Bli leverantör till oss

Vårt samarbete med leverantörer inleds med en inbjudan via e-post om att registrera sig i SAP Ariba-plattformen och skapa ett SAP Ariba-standardkonto. Därefter kan potentiella leverantörer delta i upphandlingar.  
 
När de väl har blivit leverantörer till Tetra Pak görs en fullständig registrering, då vi bland annat lägger till masterdata om leverantörsföretaget och ber dem underteckna vår leverantörskod. Från och med nu kan leverantörer hantera och uppdatera sina egna masterdata när så behövs.  

Leverantörsportal för befintliga leverantörer

Vårt mål är att ha leverantörsrelationer som är produktiva och ständigt förbättras. I vår leverantörsportal finns information om fakturor och betalningar och vår inköpsportal, SAP Ariba. För att komma igång ska du be om tillgång till vår leverantörsportal. 

Ansvarsfull spårning

Som globalt företag med tusentals leverantörer världen över har vi möjlighet att bidra med god praxis när det gäller ansvarsfull spårning. Vårt mål är att minimera de negativa effekterna och tillföra något positivt till de företag, människor och samhällen som vårt leverantörsled består av. Vi tror att det här är rätt väg att gå och att det är också avgörande för att vi även fortsättningsvis ska vara förstahandsvalet för våra kunder och för konsumenterna.

Kvalitet och efterlevnad

Lab worker in front of computer

Livsmedelssäkerhet

Konsumenter förväntar sig säkra livsmedel, och det med rätta. För våra kunder innebär det att ha full kontroll på produktionen, från spårning av råmaterial ända fram till butikshyllan.

Two men handshake

Säkra och hälsosamma arbetsplatser

Vår ambition är att ingen någonsin ska komma till skada i något projekt eller under någon aktivitet. Vi tror att det bästa sättet att nå målet om noll olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är att arbeta i team.

Leverantörssegment

cartons

Basmaterial

Kartong, polymerer, aluminiumfolie, färg och film.

services

Utrustning och delar

Material and Core Components, Manufactured Metal Drawn Parts, Modules and Equipment samt 3PE/Fluid Products Processing.

services

Originalutrustning och tillverkare

Standardkomponenter och funktionsmoduler, automationslösningar och fabriksutrustning, tjänster och material.

poland site

Corporate Services

Corporate & Professional Services, Facility and Real Estate Management, Logistics and IT.