Det första skolmjölksprogrammet som använde Tetra Pak-förpackningar lanserades 1962 i Mexiko och hjälper flera miljoner barn än i dag. Tetra Paks vision, ”Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt”, är det mål vi strävar mot och som driver våra aktiviteter, så att barn över hela världen kan få tillgång till säker och näringsriktig mat. 

Tillsammans med kunder, myndigheter, intressenter och icke-statliga organisationer har vi utvecklat olika skolmåltidsprogram. Genom att erbjuda praktiskt stöd och dela med oss av vår expertis kan vi bidra till ökad tillgång till näringsriktiga drycker som når miljontals barn.

Skolmåltids- och näringsprogram har stor betydelse för den fysiska hälsan, utvecklingen och skolresultaten för många barn, eftersom måltiden de får i skolan ofta är deras första för dagen1.

Att avskaffa undernäring och tillgodose alla människors näringsbehov är en central del av de globala målen för hållbar utveckling (Mål 2 – Ingen hunger)2. För oss betyder det att vi vill göra säker och näringsrik mat tillgänglig för alla överallt. 

Resultat av skolmåltidsprogram

Genom att använda teknik, kunskap och expertis kan vi bidra till att skolbarn över hela världen får tillgång till mjölk eller andra näringsrika drycker i Tetra Pak kartongförpackningar.

9 200 000 000 kartonger

Leverera 9,2 miljarder livsmedelsförpackningar från Tetra Pak till skolor genom skolmåltidsprogram

Världen och 49

Förbättrad tillgång till mjölk eller andra näringsrika drycker i 49 länder (2023)

64 000 000 människor

Förse 64 miljoner barn med näringsriktig mat (2023)

Vikten av skolmåltidsprogram

Ett av de viktigaste sätten att ge barn tillgång till näringsriktig mat är skolmåltidsprogram som motverkar undernäring. Måltiderna innehåller ofta livsmedel med ett högt näringsvärde, exempelvis mjölk och andra mejeriprodukter, och är avgörande för att motverka svält och undernäring, öka tillgången till skolgång och utbildning samt minska fattigdom3. Våra erfarenheter från olika platser i världen har visat hur effektiva skolmåltidsprogrammen är för att förbättra näringsintaget och de akademiska resultaten för barnen som deltar i programmen.

En skolflicka ler och dricker ur en förpackning från Tetra Pak

Förbättra barns hälsa och skolresultat

Varje skolmåltidsprogram är unikt. Med vår expertis inom livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet och den kunskap som finns bland lokala intressenter kan vi vägleda genom hela värdekedjan för livsmedel. Vi delar goda erfarenheter i program runt om i världen för att utveckla och lansera berikade drycker till programmen.

Skolmåltider är en bra investering. Effektiva program ger en avkastning på upp till US$9 US-dollar per US$investerad dollar och uppnår värdefulla resultat i en rad sektorer, bland annat utbildning, kost och hälsa, socialt skyddsnät och lokalt jordbruk4.

Mexikanska barn har fått mjölk i skolan i nästan ett sekel

Skolmjölksprogrammet i Mexiko är ett av de program som pågått längst i världen. Det har betytt enormt mycket för att förbättra situationen för barn när det gäller undernäring, utbildning och livsmedelssäkerhet. Måltiden barnen får via skolmjölksprogrammet är ofta dagens första och programmet i Mexiko är ett utmärkt exempel på vårt arbete med skolmåltidsprogram. Därför delar vi också goda erfarenheter härifrån med andra program i de 66 länder världen över som vi medverkar i.

Mexikanska barn har fått mjölk i skolan i nästan ett sekel

Skolmjölksprogrammet i Mexiko är ett av de program som pågått längst i världen. Det har betytt enormt mycket för att förbättra situationen för barn när det gäller undernäring, utbildning och livsmedelssäkerhet. Måltiden barnen får via skolmjölksprogrammet är ofta dagens första och programmet i Mexiko är ett utmärkt exempel på vårt arbete med skolmåltidsprogram. Därför delar vi också goda erfarenheter härifrån med andra program i de 66 länder världen över som vi medverkar i.

Kan mjölkkartonger utgöra ryggraden i ett samhälle?

Mjölk är känt för sitt höga näringsvärde. Trots detta får över en tredjedel av alla barn i Irland inte i sig tillräckligt mycket kalk genom kosten. Läs om vilken enorm skillnad skolmåltidsprogram kan göra och hur de påverkar barn och samhällen i grunden. Lär dig mer om hur vi arbetar tillsammans för att förse barn med mer näringsriktig kost.

Skolmåltidsprogram runt om i världen

Lär dig mer om hur skolmåltidsprogrammen lägger grunden till förändring och vilken enorm betydelse de har för barn och samhällen världen över.

Handboken för skolmåltidsprogram

Skolmåltidsprogrammen har haft stor betydelse i arbetet med att förbättra skolbarns hälsa och utbildning runt om i världen. Upptäck de många fördelarna som skolmåltidsprogrammen ger barn och samhällen världen över och vilken nyckelroll de har haft för att förbättra skolbarns hälsa och utbildning. Vi tar också upp flera exempel på skolmåltidsprogram med resultatdata och best practice för att organisera och införa programmen.

Utforska mer

Två barn som ler och dricker mjölk ur Tetra Pak-förpackningar

Food for Development

För att bidra till hållbara värdekedjor för livsmedel och hantera globala utmaningar kopplade till livsmedelssäkerhet och nutrition behöver vi främja samarbete och engagemang inom olika nätverk med intressenter.

Konstnärlig illustration av en kvinna som dricker vatten ur en dryckeskartong

Moving Food Forward

Alla människor överallt i världen förtjänar tillgång till säkra och näringsrika livsmedel som inte kostar skjortan. Vi arbetar för att stödja omställningen till säkra, hållbara och tåliga livsmedelssystem genom våra insatser, produkter och lösningar.

1State of School Feeding (2020), källa: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000124231/download/, FN:s livsmedelsprogram (WFP)

2Mål 2: Ingen hunger handlar om att skapa en värld där ingen går hungrig till år 2030. Det globala problemet med svält och osäker livsmedelsförsörjning har ökat i alarmerande takt sedan 2015. Det är en trend som förstärkts av en kombination av faktorer, bland annat pandemin, olika konflikter, klimatförändringar och växande orättvisor.
Källa: https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger

3 Fuel for life – the vital role of school feeding worldwide (IDF).
Källa: https://fil-idf.org/news_insights/the-vital-role-of-school-feeding-worldwide/

4 School Meals (WFP). Källa: https://www.wfp.org/school-feeding