelat det mest relevanta för vart och ett av våra tre hållbarhetsområden. Dessutom använder vi oss regelbundet av våra väsentlighetsanalyser som hjälper oss att identifiera och prioritera de aspekter av vår verksamhet som har den största positiva påverkan.

UTFORSKA

Pojkar med förpackningar från Tetra Pak

Vi skyddar livsmedel

Utforska hur vi arbetar med våra kunder och partner för att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt.

Tetra Pak talanger

Vi skyddar människor

Utforska hur vi skyddar och stärker våra medarbetare och stödjer samhällen där vi verkar.

Barn som leker

Skydda planeten

Utforska hur vi skyddar framtiden för planeten och säkrar långsiktig framgång för våra kunder.