COVID-19 har omvandlat konsumentlandskapet

2020 års Tetra Pak Index-undersökning avslöjar ett påfallande annorlunda konsumentlandskap jämfört med vår senaste rapport och lyfter fram ett dilemma mellan livsmedelssäkerhet och miljö.

För tolv månader sedan visade Tetra Pak Index 2019 att det viktigaste konsumentproblemet var miljön (med viss marginal, 63 %), följt av hälsa (46 %). Undersökningen visade också att dessa historiskt separata områden började sammanfalla, eftersom intresset för miljön ändrades från att tidigare ha varit en avlägsen, abstrakt oro till att bli något mer konkret, brådskande och personligt – en fråga som konsumenterna i allt större utsträckning insåg påverkade dem själva och deras familjer.

I år kan vi tydligt se en stor förändring i konsumenternas attityder och i deras syn på världens största utmaningar. I våra konsumentintervjuer, som genomfördes i mitten av 2020, framkommer föga förvånande en helt ny fråga som det enskilt mest pressande orosmomentet (64 % av de svarande): COVID-19. Jämförelsevis har andra hälsorelaterade frågor sjunkit avsevärt, till endast 15 %.

Globala angelägenheter påverkas starkt av covid-19

Pandemin har också gjort att miljöfrågan hamnat längre ned på listan över globala angelägenheter: från 63 % år 2019 till 49 % i dag. Samtidigt har oron över ekonomiska frågor ökat, från 40 % till 47 %, vilket återspeglar den utbredda oron över hur pandemin påverkar på ekonomin, i synnerhet sysselsättningen.

Dessutom har COVID-19 gett upphov till en betydande ökning av den globala oron för livsmedelssäkerhet och framtida livsmedelsförsörjning, vilket angavs av totalt 40 % (27 % respektive 13 %) av de svarande, jämfört med 30 % när dessa frågor var sammanslagna som ett enda ämne år 2019.

Denna uppgång blir ännu mer påtaglig när vi går in djupare på attityderna kring dessa ämnen, där 68 % håller med om att livsmedelssäkerheten är ett stort bekymmer för samhället – samma antal som anser att COVID-19 är ett ”verkligt hot”, vilket vittnar om ett dilemma mellan livsmedelssäkerhet och miljö. Se nästa insikt för att läsa mer om detta.

Vi kan se en betydande minskning av konsumenternas intresse/oro bortom de viktiga ämnena COVID-19, livsmedelssäkerhet, miljö och ekonomiska frågor: själva grunden för konsumenternas prioriteringar i dag

Case study: Förpackad UHT-mjölk

Kampanj för förpackad UHT-mjölk i Större Mellanöstern och Afrika

Förbrukningen av icke smaksatt mjölk har länge ökat i Större Mellanöstern och Afrika, men majoriteten av den säljs fortfarande i lösvikt och inte i förpackningar. Ett av huvudproblemen för acceptansen av i synnerhet förpackad UHT-mjölk (Ultra High Temperature) har varit brist på utbildning: Det finns en utbredd missuppfattning om att produkten på grund av sin långa hållbarhet innehåller tillsatser, vilket går stick i stäv med den växande konsumentefterfrågan på naturliga produkter.

Men i samband med COVID-19-pandemin och den tillhörande oron för livsmedelssäkerhet och hygien uppstod en möjlighet att köra en informationskampanj och förklara att UHT-mjölk är ett säkert, hälsosamt och bekvämt sätt att få tillgång till de näringsmässiga fördelarna med icke smaksatt mjölk.

Tetra Paks pågående kampanj riktar sig främst till kvinnliga konsumenter i åldrarna 25–45 år, som är intresserade av att ge sina barn och familjer säker och näringsrik mat. Man har producerat fem videor, och var och en av dessa besvarar konsumenternas vanligaste frågor om UHT-mjölk. Videorna förklarar bland annat hur mjölken färdas från farmen till bordet och hur aseptiska förpackningsmaterial kan hålla produkten fräsch utan konserveringsmedel.

Dessa videor har marknadsförts online och via sociala medier och har hittills visats fler än 15 miljoner gånger.

Läs nästa insikt: Det föränderliga samspelet mellan livsmedelssäkerhet och miljö

NEDLADDNINGAR

Tetra Pak Index 2020, summary and conclusions infographic

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

woman wearing mask in store

Videosammanfattning