Sätt dig in i de senaste konsument- och försäljningstrenderna

Varje trend för med sig nya möjligheter. I våra återkommande Trendipedia-rapporter presenterar vi trender som kan väcka dina konsumenters intresse. Vi ger också tankeväckande idéer till nya affärsmöjligheter baserat på de här nya trenderna. Det kanske bara krävs en liten justering av din förpackningsstorlek eller kommunikationsstil eller ditt produktrecept för att bli en del av tidsandan?

Våra senaste whitepaper

Senaste case studies

Tetra Paks handböcker

Dairy Processing Handbook

With over 600 illustrations and 480 pages of essential reading, the Dairy Processing Handbook is useful reference for dairy professionals and students worldwide.​ The Dairy Processing Handbook concentrates our vast know-how and provides in-depth, yet easy-to-understand, information on manufacturing processes. Get insights into processing technology and the entire chain – from pasteurization, homogenization and UHT treatment to filtration, automation, service systems, waste water treatment and many other aspects of modern dairy processing.
Läs mer om Dairy Processing Handbook

Orange Book

Thanks to its rich taste and wholesome benefits, orange juice is the world’s favourite juice beverage. The Orange Book is your comprehensive guide to orange juice production – from tree to table. Freshly updated with the latest market data and new illustrations, the Orange Book presents new findings on vitamin C retention and optimized pasteurization temperatures, along with developments in high-pressure processing and cleaning-in-place. It documents significant changes in the juice market and includes up-to-date research on orange juice consumption patterns in key regions.
Läs mer om Tetra Pak Orange Book

Coconut Handbook

With over 20 years of knowledge and expertise in the processing and packaging of coconut beverages, the range of solutions offered includes product development, technical and consumer knowledge, innovative packaging and processing solutions. The Coconut Handbook captures all our considerable knowledge and experience about the coconut. This includes general and technical information such as quality aspects, processing and packaging, as well as the health and nutritional benefits of coconut.
Läs mer om Tetra Pak Coconut Handbook

Soya Handbook

Soy has been used for centuries in the Far East. More recently it has also been used by vegetarians and as a food ingredient in the western world. And today, the consumption of soy products is increasing. The book provides extensive, general and semi-technical information on soy. It discusses soy quality aspects, processing and packaging, as well as the health and nutritional benefits of soy products.

The Soya Handbook aims to share and expand the knowledge base of our Soya Knowledge Centre. We hope that the Soya Handbook not only adds value but also serves as an extension to your own knowledge on soya.
Läs mer om Tetra Pak Soya Handbook

Webbsändning om livsmedelssäkerhet och Industry 4.0. 4.0

Få insikt i utmaningarna inom livsmedelssäkerhet i en föränderlig värld och några av de praktiska metoderna för att förhindra problem med livsmedelssäkerheten och upptäcka problemen innan de uppstår med hjälp av digital teknik.

Alex Bromage, Global Senior Food Safety and Quality Manager vid Tetra Pak säger: ”Det är inte en strategi som passar alla men om man arbetar tillsammans som en enad bransch tillsammans med partner, finns det möjligheter att förändra och möta utmaningarna i framtidens snabbt föränderliga värld. Den mest uppenbara utmaningen i fråga om livsmedelssäkerhet som industrin står inför är covid-19”.

Webbsändning om livsmedelssäkerhet och Industry 4.0. 4.0

Få insikt i utmaningarna inom livsmedelssäkerhet i en föränderlig värld och några av de praktiska metoderna för att förhindra problem med livsmedelssäkerheten och upptäcka problemen innan de uppstår med hjälp av digital teknik.

Alex Bromage, Global Senior Food Safety and Quality Manager vid Tetra Pak säger: ”Det är inte en strategi som passar alla men om man arbetar tillsammans som en enad bransch tillsammans med partner, finns det möjligheter att förändra och möta utmaningarna i framtidens snabbt föränderliga värld. Den mest uppenbara utmaningen i fråga om livsmedelssäkerhet som industrin står inför är covid-19”.