Från 1 juni 2023 ska den som är rapporteringsskyldig enligt SFS 2011:1088 Förordning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen informera om typ och ursprung för det biodrivmedel som används i verksamheten på sin hemsida.

Tetra Paks verksamhet i Lund använder biogas. Biogasen produceras av Kraftringen utav substrat från jordbruk och livsmedelsindustri i Danmark, Italien och Tyskland.