Skolmåltidsprogram

Vi förser barn över hela världen med mat

För att hjälpa barn över hela världen att få tillgång till säker och näringsriktig mat, arbetar vi sedan 1962 tillsammans med icke-statliga organisationer, myndigheter, kunder och partners i program för skolmåltider och barnnutrition.

Vikten av
skolmjölksprogram

Ett av de viktigaste sätten att ge barn tillgång till näringsriktig mat är skolmåltidsprogram som motverkar undernäring1. Och eftersom måltiderna ofta innehåller mejeriprodukter, som mjölk, är de rika på kalcium och andra viktiga näringsämnen.

Våra globala erfarenheter har visat hur effektiva hållbara skolmåltidsprogram kan vara för att förbättra nutritionen och utbildningen hos utsatta grupper. Skolmåltidsprogrammet har tagits fram tillsammans med våra kunder, lokala myndigheter, icke-statliga organisationer, FN och andra internationella hjälporgan för att göra skillnad för barn över hela världen. 

En leende skolflicka

Främja barns hälsa och utbildning

Lär dig mer om hur skolmåltidsprogrammen lägger grunden till förändring och vilken enorm betydelse de har för barn och samhällen världen över.

1 International Dairy Federation (IDF) om att tillgodose barns näringsbehov. Källa: idf.org