Innovation med lokala juicedrycker inom ett skolmåltidsprogram i Guyana

Utmaningen

År 2012 var Guyanas befolkning runt 746 955[1], varav 113 712 barn som uppskattades vara i låg- och mellanstadieålder (årskurs 1–6, 6–12 år) och 31 673 barn som uppskattades vara i förskoleålder (4–6 år).[2]

Den rådande hälso- och utbildningssituationen i Guyana före införandet av skolmåltidsprogrammet var som följer:

  • 11 % av barnen under fem år i Guyana är underviktiga och 18 % lider av hämmad tillväxt (20 % av barnen på landsbygden lider av hämmad tillväxt jämfört med 11 % i städer), enligt information insamlad 2006. Enligt samma undersökning är de högsta nivåerna för barn med hämmad tillväxt i landets inre med 35 %.[3]    
  • 30 % av barnen under 18 år är underviktiga, 41 % lider av hämmad tillväxt och 21 % lider av avmagring, enligt en undersökning från 2004 som genomfördes av ett medicinskt team från Kanada som studerade ett samhälle på landsbygden med omnejd.[4]
  • 38 % av barnen under 5 år på landsbygdskusten och 41 % av barnen i landets inre lider av anemi[5]
  • 47,9 % av alla förskolebarn har särskilt allvarlig järnbrist.[6]
  • Endast 69 % av alla barn i högstadie- och gymnasieålder går i skolan.[7]
  • Mindre än 14 % av alla familjeöverhuvuden har slutfört högstadiet i landsbygdsområden (23 % i Georgetown).[8]

Stöd till lokala värdekedjor

Utbildningsdepartementet i Guyana driver sitt skolmåltidsprogram med hjälp av Världsbankens Education for All – Fast Track Initiative. Skolmåltidsprogrammet använde lokalt producerade juicer och erbjöd hjälp till 53 340 barn. Tetra Laval Food for Development (FfD) såg en möjlighet att delta i skolmåltidsprogrammet genom att koppla samman Världsbankens Education for All – Fast Track Initiative och samarbeta med Tetra Paks kund Demerara Distillers, Ltd. På så sätt kunde man erbjuda beredda juicedrycker med lång hållbarhet i Tetra Wedge Aseptic® på 200ml. Slim med lokalt producerade körsbär och passionsfrukt. Acerolakörsbär används för att producera skolmåltidsdrycken. Den har den högsta halten askorbinsyra (C-vitamin) av alla frukter. Passionsfrukt är en bra näringskälla till framför allt fibrer, C-vitamin och provitamin A.

Skolmåltidsprogrammet skapade nya arbetstillfällen i hela värdekedjan genom att fokusera på de huvudsakliga målen: att förse barn med mat, öka andelen barn som går i skolan, förbättra närvaron på lektionerna och motverka fattigdom. Som exempel kunde vår kund, Demerara Distillers, Ltd., genom skolmåltidsprogrammet fördubbla sin produktion med befintlig kapacitet samt skapa nya arbetstillfällen i distributionskedjan.

Programgenomförande

I januari 2010 startade myndigheterna i Guyana ett skolmåltidsprogram med inriktning på barn i förskolan och på låg- och mellanstadiet i samhällen längs kusten och floder i sju regioner (1, 2, 3, 4, 5, 6 och 10) runt om i landet. Varje barn fick en portion fruktdryck varje skoldag under terminerna.  

Utbildningsdepartementet bekräftade att de juicedrycker som delas ut som en kostnadsfri frukostboost under de första lektionstimmarna på morgonen spelade en viktig roll för att öka närvaron på lektionerna sedan de infördes inom skolmåltidsprogrammet.

School girl rinsing Acerola cherries

En skolflicka rensar acerolakörsbär

School children with cherry juice in Tetra Wedge Aseptic cartons

Skolbarn med körsbärsdrycker i Tetra Wedge Aseptic-kartonger

Samarbete för att erbjuda teknisk support

Som ett led i lanseringen av skolmåltidsprogrammet samarbetade Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development med vår kund Demerara Distillers, Ltd., för att tillhandahålla teknisk support till utbildningsdepartementet. Best practice utbyttes med skolmåltidsprogram världen över i fler än 50 länder. Dessutom genomfördes acceptansstudier om produkter och förpackningar av utbildningsdepartementet på flera skolor, som uppnådde utmärkta resultat med en övergripande acceptans på 97,2 %.

Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development utbytte också best practice när det gäller kvalitetskontroll och livsmedelssäkerhet på skolorna, logistik- och distributionsmetoder, förflyttning av dryckeslager samt registrering av individuell konsumtion, insamling av baslinjedata och samhällsengagemang vid genomförande av programmet. Uppföljningsuppdrag genomfördes för att övervaka programgenomförandet med väldigt positiva resultat och feedback från samhällena. Programmet fortsätter att spela en central roll för att förse barn med viktiga vitaminer och näringsämnen och samtidigt stödja den lokala värdekedjan.

[1] Folkräkning – Bureau of Statistics (statisticsguyana.gov.gy).
[2] Statistik från UNESCO, 2011.
[3] Guyana Demographic & Health Survey – preliminära resultat. 2009.
[4] Rapport från det medicinska teamet från Kanada. 2004.
[5] Guyana Demographic and Health Survey 2009. Preliminär rapport.
[6] FAO Nutritional Country Profiles, Guyana. 2003.
[7] UNICEF Guyana Multiple Cluster Survey. 2006.
[8] Guyana Poverty Reduction Strategy Paper. 2002.