Bidra till hållbara livsmedelssystem1


Hållbarhet har varit kärnan i vår verksamhet ända sedan företaget grundades. Vi grundades baserat på idén att en förpackning ska spara mer än den kostar och i dag är vår ambition att leda hållbarhetsomställningen på ett sätt som påverkar både industrier och samhällen i positiv riktning.

Familj i solnedgången

Berättelser om hållbarhet

Läs om hur vi bidrar till minskade koldioxidutsläpp och omställning av världens livsmedelssystem och samtidigt utökar cirkularitet och återvinning av livsmedelsförpackningar.

Lantbrukare på ett fält

Hållbarhetsrapporter

Tetra Paks hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022 sammanställd i linje med GRI Standards, presenterar vi våra ambitioner och insatser för att leda hållbarhetsomställningen.

Aktuella berättelser

Vikten av de tre pelarna för livsmedelssäkerhet

I takt med att världens befolkning växer och klimatförändringarna går allt snabbare, måste vi förbättra alla delar av den globala livsmedelskedjan för att säkerställa framtida livsmedelssäkerhet.

Se hur vi arbetar för hållbarhet

a collage of images of different types of sustainable objects

Go Nature. Go Carton.

Vår målsättning är att gå i täten för branschens hållbarhetsomställning. Ta reda på vilka prioriteringar som vägleder oss i våra samarbeten för att möjliggöra ett systemskifte.

Illustration, women drinking, Tetra Prisma Aseptic carton package

Moving Food Forward

Läs mer om hur vi är med och formar en värld med säkra och hållbara livsmedelssystem.1

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

Tack för att du kontaktar oss!

Din förfrågan har skickats till vårt team. Vi återkommer snart. Klicka på knappen nedan om du vill skicka ytterligare en förfrågan eller om du har fler frågor.

Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary

2Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja som påverkas av klimatförändringar samt övergången till ett nettonollsamhälle på områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst.

3rapport om effekterna av en global uppvärmning på 1,5 °C https://www.ipcc.ch/sr15

4Mitchell, C. (2022). Deforestation: Clearing The Path For Wildlife Extinctions. Källa: Worldanimalfoundation.org

5Worldbank.org, 2018

Utforska mer

Träd i skogen

Advisory panel om hållbarhet

Lär känna experterna i Tetra Paks advisory panel om hållbarhet, som formar och informerar om vårt hållbarhetsarbete och hjälper oss att uppnå våra hållbarhetsmål.

iPad med information

Information om hållbarhetsresultat

Se Tetra Paks resultat i form av nyckeltal för räkenskapsåret 2022 (FY22) hämtade från vår ESG-rapportering, med bland annat information om spårning, återvinning, klimat, energi, mångfald och vatten.