Från vår VD

Vi har en hög ambition att leda hållbarhetsomställningen i vår bransch. Och jag inser att det här bara är möjligt att uppnå om vi kan leverera konkreta åtgärder genom hela vår värdekedja. För att göra det måste vår utgångspunkt var hur våra miljörelaterade, sociala och ekonomiska utmaningar hänger ihop och dra nytta av starka och systemomfattande partnersamarbeten. För här är det viktigare än någonsin att samarbeta om vi ska klara de här utmaningarna. Vi måste gå från ord till handling och styra och maximera vår positiva påverkan på naturen och samhället genom att fortsätta göra hållbarhet till en viktig drivkraft i vår affärsverksamhet och vårt beslutsfattande, främja en hållbarhetskultur i företaget och branschen och samarbeta med vår värdekedja och med livsmedels- och dryckesproducenter för att stötta dem i deras hållbarhetsarbete.

Vårt arbetssätt

Vår syn på hållbarhet genomsyras av vårt löfte: Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt och vi lovar att bevara det goda och skydda livsmedel, människor och planeten. Vårt fokus omfattar områdena livsmedelssystem, klimat, natur, cirkularitet och social hållbarhet. Vi ser inte bara till hur vår egen verksamhet påverkar utan även de system som vi driver och genom hela vår värdekedja, bland annat våra leverantörer, vår egen drift, kundernas drift och återvinningen av våra förpackningar. Vi har också lagt till de mest relevanta globala målen för hållbar utveckling i varje varumärkespelare (Livsmedel, Människor och Planeten). Det här fokuset på de globala målen för hållbar utveckling bygger också vidare på vårt pågående arbete med FN:s Global Compact och de tio principerna, där vi varit undertecknande part sedan 2004. 

UTFORSKA

Pojkar med förpackningar från Tetra Pak

Vi skyddar livsmedel

Utforska hur vi arbetar med våra kunder och partners för att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt.

Tetra Paks talanger

Vi skyddar människor

Utforska hur vi skyddar och stärker våra medarbetare och stödjer samhällen där vi verkar.

Barn som leker

Skydda planeten

Utforska hur vi skyddar framtiden för planeten och säkrar långsiktig framgång för våra kunder.