Vad konsumenterna vill ha

När konsumenterna ombads välja från en lista av framtida förpackningsinnovationer var förstahandsvalet att skydda maten längre för att undvika slöseri och bibehålla näringsvärdet – ett alternativ som 70 % av konsumenterna valde. Värt att notera är att detta är det enda alternativet i listan som är relevant för både hälsa/livsmedelssäkerhet och hållbarhet, vilket visar styrkan hos de alternativ som kan tillämpas på båda områdena

Dessa resultat är liktydiga med en separat Ipsos-undersökning, där 58 % av konsumenterna sa sig vara villiga att betala extra för förpackningar som skyddar livsmedel längre, jämfört med 31 % för klimatsmarta förpackningar.

Diagram: De mest relevanta innovationerna inom produktion och förpackning av livsmedel och drycker

Även det näst populäraste valet i vår lista har med längden på livsmedelslagring att göra, där 66 procent av konsumenterna efterfrågade intelligenta utgångsdatum som visar om en produkt fortfarande är säker att konsumera. Återigen är det anmärkningsvärt att detta är ett alternativ som är relevant för två viktiga områden: matsvinn och livsmedelssäkerhet.

Intresset för bättre, smartare märkningar framkommer också i vår undersökning i sociala medier, och vissa ser de nuvarande begränsningarna som ett ”missat tillfälle” att säkerställa högre livsmedelssäkerhet, minska matsvinnet och tillgodose kravet på större transparens genom att förmedla information om matens ursprung.

Värt att notera är att även om de viktigaste hållbarhetsspecifika alternativen kommer mitt i listan får de ändå väldigt höga procentandelar (61 % för ingen överpaketering och 59 % för återvinningsbarhet). Större tillgång till information om ursprung är också ett populärt val. I vår analys av sociala medier fann vi diskussioner som uppstått ur en kombination av ett behov av större spårbarhet för livsmedel efter skandaler med kontaminerade livsmedel samt uppkomsten av blockchain som möjliggörare.

Världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning

COVID-19-pandemin, det växande dilemmat kring livsmedelssäkerhet och matsvinn och den ökande medvetenheten om hur distributionskedjor fungerar (och varför de ibland inte gör det) öppnar dörren till en bredare debatt om hållbarhet och förpackningarnas roll och design framöver.

Även om cirkulariteten är nyckeln till hållbarhet räcker det inte att bara fokusera på att ”minska, återvinna och återanvända”: Det är också viktigt att i första hand beakta effekterna av de material som används. Enbart utsläppen från produktionen av de material som används för förpackningar är större än för den globala luft- eller sjöfarten – i synnerhet produktionen av plast, som står för 60 % av den totala siffran.

Följaktligen bör den ultimata hållbara förpackningen vara cirkulär och dess påverkan på naturen och miljön måste minimeras. Förutom att den bör vara helt återvinningsbar och stödja ett effektivt återvinningssystem, bör den också vara tillverkad av helt förnybara eller återvunna material som bidrar till koldioxidneutral produktion och distribution. Samtidigt måste den vara användarvänlig och säker samt möjliggöra ett flexibelt livsmedelssystem som klarar världens växande befolkning.

Tetra Pak är redan på god väg att skapa den här förpackningen. Läs mer på www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/overview

NEDLADDNINGAR

Tetra Pak Index 2020, summary and conclusions infographic

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

woman wearing mask in grocery store

Videosammanfattning